Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR3+036
Ders Programı Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş.Gör. Figen EROĞLU ADA
Dersi VerenlerArş.Gör. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı gelişim psikolojisi alanının güncel konularını tanıtmak; bu konularda yapılan güncel araştırma bulgularını tartışmak ve bu araştırma bulgularını sosyo-kültürel bağlam çerçevesinde ele almaktır. Ayrıca, dersin bir diğer amacı ise öğrencilerin ders kapsamında tartışılan konulardan yola çıkarak bilimsel bir araştırma önerisi hazırlamaları konusunda deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına Bakış,Çocukluğun ve Çocuk Yetiştirmenin Tarihi ,Kültür ve Ana Babalık: Kuram ve Uygulama Çıkarsamaları,Çevre, Sosyoekonomik Bağlam ve Ana Babalık,Batı Avrupa’daki Türk Göçmen Ailelerde Ana Babalık,Ana Babalığın Görünmeyen Yönü: Bilişler,Ana Babalık ve Bağlanma,Doğuştan Getirilen İlişkisellik Arayışının Ana Babayla Kurulan Duygusal Bağ Aracılığıyla Biçimlenmesi,Çocuklukta Olumlu Sosyal Davranış ve Ahlak Gelişiminde Ana Baba Davranışlarının Etkileri ,Benlik Düzenlemenin Gelişiminde Mizaç ve Ana Baba Etkisi,Ailede Duygu Sosyalleştirme Süreci ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi ,Dil ve İletişim Becerilerinin Gelişiminde Ana Baba Etkileri,Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik,Evlilik İlişkisi ve Ana Babalık ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına BakışABKA, s.15
2Çocukluğun ve Çocuk Yetiştirmenin Tarihi ABKA, s.19
3Kültür ve Ana Babalık: Kuram ve Uygulama ÇıkarsamalarıABKA, s.61
4Çevre, Sosyoekonomik Bağlam ve Ana BabalıkABKA, s.81
5Batı Avrupa’daki Türk Göçmen Ailelerde Ana BabalıkABKA, s.129
6Ana Babalığın Görünmeyen Yönü: BilişlerABKA, s.149
7Ana Babalık ve BağlanmaABKA, s.169
8Doğuştan Getirilen İlişkisellik Arayışının Ana Babayla Kurulan Duygusal Bağ Aracılığıyla BiçimlenmesiABKA, s.191
9Çocuklukta Olumlu Sosyal Davranış ve Ahlak Gelişiminde Ana Baba Davranışlarının Etkileri ABKA, s.215
10Benlik Düzenlemenin Gelişiminde Mizaç ve Ana Baba EtkisiABKA, s.239
11Ailede Duygu Sosyalleştirme Süreci ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi ABKA, s.271
12Dil ve İletişim Becerilerinin Gelişiminde Ana Baba EtkileriABKA, s.297
13Ana Babanın Kontrol Davranışları ve ErgenlikABKA, s.331
14Evlilik İlişkisi ve Ana Babalık ABKA, s.365
Kaynak
Sayıl, M., & Selçuk, B. (Eds.). (2017). Ana babalık: Kuram ve araştırma (2nd ed.). Koç Üniversitesi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu