Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu İNCİ
Dersi Verenler
Dersin YardımcılarıDR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU İNCİ
Dersin AmacıYeni teknolojiler pazarları, işletmeleri ve toplumu sürekli artan bir oranda dönüştürmektedir. İşletmeler, bu yeni çevrede bir şekilde ayakta kalmanın yollarını bulmak zorundadır. Tüm firmalar sahiplerine sermaye yaratmak için kurulduğu için firmaların temel sorunlarından biri teknolojiyi nasıl kara dönüştürecekleridir. Bu nedenle bu ders inovasyon kavramını tanıtacak, bilgi ve teknolojiye dikkat çekecektir. Ayrıca, bu ders işletmeciliğin en önemli parçasına işaret etmektedir: insanların satın almak isteyecekleri ürün ve hizmetler geliştirerek gelişen teknolojilerden para elde etmek. Bu ders, yeni ürün geliştirmenin doğasını ve tekniklerini gözden geçirmekte ve özetlemektedir, yeni ürün geliştirme sürecini ele almaktadır ve işletmelerin karşılaştığı birçok yeni ürün yönetimi sorununu incelemektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel ders bilgileri ve tanışma,İnovasyon yönetimine giriş,Fikri mülkiyet haklarını yönetmek,Örgütsel bilgiyi yönetmek ,Stratejik ittifaklar ve ağlar,Araştırma ve geliştirme,Açık inovasyon ve teknoloji transferi,İş modelleri,İş modelleri,Pazar benimsemesi ve teknolojinin yayılması,Yeni ürün geliştirme,Pazar araştırma ve yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisi,Yeni ürün geliştirme sürecini yönetmek,Takım Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Yeni ürün, hizmet ve süreçlerle ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecektir. 16, 9A
1.1 Yeni ürün, hizmet ve süreç kavramlarını ve kapsamını öğrenir.
1.2 Yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirme konusundaki terminolojiyi bilir.
1.3 Yeni ürün, hizmet, süreç geliştirmeyle ilgili temel kavramları yorumlar.
2 Yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirme hakkında değerlendirme yapabilir. 16, 9A
2.1 Pazar ve rakipler hakkında değerlendirme yapar.
2.2 Pazar potansiyelini ve risklerini belirler.
2.3 İş modellerini değerlendirir ve uygun olanını seçer.
3 Tasarım unsurları hakkında bilgi verebilir.16, 9A
3.1 Kavram geliştirme ve konumlandırma hakkında bilgi verir.
3.2 Tasarım özelliklerini bilir
4 Pazara giriş stratejilerini geliştirebilir.16, 9A
4.1 Pazarda marka yaratma konusunda bilgi sahibi olur
4.2 Müşteri geliştirme hakkında hakkında bilgi sahibi olur.
5 Öğrenci fiyatlandırma süreçlerini yürütebilir.16, 9A
5.1 Maliyet ve fiyatlandırma hakkında bilgi sahibidir.
5.2 Minimum uygun ürün hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel ders bilgileri ve tanışma
2İnovasyon yönetimine girişBölüm 1
3Fikri mülkiyet haklarını yönetmekBölüm 6
4Örgütsel bilgiyi yönetmek Bölüm 7
5Stratejik ittifaklar ve ağlarBölüm 8
6Araştırma ve geliştirmeBölüm 9
7Açık inovasyon ve teknoloji transferiBölüm 10
8İş modelleriBölüm 11
9İş modelleriBölüm 11
10Pazar benimsemesi ve teknolojinin yayılmasıBölüm 12
11Yeni ürün geliştirmeBölüm 13
12Pazar araştırma ve yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisiBölüm 14
13Yeni ürün geliştirme sürecini yönetmekBölüm 15
14Takım Sunumları
Kaynak
Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Seventh edition, 2021 Pearson
Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success (Ellis, Sean, Brown). Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
3
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu İNCİ
Dersi Verenler
Dersin YardımcılarıDR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU İNCİ
Dersin AmacıYeni teknolojiler pazarları, işletmeleri ve toplumu sürekli artan bir oranda dönüştürmektedir. İşletmeler, bu yeni çevrede bir şekilde ayakta kalmanın yollarını bulmak zorundadır. Tüm firmalar sahiplerine sermaye yaratmak için kurulduğu için firmaların temel sorunlarından biri teknolojiyi nasıl kara dönüştürecekleridir. Bu nedenle bu ders inovasyon kavramını tanıtacak, bilgi ve teknolojiye dikkat çekecektir. Ayrıca, bu ders işletmeciliğin en önemli parçasına işaret etmektedir: insanların satın almak isteyecekleri ürün ve hizmetler geliştirerek gelişen teknolojilerden para elde etmek. Bu ders, yeni ürün geliştirmenin doğasını ve tekniklerini gözden geçirmekte ve özetlemektedir, yeni ürün geliştirme sürecini ele almaktadır ve işletmelerin karşılaştığı birçok yeni ürün yönetimi sorununu incelemektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel ders bilgileri ve tanışma,İnovasyon yönetimine giriş,Fikri mülkiyet haklarını yönetmek,Örgütsel bilgiyi yönetmek ,Stratejik ittifaklar ve ağlar,Araştırma ve geliştirme,Açık inovasyon ve teknoloji transferi,İş modelleri,İş modelleri,Pazar benimsemesi ve teknolojinin yayılması,Yeni ürün geliştirme,Pazar araştırma ve yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisi,Yeni ürün geliştirme sürecini yönetmek,Takım Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Yeni ürün, hizmet ve süreçlerle ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecektir. 16, 9A
1.1 Yeni ürün, hizmet ve süreç kavramlarını ve kapsamını öğrenir.
1.2 Yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirme konusundaki terminolojiyi bilir.
1.3 Yeni ürün, hizmet, süreç geliştirmeyle ilgili temel kavramları yorumlar.
2 Yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirme hakkında değerlendirme yapabilir. 16, 9A
2.1 Pazar ve rakipler hakkında değerlendirme yapar.
2.2 Pazar potansiyelini ve risklerini belirler.
2.3 İş modellerini değerlendirir ve uygun olanını seçer.
3 Tasarım unsurları hakkında bilgi verebilir.16, 9A
3.1 Kavram geliştirme ve konumlandırma hakkında bilgi verir.
3.2 Tasarım özelliklerini bilir
4 Pazara giriş stratejilerini geliştirebilir.16, 9A
4.1 Pazarda marka yaratma konusunda bilgi sahibi olur
4.2 Müşteri geliştirme hakkında hakkında bilgi sahibi olur.
5 Öğrenci fiyatlandırma süreçlerini yürütebilir.16, 9A
5.1 Maliyet ve fiyatlandırma hakkında bilgi sahibidir.
5.2 Minimum uygun ürün hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel ders bilgileri ve tanışma
2İnovasyon yönetimine girişBölüm 1
3Fikri mülkiyet haklarını yönetmekBölüm 6
4Örgütsel bilgiyi yönetmek Bölüm 7
5Stratejik ittifaklar ve ağlarBölüm 8
6Araştırma ve geliştirmeBölüm 9
7Açık inovasyon ve teknoloji transferiBölüm 10
8İş modelleriBölüm 11
9İş modelleriBölüm 11
10Pazar benimsemesi ve teknolojinin yayılmasıBölüm 12
11Yeni ürün geliştirmeBölüm 13
12Pazar araştırma ve yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisiBölüm 14
13Yeni ürün geliştirme sürecini yönetmekBölüm 15
14Takım Sunumları
Kaynak
Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Seventh edition, 2021 Pearson
Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success (Ellis, Sean, Brown). Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
3
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:44Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:46