Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Ülkelerin ekonomik gücü ve rekabetçiliğinin, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki yetkinliği ve küresel sistemdeki payı ile ölçüldüğü günümüzde, uluslararası ticaret ve finans alanlarında nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın artması sebebiyle; ekonomi, finans ve işletme bölümlerinin kesişiminde disiplinlerarası bir eğitim alan ve aldığı eğitimi iş hayatında değerlendirebilen uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF1124210 MİKROEKONOMİ Türkçe 3 5
ULF1124220 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
ULF1124240 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 4
ULF1124250 MATEMATİK I Türkçe 3 5
ULF1124290 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 5
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF1224270 MAKROEKONOMİ Türkçe 3 5
ULF1224320 MATEMATİK II Türkçe 3 5
ULF1213636 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI Türkçe 2 4
ULF1241250 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ Türkçe 3 5
ULF1234150 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3 5
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF2124350 TİCARET HUKUKU Türkçe 3 4
ULF2134360 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 5
ULF2134440 DIŞ TİCARET YÖNETİMİ Türkçe 3 5
ULF2190170 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
ULF2159810 PAZARLAMANIN İLKELERİ Türkçe 3 5
ULF2134110 İSTATİSTİK I Türkçe 3 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF2234430 KURUMSAL FİNANS Türkçe 3 5
ULF2252730 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 2
ULF2234450 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3 5
ULF2290180 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
ULF2234290 ULUSLARARASI EKONOMİ Türkçe 3 5
ULF2234160 İSTATİSTİK II Türkçe 3 5
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF3134540 İŞ VE MESLEK AHLAKI Türkçe 2 2
ULF3111172 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Türkçe 3 5
ULF3153980 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3 5
ULF3153990 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 3 4
ULF3112134 İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI Türkçe 3 5
ULF3156370 YENİLİK EKONOMİSİ Türkçe 3 5
ULF3154020 ULUSLARARASI REKABET POLİTİKASI Türkçe 3 5
ULF3154030 E-TİCARET Türkçe 2 5
ULF3154050 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 3 5
ULF3154060 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3 5
ULF3170980 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3 5
ULF3170750 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF3254070 ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI Türkçe 3 5
ULF3254080 PARA-BANKA VE FİNANS Türkçe 3 5
ULF3213612 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 5
ULF3256410 MERKEZ BANKACILIĞI VE FİNANSAL İSTİKRAR Türkçe 3 5
ULF3213604 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI Türkçe 3 5
ULF3265230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 4 5
ULF3257260 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 5
ULF3212833 İHRACATTA HEDEF ÜRÜN VE ÜLKE ANALİZİ Türkçe 3 5
ULF3254110 ULUSÖTESİ ŞİRKETLER VE ULUSLARARASI YATIRIMLAR Türkçe 3 5
ULF3254130 DÜNYA EKONOMİSİ Türkçe 3 5
ULF3254140 ULUSLARARASI TİC. VE GELİŞ. OLAN PİYASALAR Türkçe 3 5
ULF3212412 ENERJİDE DİJİTALİZASYON Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF4170990 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Türkçe 3 5
ULF4156350 FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR Türkçe 3 5
ULF4111488 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 5
ULF4111012 DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS Türkçe 3 5
ULF4171020 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE 21.YY Türkçe 3 5
ULF4171030 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
ULF4171040 ULUSLARARASI PERAKENDE YÖNETİMİ Türkçe 3 5
ULF4110103 SEKTÖREL UYGULAMA Türkçe 15
ULF4157350 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
ULF4170740 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE E-İŞLETME Türkçe 3 5
ULF4170840 BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 10
ULF4170870 SEMİNER Türkçe 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ULF4213613 LİSANS BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 20
ULF4213614 STAJ Türkçe 10

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, özel sektörde firmaların dış ticaret birimlerinde, dış ticaret ihtisas şirketlerinde, uzman ve yöntici olarak, ihracatçı birliklerinde uzman ve yönetici olarak, ilgili kamu kurumlarında ve bakanlıklarda uzman yardımcısı, uzman ve üst düzey bürokrat olarak, hem özel sektör, hem kamu, hem de sivil toplum kuruluşlarında, ayrıca araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Yurdagül MERAL

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSTATİSTİK I 052003000030
İSTATİSTİK II 052003000030
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE EKONOMİSİ 210022301033
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 100203232023
İlişkili ders sayısı / 4/60311422115330116
İlişki ağırlığı132222231023

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu