Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUKAVEMET I4+045
Ders Programı Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 17:30-18:15 Cuma 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı1. Şekil değiştiren cisim mekaniğinde, gerilme, şekil değiştirme ve malzemelerin mukavemetini kaybetmesi gibi temel kavramlarını öğretmek. 2. Malzemelerin mekanik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3. Basit mukavemet halleri (eksenel kuvvet, kesme, burulma ve basit eğilme) için çubuklarda tasarım yapma yeteneğini kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Mukavemetin ilkeleri,Tek Eksenli Gerilme hali,Düzlem Gerilme Hali,Şekil Değiştirme Hali,Bünye Bağıntıları,Çubuk Kuramının Varsayımları,Diferansiyel Denge Denklemleri,Kesit Tesirleri- Kesim Yöntemi ,Kesit Tesirleri- İntegrasyon Yöntemi,Normal Kuvvet,Kesme Kuvveti,Burulma,Düz Eğilme,Eğik Eğilme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Gerilme hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
2. Şekil değiştirme hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
3. Bünye bağıntıları hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
4. Kirişlerin diferansiyel denge denklemleri hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
5. Basit mukavemet halleri (Normal kuvvet, Kesme kuvveti, Burulma momenti, Basit eğilme) hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mukavemetin ilkeleri
2Tek Eksenli Gerilme hali
3Düzlem Gerilme Hali
4Şekil Değiştirme Hali
5Bünye Bağıntıları
6Çubuk Kuramının Varsayımları
7Diferansiyel Denge Denklemleri
8Kesit Tesirleri- Kesim Yöntemi
9Kesit Tesirleri- İntegrasyon Yöntemi
10Normal Kuvvet
11Kesme Kuvveti
12Burulma
13Düz Eğilme
14Eğik Eğilme
Kaynak
Hibbeler, R. C., "Mechanics of Materials in SI Units", 10. Baskı (2018), Pearson. ISBN: 9781292178202
Omurtag, M. H., “Mukavemet (cilt 1)”, 6. Baskı (2018), Birsen Yayınevi. ISBN: 9755114319

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu