Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN DESTEKLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besin desteği olarak kullanılan fitokimyasal bileşikler ve işlevsel besinler hakkında bilgilendirmek, insan sağlığı üzerindeki etkilerini, kullanılışlarını ve varsa ilaçlarla olan etkileşmelerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin Desteklerine giriş ve genel kavramlar,Yasal düzenlemeler, Dünyada durum,Yağlar-1,Yağlar-2,Algler,Fitoöstrojenler,Prebiyotikler, Probiyotikler,Çaylar,Glikozaminoglikanlar,Aminoasit kaynaklı ürünler,Bitkisel kökenli besin destekleri-1,Bitkisel kökenli besin destekleri-2,Vitaminler,Vitaminler-Mineraller; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Farklı kimyasal bileşime sahip besin desteklerini sınıflandırır. 1, 2, 3 A
1. Besin destekleri hakkında genel kavramları açıklar ve sınıflandırır. 1, 2, 3 A
1.1 Besin desteği, nutrasötik, fonksiyonel gıda kavramlarını açıklar. 1, 2, 3 A
1.2 Besin desteklerinin insan sağlığı üzerine etkilerini tartışır. 1, 2, 3 A
1.3. Vitamin ve mineralleri sınıflandırır. 1, 2, 3 A
2.1. Probiyotik ve prebiyotikleri açıklar. 1, 2, 3 A
2.2. Doymuş ve doymamış yağ asidi içeren besin desteklerinin etkilerini özetler. 1, 2, 3 A
2.3. Fitoöstrojen etkili besin desteklerini açıklar. 1, 2, 3 A
3. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı besin desteklerinin farklarını açıklar. 1, 2, 3 A
3.1. Besin desteklerinin yan etki ve ilaç etkileşimlerini ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
3.2. Glikozaminoglikanların etkilerini ve mekanizmalarını özetler.
3.3. Çay, kahve, kafein tüketimi ve insan sağlığı üzerine etkilerini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin Desteklerine giriş ve genel kavramlar Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Yasal düzenlemeler, Dünyada durum Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Yağlar-1 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Yağlar-2 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Algler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Fitoöstrojenler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Prebiyotikler, Probiyotikler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Çaylar Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Glikozaminoglikanlar Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Aminoasit kaynaklı ürünler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Bitkisel kökenli besin destekleri-1 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Bitkisel kökenli besin destekleri-2 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Vitaminler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Vitaminler-Mineraller Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Besin destekleri ders notları öğrencilere verilecektir
-Dietary supplements of plant origin, M. Maffei, Taylor & Francis, 2003 -Dietary Supplements, P. Mason, Pharmaceutical Press, 3rd Ed., 2007. -Handbook of Vitamins, J. Zempleni, R.B. Rucker,D.B. McCormick, J.W. Suttie, CRC Press, 4th Ed., 2007

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu