Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İnşaat Mühendisliği (İM), medeniyet gelişimlerini yenilikçi mühendislik tasarım yöntemlerini, algoritmalarını, yönetimlerini ve kurallarını keşfederek anlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, İnşaat Mühendisliği bilim ve teknoloji uygulamalarına bağlı olup, temel bilim uygulama yöntemlerini ve karmaşık mühendislik tasarımlarını farklı ölçeklerde büyük projelerin üstesinden gelebilmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
CEE1150030MÜHENDİSLİK VE GEOMETRİİngilizce2-2
CEE1110745MATEMATİK Iİngilizce4-6
CEE1110746FİZİK Iİngilizce3-5
CEE1110747FİZİK I LABİngilizce-2
CEE1110749AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ Iİngilizce2-2
CEE1110751MATEMATİK IIİngilizce4-6
CEE1149040BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİMİngilizce2+2-6
CEE1110757GENEL KİMYAİngilizce3-5
CEE1113180PROGRAMLAMAYA GİRİŞİngilizce3+2-6
TDL1110400TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
CEE1212511STATİKİngilizce4-5
CEE1210745MATEMATİK Iİngilizce4-6
CEE1210751MATEMATİK IIİngilizce4-6
CEE1210752FİZİK IIİngilizce3-5
CEE1210753FİZİK II LABİngilizce-2
CEE1210755AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ IIİngilizce2-2
CEE1213240MALZEME BİLİMİNE GİRİŞİngilizce3-5
CEE1218970AYRIK MATEMATİKİngilizce3-5
CEE1210757GENEL KİMYAİngilizce3-5
CEE1212508İLERİ PROGRAMLAMAİngilizce3+2-5
CEE1213180PROGRAMLAMAYA GİRİŞİngilizce3+2-6
TDL1210600TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.


İstihdam Olanakları

Mezunları yerel ve uluslararası farklı ölçeklerde şirket ve firmalarda çalışma, kendi işlerini kurabilme, kamu ve özel sektörlerde liderlik pozisyonunda bulunma imkânına sahip olabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Zekai ŞEN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I00000253000
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II00001340000
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ54242354423
AYRIK MATEMATİK00000455050
BETONARME I44040444000
BETONARME II53530455500
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ55551324421
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM33441432311
ÇELİK YAPILAR I43451455541
DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ33453554030
DİNAMİK43031422211
FİZİK I42114331100
FİZİK I LAB53315551330
FİZİK II42114331100
FİZİK II LAB53315551330
GENEL KİMYA00000110000
HİDROLİK54343454545
HİDROLOJİ55411555555
İNSAN, MÜHENDİSLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ44343555553
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN TEKNİK ÇİZİM20000121535
İNŞAAT VE YIKIM ATIĞI05105022550
İŞ HUKUKU00000442445
KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ33450523440
LİNEER CEBİR55040550000
LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER55040550000
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ20002555410
MATEMATİK I55040550000
MATEMATİK II55040550000
MATLAB İLE PROGRAMLAMA10000555412
MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ51000555334
MUKAVEMET I54041433422
MUKAVEMET II54141433422
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ35440220230
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ13113232241
MÜHENDİSLİK PROJESİ I55051555535
MÜHENDİSLİK PROJESİ II55051555535
MÜHENDİSLİK VE GEOMETRİ44441535312
OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER52011334100
STATİK43021322311
SU GETİRME VE KANALİZASYON SİS. TASARIMI52500000003
SU KAYNAKLARI44332555523
TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK01010345514
TEMEL MÜHENDİSLİĞİ41142434131
TOPOĞRAFYA33342522211
YAPI STATİĞİ I43040554200
YAPI STATİĞİ II54040403000
YAZ STAJI I55555555555
YAZ STAJI II55555555555
ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ32114332233
ZEMİN MEKANİĞİ I42342555131
İlişkili Ders Sayısı / 50/65177147831327419318814813210180

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu