Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ve fiziksel aktivite kavramlarını tanıtmak, aktivite ve egzersizlerin sağlıklı yaşamdaki önemini öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlığın tanımı ve temel sağlık,Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor tanımları,Fiziksel aktivite,Sağlıklı yaşamda fiziksel aktivite ve egzersizin önemi,Fiziksel aktiviteyi artırmak için öneriler,Egzersiz, sağlık ve beslenme ilişkisi,Egzersiz, sağlık ve beslenme ilişkisi,Egzersiz yapanlara genel beslenme önerileri,Egzersizin hastalıklarla ilişkisi,Çocuklara yönelik egzersizlerde beslenme uygulamaları,Yetişkinlere yönelik egzersizlerde beslenme uygulamaları,Tanımlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarında egzersiz ve beslenme,Egzersiz ve vücut bileşimi,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi ile ilgili bilgilenecektir. 1, 2, 8 A
2. Fiziksel Uygunluk ve Beslenme ile ilgili bilgilenecektir. 1, 2, 8 A
3. Çocuklar (Fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar) ile ilgili bilgilenecektir. 1, 2, 8 A
4. Yetişkinler (Fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar) ile ilgili bilgilenecektir. 1, 2, 8 A
5. Egzersizin Hastalıklarla İlişkisi hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yeri ile ilgili bilgilenecektir. 1, 2, 8 A
6. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarındaki Egzersizler ile ilgili bilgilenecektir. 1, 2, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlığın tanımı ve temel sağlık Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
2 Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor tanımları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
3 Fiziksel aktivite Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
4 Sağlıklı yaşamda fiziksel aktivite ve egzersizin önemi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
5 Fiziksel aktiviteyi artırmak için öneriler Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
6 Egzersiz, sağlık ve beslenme ilişkisi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
7 Egzersiz, sağlık ve beslenme ilişkisi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
8 Egzersiz yapanlara genel beslenme önerileri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
9 Egzersizin hastalıklarla ilişkisi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
10 Çocuklara yönelik egzersizlerde beslenme uygulamaları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
11 Yetişkinlere yönelik egzersizlerde beslenme uygulamaları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
12 Tanımlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarında egzersiz ve beslenme Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
13 Egzersiz ve vücut bileşimi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
14 Vaka çalışması Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
Kaynaklar
Öğrenciye ders notu verilecektir. 1. Ersoy N., Ersoy G., Sağlığın Korumasında Fiziksel Aktivite ve Spor Beslenmesi Temel İlkeler, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, 2020. 2. Maughan R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB, 2001. 3. Clark N., Sport Nutrition Guidebook, (second ed.) Human Kinetics, USA, 1997. 4. Williams H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown Benchmark, USA, 1995. 5. Howley E., Frank B.D., Health and Fitness Instructor's Handbook, (third ed.) Human Kinetics, USA, 1997.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu