Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II3+035
Ders Programı( A ) Salı 12:00-12:45 ( A ) Salı 12:45-13:30 ( A ) Salı 13:30-14:15 ( B ) Salı 16:30-17:15 ( B ) Salı 17:30-18:15 ( B ) Salı 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Psikoloji Alanında Veri Analizi alanını tanıtmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal istatistiklerden çeşitli istatistiksel tekniklerin sonuçlarının nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağını hakkında bilgi sahibi olacaktır; örnekleme, deney, değişken, dağılım, ilişki, hipotez testi ve parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerin nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı olarak bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Spss'e Giriş,Normal Dağılım,Spss'te Anlamlılık ve Etki Büyüklüğü hesaplama,Korelasyon Analizi,Bağımsız gruplar t testi,Bağımlı gruplar t testi,Tek yönlü anova analizi,Basit ve Çoklu Regresyon Analizi,Öğrencilerin uygulamış olduğu projelerin data girişi ve analizlerinin yapılarak yorumlanması,Mann Whitney U Analizi,Wilcoxon Analizi,Kruskal Wallis Analizi,Ki Kare Analizi,Geçerlik ve Güvenirlik Analizi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
• Öğrenciler psikolojide kullanılan envanterlerin SPSS yazılımı ile nasıl çözüleceğini bilir. Öğrenciler ölçek değerlendirmesini yapabilir, istatistiksel verilerin SPSS'den alınmasını ve bu verileri yorumlayabilecektir. 1, 2, 4A
• Öğrenciler, envanter çalışmalarında oluşturulacak demografik formların organizasyonu sırasında istatistiksel değerlendirmenin uygun olacağı şekilde hangi noktaların dikkate alınması gerektiğini bileceklerdir.1, 2, 4A
• Öğrenciler tasarladıkları bir araştırmanın popülasyonunu ve örneklemini belirleyebileceklerdir.1, 2, 4A
• Öğrenciler kendi planladıkları bir proje için bir anket formu oluşturabilecektir. Yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçek verileri elde edebilecek ve veri toplama ve organizasyonuyla ilgili karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkabilecektir.1, 2, 4A
• Öğrenciler SPSS aracılığıyla kendileri tarafından tasarlanmış bir projenin istatistiksel analizlerini yapabilecektir. Parametrik ve parametrik olmayan testler arasındaki farkı bileceklerdir. Doğru analiz tekniğini seçebilir ve yorumlayabilirler.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spss'e GirişCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 5 ve 6
2Normal DağılımCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm8
3Spss'te Anlamlılık ve Etki Büyüklüğü hesaplamaCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 7
4Korelasyon AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 18
5Bağımsız gruplar t testiCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 12
6Bağımlı gruplar t testiCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 13
7Tek yönlü anova analiziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 14
8Basit ve Çoklu Regresyon AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 20
9Öğrencilerin uygulamış olduğu projelerin data girişi ve analizlerinin yapılarak yorumlanması-
10Mann Whitney U AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 12
11Wilcoxon AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 13
12Kruskal Wallis AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 14
13Ki Kare AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 22
14Geçerlik ve Güvenirlik AnaliziCan, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi. Bölüm 21 ve 26
Kaynak
Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. İstanbul: Pegem Akademi.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu