Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ II1+226
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik Projesi, mühendislik öğrencilerinin öğrenim süreçleri dahilinde kazandıkları teorik bilgileri kullanarak güncel bir mühendislik problemi üzerine pratik uygulama yapmalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler çalışacakları mühendislik problemi ile ilgili literatür taramayı, kaynak bulmayı, modellemeyi, analiz etmeyi ve çözüm sunmayı öğrenir. Ders kapsamında öğrencilerin yapacakları sunumların amacı, öğrencilerin edindikleri bilgileri, sundukları çözümleri aktarma becerilerinin geliştirilmesi ve ortak bir mühendislik dili kazanmalarıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Danışman ile görüşme, mühendislik projesi çözümü için yöntem ve parametrelerin tanımlanması
,Danışman ile görüşme, mühendislik projesi çözümü için yöntem ve parametrelerin tanımlanması
,Danışman ile görüşme, mühendislik projesinin modellenmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik projesinin modellenmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin analiz edilmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin analiz edilmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin incelenmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin incelenmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik problemine çözüm önerilmesi
,Danışman ile görüşme, mühendislik problemine çözüm önerilmesi
,Danışman ile görüşme, proje raporunun yazılması, başarı kriterlerinin belirlenmesi
,Danışman ile görüşme, proje raporunun yazılması, başarı kriterlerinin belirlenmesi
,Danışman ile görüşme, sunumun hazırlanması
,Danışman ile görüşme, sunumun hazırlanması
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 14, 15, 16, 2, 3, 8B, D, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Danışman ile görüşme, mühendislik projesi çözümü için yöntem ve parametrelerin tanımlanması
2Danışman ile görüşme, mühendislik projesi çözümü için yöntem ve parametrelerin tanımlanması
3Danışman ile görüşme, mühendislik projesinin modellenmesi
4Danışman ile görüşme, mühendislik projesinin modellenmesi
5Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin analiz edilmesi
6Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin analiz edilmesi
7Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin incelenmesi
8Danışman ile görüşme, mühendislik probleminin incelenmesi
9Danışman ile görüşme, mühendislik problemine çözüm önerilmesi
10Danışman ile görüşme, mühendislik problemine çözüm önerilmesi
11Danışman ile görüşme, proje raporunun yazılması, başarı kriterlerinin belirlenmesi
12Danışman ile görüşme, proje raporunun yazılması, başarı kriterlerinin belirlenmesi
13Danışman ile görüşme, sunumun hazırlanması
14Danışman ile görüşme, sunumun hazırlanması
Kaynak
https://kutuphane.medipol.edu.tr/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu