Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STATİK-Bahar Dönemi4+045
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Zekai ŞEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mert ÖZTÜRK, Prof.Dr. Zekai ŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, parçacıklar ve rijit cisimler için denge kavramını statiğin ilkeleriyle birlikte tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Statiğin ilkeleri,Statiğin ilkeleri,Kuvvet ve moment vektörü,Parçacığın dengesi,Kuvvet çifti,Rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler,Ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri,Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler,Bağlar ve bağ kuvvetleri,Bileşik kirişler,Çerçeveler, basit makinalar,Kafes sistemler,Kablolar,Kuru sürtünme,Virtüel iş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Vektör cebri, kuvvet ve moment tanımı. 12, 16, 3, 9A
2. Parçacığın ve rijit cismin dengesi12, 16, 3, 9A
3. Ağırlık merkezi hesabı12, 16, 3, 9A
4. Bağlar ve bağ kuvvetleri12, 16, 3, 9A
5. Statikçe belirli taşıyıcı sistemlerin statik dengesi (çubuklar, bileşik çubuklar, kafesler, çerçeveler, kablolar, makinalar)12, 16, 3, 9A
6. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler12, 16, 3, 9A
7. Virtüel iş hesabı12, 16, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Statiğin ilkeleri
1Statiğin ilkeleri
2Kuvvet ve moment vektörü
3Parçacığın dengesi
4Kuvvet çifti
5Rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler
6Ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri
7Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler
8Bağlar ve bağ kuvvetleri
9Bileşik kirişler
10Çerçeveler, basit makinalar
11Kafes sistemler
12Kablolar
12Kuru sürtünme
14Virtüel iş
Kaynak
R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics Statics, 12th Ed., Pearson, 2010
Mehmet H. Omurtag, Statik-Mühendiler için mekanik, 7. baskı, Birsen Yayınevi, 2019 Mehmet H. Omurtag, Çözümlü Statik Problemleri-Mühendiler için mekanik, 6. baskı, Birsen Yayınevi, 2018

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(139/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STATİK-Bahar Dönemi4+045
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Zekai ŞEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mert ÖZTÜRK, Prof.Dr. Zekai ŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, parçacıklar ve rijit cisimler için denge kavramını statiğin ilkeleriyle birlikte tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Statiğin ilkeleri,Statiğin ilkeleri,Kuvvet ve moment vektörü,Parçacığın dengesi,Kuvvet çifti,Rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler,Ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri,Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler,Bağlar ve bağ kuvvetleri,Bileşik kirişler,Çerçeveler, basit makinalar,Kafes sistemler,Kablolar,Kuru sürtünme,Virtüel iş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Vektör cebri, kuvvet ve moment tanımı. 12, 16, 3, 9A
2. Parçacığın ve rijit cismin dengesi12, 16, 3, 9A
3. Ağırlık merkezi hesabı12, 16, 3, 9A
4. Bağlar ve bağ kuvvetleri12, 16, 3, 9A
5. Statikçe belirli taşıyıcı sistemlerin statik dengesi (çubuklar, bileşik çubuklar, kafesler, çerçeveler, kablolar, makinalar)12, 16, 3, 9A
6. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler12, 16, 3, 9A
7. Virtüel iş hesabı12, 16, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Statiğin ilkeleri
1Statiğin ilkeleri
2Kuvvet ve moment vektörü
3Parçacığın dengesi
4Kuvvet çifti
5Rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler
6Ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri
7Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler
8Bağlar ve bağ kuvvetleri
9Bileşik kirişler
10Çerçeveler, basit makinalar
11Kafes sistemler
12Kablolar
12Kuru sürtünme
14Virtüel iş
Kaynak
R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics Statics, 12th Ed., Pearson, 2010
Mehmet H. Omurtag, Statik-Mühendiler için mekanik, 7. baskı, Birsen Yayınevi, 2019 Mehmet H. Omurtag, Çözümlü Statik Problemleri-Mühendiler için mekanik, 6. baskı, Birsen Yayınevi, 2018

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 17:03