Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME DANIŞ. VE İLET. BECERİLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerinde etkili iletişim, beslenme eğitimi hazırlama ve sunma konularını değerlendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Tanımı,Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri ve Etik İlkeleri,Danışmanlık İlişkisinde Danışanları Etkileyen Faktörlerin Tanınması,Kültürel Değerler,Eğitim Materyalleri ve Bu Materyallerin Hazırlanması,Eğitim Metotları ve Uygulama Yolları,Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I,Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I,Eğiticinin ve Danışmanın Nitelikleri,Davranış Değişikliği Modelleri,Koruyucu Sağlık Alanında Temel Danışmanlık Yöntemleri,İletişim Engelleri,Pratik Çalışma,Pratik Çalışma,Pratik çalışma,Pratik çalışma,Pratik çalışma-2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Diyetetik uygulamalarında etkili iletişim bileşenlerini kullanabilmesi 1, 12, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
2. Öğrenme kuramı, davranış değişikliği teorisi ile beslenme eğitimi planlayabilmesi ve uygun materyal kullanarak etkili beslenme eğitimi uygulayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
3. Bireye özgü eğitimler geliştirebilmesi 1, 12, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
4. Farklı gruplara özgü beslenme eğitimi materyalleri tasarlayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
5. Danışmanlık ve eğitimin etkinliğini değerlendirebilmesi 1, 12, 18, 2, 3, 5, 7 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Tanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri ve Etik İlkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Danışmanlık İlişkisinde Danışanları Etkileyen Faktörlerin Tanınması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kültürel Değerler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Eğitim Materyalleri ve Bu Materyallerin Hazırlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Eğitim Metotları ve Uygulama Yolları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Eğiticinin ve Danışmanın Nitelikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Davranış Değişikliği Modelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Koruyucu Sağlık Alanında Temel Danışmanlık Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İletişim Engelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Pratik Çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Pratik Çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Pratik çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Pratik çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Pratik çalışma-2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları
1. Nutrition Counseling and Education Skills for Dietetics Professionals. Holli B., Beto A.J. 2012. 2. Nutrition Therapy. King K., Klawitter B. Lippincott Williams & Wilkins, Third edition, 2003. 3. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ed: Tüfekçi Alphan E. İkinci baskı, 2014, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara. 4. Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı. Kutluay Merdol T. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Şubat 2008, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu