Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEZUNİYET PROJESİ 0+2 1 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY, Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK, Doç.Dr. Indrani KALKAN, Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması yapılması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde yazılması ve sunulması hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Araştırma planlaması ve genel ilkeler,Mesleki Etik,Mesleki Etik ve Sorumluluk Bilinci,Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi,Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama,Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Araştırma etik ilke ve değerlerinin önemini kavrar 1, 14, 2, 3 A
2. Araştırma planlamasının genel ilkelerini açıklayabilmesi 14, 3 D
3. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilmesi 14, 3 D
4. Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmesi 14, 3 D
5. Hipotezine ilişkin literatür taraması yapabilmesi 14, 3 D
6. Verilerinin sonuçlarını yorumlayabilmesi 14, 3 D
7. Anlaşılır bir şekilde araştırmasını raporlayabilmesi 14, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma planlaması ve genel ilkeler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Mesleki Etik Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Mesleki Etik ve Sorumluluk Bilinci Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Literatür taraması ve araştırma konularının belirlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Verilerin toplanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Seçilen konuyla ilgili bilimsel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 6 32 192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 245
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu