Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SATIŞ YÖNETİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Derste öğrenciler, satış ve satış ekibi yönetiminde kullanıbılecek olan yaklaşımları ve uygulamaları, konuyla ilgili akademik kavramları ve bu alanındaki güncel eğilimleri öğreneceklerdir. Çoğu şirket için yagane gelir kaynağı olan "satış" faaliyeti hissedarlar için ayrı bir öneme haiz olduğundan satış faaliyetlerinin ve ekibinin yönetilmesi kritik öneme sahiptir. Satış ekibinin oluşturulmasından, motivasyonuna ve ödüllendirilmesine uzanan sürecin etkin yönetimi iyi uygulama örnekleri ile öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, ders bilgi formunun gözden geçirilmesi ,Satış ve Satış Yönetimine Genel Bakış, Pazarlama Satış İlişkisi,Kurum Stratejisi ve Satış Stratejileri,Bireysel ve Kurumsal Satınalma Davranışları,Satışta Etik,Satış Süreci,Satışta iletişim,Satışta Sunum - Rol yapma ve Grup Sunumu,Satış Ekibi Kurmak ve Satış Personeli seçimi ,Satış Ekibinin Motivasyonu ve Eğitimi,Satış Ekibi Organizasyon Yapıları ,Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi Yönetimi ,Satış Bütçeleme ve Planlama ,Satış Ekibi Perfomans Ölçümü ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Satışın kurum stratejisi ve pazarlama faaliyetleri içerisindeki rolünü anlar. 1, 2 A, C
Satış yönetiminin işletmecilik bakış açısından önemini anlar. 1, 2 A, C
Satış Yönetiminde etik değerleri anlar ve satış ekibine bu değerlerin aktarılmasını sağlar. 1, 2 A, C
İş için uygun yetkinlikleri belirler ve satış ekibini seçer. 1, 2 A, C
Satış planlaması ve bütçelemesi metotlarını uygular. 1, 2 A, C
Satış ekibi motivasyonunun sağlamak için modern yöntemleri kullanır. 1, 2 A, C
Satış ekibini yönetmek için kullanılabilecek farklı yaklaşımları hayata geçirir. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders bilgi formunun gözden geçirilmesi Syllabus'un okunması
2 Satış ve Satış Yönetimine Genel Bakış, Pazarlama Satış İlişkisi Ders notlarının okunması
3 Kurum Stratejisi ve Satış Stratejileri Ders Notlarının Okunması
4 Bireysel ve Kurumsal Satınalma Davranışları Ders notlarının okunması
5 Satışta Etik Ders notlarının okunması
6 Satış Süreci Ders notlarının okunması
7 Satışta iletişim Ders notlarının okunması
8 Satışta Sunum - Rol yapma ve Grup Sunumu Sunum hazırlığı
9 Satış Ekibi Kurmak ve Satış Personeli seçimi Ders notlarının okunması
10 Satış Ekibinin Motivasyonu ve Eğitimi Ders notlarının okunması
11 Satış Ekibi Organizasyon Yapıları Ders notlarının okunması
12 Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi Yönetimi Ders notlarının okunması
13 Satış Bütçeleme ve Planlama Ders notlarının okunması
14 Satış Ekibi Perfomans Ölçümü Ders notlarının okunması
Kaynaklar
- Satış Yönetimi, Cemal Yükselen, 5.Baskı, Detay Yayıncılık
- Selling and Sales Management, Jobber and Lancaster, 9/E (You can use the older editions). - Selling Today: Pearson New International Edition, 12th Edition, Gerald L. Manning; Michael L. Ahearne; Barry L. Reece

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 12 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 14 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 1 6 6
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu