Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Genel işletme bölümü mezunlarına nispetle işletme fonksiyonlarını bilen ve ek olarak insan kaynakları fonksiyonunda uzmanlaşan mezunlar yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa eşit ağırlık (EA) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY1152880 MATEMATİK Türkçe 3 5
İKY1152870 EKONOMİNİN TEMELLERİ Türkçe 3 5
İKY1124220 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
İKY1124240 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 4
İKY1141250 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ Türkçe 3 5
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY1224290 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 5
İKY1210848 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2 5
İKY1224310 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 5
İKY1252910 MEDENİYET VE KÜLTÜR Türkçe 2 5
İKY1224280 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
İKY1224270 MAKROEKONOMİ Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY2190050 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
İKY2184460 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 4 6
İKY2152920 İSTATİSTİK Türkçe 3 5
İKY2134530 İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEME Türkçe 3 5
İKY2134490 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Türkçe 3 6
İKY2112639 ELEŞTİREL DÜŞÜNME Türkçe 3 3
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY2257300 İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
İKY2234520 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 3 5
İKY2234540 İŞ VE MESLEK AHLAKI Türkçe 2 2
İKY2234150 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3 5
İKY2290070 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
İKY2265230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 4 5
İKY2252730 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY3156440 EĞİTİM, GELİŞTİRME VE KARİYER YÖNETİMİ Türkçe 3 3
İKY3157210 PERFORMANS YÖNETİMİ Türkçe 3 4
İKY3157220 ÜCRET VE ÖDÜL YÖNETİMİ Türkçe 3 4
İKY3157230 ÖZLÜK VE BORDROLAMA İŞLEMLERİ Türkçe 3 4
İKY3112143 POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE Türkçe 3 5
İKY3171180 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
İKY3156360 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3 5
İKY3157240 EKİP KURMA VE EKİP DİNAMİKLERİ Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY3257270 ÖRGÜT GELİŞTİRME Türkçe 3 5
İKY3257260 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 5
İKY3210849 DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI Türkçe 3 5
İKY3210852 DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARI Türkçe 3 5
İKY3257470 SÜREÇ ANALİZİ Türkçe 3 5
İKY3270750 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 3 5
İKY3210851 FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ Türkçe 3 5
İKY3257290 KÜLTÜR VE İŞLETME Türkçe 3 5
İKY3252930 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY4171130 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 5
İKY4171140 KURUMSAL İTİBAR VE SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3 5
İKY4154060 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3 5
İKY4171160 SOSYAL MEDYA VE İK UYGULAMALARI Türkçe 3 5
İKY4111488 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 5
İKY4110853 MESLEKİ VE TEKNİK YAZIŞMALAR Türkçe 3 5
İKY4170840 BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 10
İKY4110105 SEKTÖREL UYGULAMA Türkçe 15
İKY4170870 SEMİNER Türkçe 5
İKY4171170 İK'DA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 5
İKY4171190 YETENEK YÖNETİMİ VE İŞVEREN MARKASI Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İKY4270840 BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 10
İKY4210105 SEKTÖREL UYGULAMA Türkçe 15
İKY4270870 SEMİNER Türkçe 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İnsan kaynakları yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
İnsan kaynakları yönetimi alanında gerekli sayısal ve istatistiki yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

İnsan kaynakları yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
İnsan kaynakları yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

İnsan kaynakları projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
İnsan kaynakları yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerleri benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Kurum- çalışan uyumu ile çalışan- iş uyumu uygulamaları hakkında bilgiye sahiptir.
İşletmenin diğer fonksiyonları hakkında fikir ifade edebilecek kadar bilgiye ve işbirliği yapma yeterliliğine sahiptir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Pelin VARDARLIER

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0000000200350
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3331334154353
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 5100555155555
DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI 5232435210121
EĞİTİM, GELİŞTİRME VE KARİYER YÖNETİMİ 3332545321355
EKİP KURMA VE EKİP DİNAMİKLERİ 3000504054000
EKONOMİNİN TEMELLERİ 0000110000500
FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ 2000112000040
GİRİŞİMCİLİK 0000555055552
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3000102021523
İK'DA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4000335030003
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5433554444554
İSTATİSTİK 0300012000201
İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEME 4444454544454
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3021233044453
İŞ VE MESLEK AHLAKI 0000002052300
İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ 3222434122031
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3000333032334
KÜLTÜR VE İŞLETME 0000000011031
MAKROEKONOMİ 0001122121511
MATEMATİK 0400010000100
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3015022521322
MESLEKİ İNGİLİZCE II 2204202410322
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 1200231050044
ÖRGÜT GELİŞTİRME 5100515020042
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5311505132152
ÖZLÜK VE BORDROLAMA İŞLEMLERİ 2320002020222
PERFORMANS YÖNETİMİ 5032355040455
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE 1310222000032
SEKTÖREL UYGULAMA 3150545040120
SOSYAL MEDYA VE İK UYGULAMALARI 3000304030203
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5000305030234
STRATEJİK YÖNETİM 2000122032204
SUNUM TEKNİKLERİ 3330553055354
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1110332444233
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0000200055000
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 2423333445523
ÜCRET VE ÖDÜL YÖNETİMİ 4410003000000
YETENEK YÖNETİMİ VE İŞVEREN MARKASI 5000434030440
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3000112021223
İlişkili ders sayısı / 40/511015340311018211838108659310686
İlişki ağırlığı3222323232332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu