Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Endüstri Mühendisliği Lisans Programının amacı sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım üretim uygulama ve AR-GE çalışmalarında basari ile görev alabilecek, problem çözmede sistemik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND1118980 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İngilizce 2 2
IND1110751 MATEMATİK II İngilizce 4 6
IND1110749 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 2 2
IND1110747 FİZİK I LAB İngilizce 2
IND1110746 FİZİK I İngilizce 3 5
IND1149040 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM İngilizce 2+2 6
IND1110745 MATEMATİK I İngilizce 4 6
IND1110757 GENEL KİMYA İngilizce 3 5
IND1113180 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İngilizce 3+2 6
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND1210745 MATEMATİK I İngilizce 4 6
IND1210751 MATEMATİK II İngilizce 4 6
IND1210755 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 2 2
IND1210757 GENEL KİMYA İngilizce 3 5
IND1210753 FİZİK II LAB İngilizce 2
IND1213180 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İngilizce 3+2 6
IND1212508 İLERİ PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 5
IND1213240 MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
IND1210752 FİZİK II İngilizce 3 5
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND2133910 İMALAT USULLERİ İngilizce 3 6
IND2149080 OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER İngilizce 3 6
IND2113250 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 6
IND2133960 MALİYET ANALİZİ İngilizce 3 6
IND2133840 LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER İngilizce 4 8
IND2149090 MATLAB İLE PROGRAMLAMA İngilizce 2+2 6
ATA2110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND2249070 UYGULAMALI İSTATİSTİK İngilizce 3 6
IND2249050 MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ İngilizce 3+2 8
IND2249060 STOKASTİK MODELLER İngilizce 3 6
IND2218970 AYRIK MATEMATİK İngilizce 3 5
ATA2210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND3149030 MODELLEME VE BENZETİM İngilizce 3+2 8
IND3149160 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ İngilizce 3 6
IND3149120 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL İngilizce 3 6
IND3149140 AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA İngilizce 3 6
IND3110786 KALİTE MÜHENDİSLİĞİ İngilizce 3 6
IND3110759 MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 6
IND3167980 MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ İngilizce 3 6
IND3167930 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİ İngilizce 3 6
IND3168050 YAPAY SİNİR AĞLARI İngilizce 3 6
IND3110787 SİSTEM ANALİZ VE DİZAYNI İngilizce 3 6
IND3113204 YAZ STAJI I İngilizce - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND3249130 TESİS TASARIMI VE PLANLAMA İngilizce 3 6
IND3249170 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 6
IND3268010 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
IND3233890 ALGORİTMA ANALİZİ İngilizce 3 6
IND3210763 WEB PROGRAMLAMA İngilizce 3 6
IND3249150 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İngilizce 3+2 8
IND3268130 PROJE YÖNETİMİ İngilizce 3 6
IND3219560 EKONOMİNİN İLKELERİ İngilizce 3 6
IND3233850 VERİ YAPILARI İngilizce 3+2 8
IND3249110 ÇİZELGELEME İngilizce 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND4110789 MÜHENDİSLİK PROJESİ II İngilizce 1+2 6
IND4110788 MÜHENDİSLİK PROJESİ I İngilizce 1+2 6
IND4149190 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK İngilizce 2 2
IND4168120 KARAR ANALİZİ İngilizce 3 6
IND4147020 BİLGİSAYARLA GÖRMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
IND4110791 İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİ VE TASARIMI İngilizce 3 6
IND4111487 VERİ BİLİMİ İngilizce 3 6
IND4149620 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İÇİN MALZEME SEÇİMİ İngilizce 3 6
IND4110792 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNTEMLER İngilizce 3 6
IND4110793 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR İngilizce 3 6
İGV4111400 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I İngilizce 2 2
IND4113205 YAZ STAJI II İngilizce - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
IND4210788 MÜHENDİSLİK PROJESİ I İngilizce 1+2 6
IND4210789 MÜHENDİSLİK PROJESİ II İngilizce 1+2 6
IND4210767 TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK İngilizce 2 2
IND4268230 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İngilizce 3 6
IND4210795 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE VAKAA ÇALIŞMALARI İngilizce 3 6
IND4210796 DENEY TASARIMI İngilizce 3 6
IND4268020 İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ İngilizce 3 6
IND4268240 OPTİMİZASYON İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER İngilizce 3 6
IND4268250 STRATEJİK YÖNETİM İngilizce 3 6
IND4210794 RİSK ANALİZ VE YÖNETİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 6
İGV4211500 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II İngilizce 2 2
IND4213204 YAZ STAJI I İngilizce - 5
IND4213205 YAZ STAJI II İngilizce - 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

Alana Özgü Yetkinlik

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Hakan TOZAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA 44443332142
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 33441432311
ÇİZELGELEME 55454312121
EKONOMİNİN İLKELERİ 00000555221
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 34354553324
FİZİK I 42114331100
FİZİK I LAB 53315551330
FİZİK II 42114331100
GENEL KİMYA 11003331000
İMALAT USULLERİ 55542443222
İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİ VE TASARIMI 23301441141
KALİTE MÜHENDİSLİĞİ 45104554420
KARAR ANALİZİ 45144551004
LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER 51100000000
MALİYET ANALİZİ 33050445450
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ 51105555300
MATEMATİK I 51100000000
MATEMATİK II 51100000000
MATLAB İLE PROGRAMLAMA 55155545501
MODELLEME VE BENZETİM 45335542100
MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ 55454110011
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 33354554020
MÜHENDİSLİK PROJESİ I 55555555553
MÜHENDİSLİK PROJESİ II 55555555553
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 23213524300
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 45334423231
PROJE YÖNETİMİ 55550423250
RİSK ANALİZ VE YÖNETİMİNE GİRİŞ 00000443454
STOKASTİK MODELLER 44040002000
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 34354553324
TESİS TASARIMI VE PLANLAMA 35533233441
UYGULAMALI İSTATİSTİK 54054303000
ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL 45443311110
WEB PROGRAMLAMA 03440000010
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR 45344000001
İlişkili ders sayısı / 35/64128120841009711710183646135
İlişki ağırlığı43233432222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu