Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Küresel rekabet yapısı içinde işletmelerin sürdürülebilir başarısı için ihtiyaç duydukları üst düzey stratejik, taktiksel ve operasyonel kabiliyetlerle donatılmış, alanında değer yaratabilecek modern yönetici adayları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM 1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS1155460 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 4
BUS1124520 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 5
BUS1134320 MESLEKİ İLETİŞİM I İngilizce 4 4
BUS1124450 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 6
BUS1165260 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
BUS1124480 MATEMATİK I İngilizce 3 4
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS1224530 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 6
BUS1211008 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İngilizce 3 5
BUS1224590 FİNANSA GİRİŞ İngilizce 3 5
BUS1224550 MATEMATİK II İngilizce 3 4
BUS1241260 MESLEKİ İLETİŞİM II İngilizce 4 4
BUS1234480 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ İngilizce 3 5
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS2152790 FİNANSAL YÖNETİM İngilizce 3 5
BUS2153250 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ İngilizce 3 4
BUS2112033 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS2153230 İSTATİSTİK İngilizce 3 5
BUS2153260 PAZARLAMANIN İLKELERİ İngilizce 3 5
BUS2152750 FİNANSAL MUHASEBE İngilizce 3 5
ATA2110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS2248930 ULUSLARARASI PAZARLAMA İngilizce 3 5
BUS2253310 ÜRETİM YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS2270330 NİCEL YÖNTEMLER İngilizce 3 5
BUS2253340 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İngilizce 3 4
BUS2253290 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İngilizce 3 5
BUS2253320 MALİYET YÖNETİMİ VE MUHASEBESİ İngilizce 3 5
ATA2210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS3171420 MARKA YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS3112029 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS3113624 YÖNETSEL BECERİ GELİŞTİRME İngilizce 4 5
BUS3113625 İŞLETMECİLİKTE GÜNCEL KONULAR İngilizce 3 5
BUS3171620 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS3171440 GİRİŞİMCİLİK İngilizce 3 5
BUS3112152 YÖNETİM VE SİNEMA İngilizce 3 5
BUS3110841 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE İngilizce 3 5
BUS3112151 DİJİTAL PAZARLAMA İngilizce 3 5
BUS3112547 GELİŞEN PİYASALAR VE İŞLETME TRENDLERİ İngilizce 3 5
BUS3154260 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ İngilizce 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS3271490 İŞ VE MESLEK AHLAKI İngilizce 2 2
BUS3270470 STRATEJİK YÖNETİM İngilizce 3 5
BUS3213626 İŞ SİMÜLASYONLARI İngilizce 4 5
BUS3213615 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI İngilizce 3 5
BUS3252830 PARA, BANKA VE FİNANS İngilizce 3 5
BUS3212154 KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SOSYAL SORUMLULUK İngilizce 3 5
BUS3271540 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR İngilizce 3 5
BUS3212153 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME İngilizce 3 5
BUS3271510 ÖRGÜTSEL TASARIM İngilizce 3 5
BUS3271550 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS3271450 KÜRESEL İŞLETMECİLİK İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS4110854 LİDERLİK VE YÖNETSEL BECERİLER İngilizce 3 5
BUS4113646 MÜZAKERE YÖNETİMİ VE PROBLEM ÇÖZME İngilizce 3 5
BUS4110857 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ İngilizce 3 5
BUS4110858 SEKTÖREL UYGULAMA İngilizce 15
BUS4112158 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İngilizce 3 5
BUS4113617 OYUN TEORİSİ İngilizce 3 5
BUS4113616 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ İngilizce 3 5
BUS4111514 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 5
BUS4171370 SERMAYE PİYASALARI İngilizce 3 5
BUS4110846 SEMİNER İngilizce 5
BUS4110843 BANKACILIK VE DÜZENLEME İngilizce 3 5
BUS4110845 BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 10
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BUS4213618 LİSANS BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 20
BUS4211729 İHRACATTA HEDEF ÜRÜN VE ÜLKE ANALİZİ İngilizce 3 5
BUS4212148 ÇALIŞMA EKONOMİSİ İngilizce 3 5
BUS4213627 KENTSEL LOJİSTİK İngilizce 3 5
BUS4271430 GELİŞEN PİYASALAR İngilizce 3 5
BUS4213619 STAJ İngilizce 10

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Öğrenme Yetkinliği

Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Elif BAYKAL

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 004000000000
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 220151203100
FİNANSA GİRİŞ 330454342035
FİNANSAL MUHASEBE 120012400042
FİNANSAL YÖNETİM 332543352135
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 000212124241
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 320022300023
İSTATİSTİK 155434430045
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 400022303212
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 503444434400
KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SOSYAL SORUMLULUK 410534445533
KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE 000000100052
KÜRESEL İŞLETMECİLİK 503555555554
MAKROEKONOMİ 110424052032
MALİYET YÖNETİMİ VE MUHASEBESİ 140351330035
MATEMATİK I 030001000021
MATEMATİK II 030001000021
MESLEKİ İLETİŞİM II 000400040000
MİKROEKONOMİ 000300030052
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 420434434423
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 521150423000
ÖRGÜTSEL TASARIM 300012304322
PAZARLAMANIN İLKELERİ 000000202040
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 543455445555
STRATEJİK YÖNETİM 400023405323
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 413023400005
ÜRETİM YÖNETİMİ 230010300034
YÖNETİM VE SİNEMA 521515555555
YÖNETSEL BECERİ GELİŞTİRME 304243423132
İlişkili ders sayısı / 29/64684329606665775761417572
İlişki ağırlığı322332333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu