Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÜDÜLENME VE DUYGULAR-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders güdülenme ve duygular gibi psikolojideki çok temel süreçleri incelemektedir. Görgül araştırmalar güdülenme süreçleri içinde yer alan fizyolojik, psikobiyolojik, koşullanma, sosyal öğrenme ve bilişsel etmenleri ortaya koymuştur. Bu dersin ilk amacı öğrencilere biyolojik, davranışsal ve bilişsel güdülenme kuramlarını tarihsel bir perspektiften tanıtmak ve kuramların gündelik yaşamdaki uygulamalarını tartışmaktır. Dersin ikinci aşaması ise güdülenme aracı olarak duyguları ve duygu işleme süreçlerini ele almaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Güdülenme Kavramı,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Genetik Yaklaşımlar,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Uyarılma Süreçleri,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Düzenleme Süreçleri,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Klasik Koşullanma,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Edimsel Koşullanma,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Pekiştirme,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Beklenti-Değer Yaklaşımı,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Bilişsel Tutarlılık ve Sosyal Güdülenme,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Atıf Yaklaşımları,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Sosyal Kontrol,Duygu ve Güdülenme-1,Duygu ve Güdülenme-2,Güdülenme ve Duyguda Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Güdülenme ve duygu alanındaki temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 23A
2. Güdülenme ve duygu çalışmalarının tarihsel gelişimini özetleyebilir.9A
3. Güdülenmedeki fizyolojik ve biyolojik mekanizmalara ilişkin temel olguları tanıyabilir.14, 9A
4. Güdülenmedeki davranışsal kuramları tartışabilir.19, 9A
5. Güdülenmede bilişsel mekanizmalara ilişkin temel kavram ve olguları tanımlayabilir. 19, 9A
6. Güdülenen davranışın duygu ve duygu işleme temellerine ilişkin genel mekanizmaları tanıyabilir.37, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Güdülenme KavramıPetri & Govern (2013), Bl.1
2Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Genetik YaklaşımlarPetri & Govern (2013), Bl.1-2
3Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Uyarılma SüreçleriPetri & Govern (2013), Bl.3
4Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Düzenleme SüreçleriPetri & Govern (2013), Bl.4
5Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Klasik KoşullanmaPetri & Govern (2013), Bl.5
6Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Edimsel KoşullanmaPetri & Govern (2013), Bl.5
7Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: PekiştirmePetri & Govern (2013), Bl.6
8Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Beklenti-Değer YaklaşımıPetri & Govern (2013), Bl.8
9Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Bilişsel Tutarlılık ve Sosyal GüdülenmePetri & Govern (2013), Bl.9
10Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Atıf YaklaşımlarıPetri & Govern (2013), Bl.10
11Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Sosyal KontrolPetri & Govern (2013), Bl.11
12Duygu ve Güdülenme-1Petri & Govern (2013), Bl.12
13Duygu ve Güdülenme-2Petri & Govern (2013), Bl.12
14Güdülenme ve Duyguda Güncel KonularPetri & Govern (2013), Bl.13
Kaynak
Petri, H.L. & Govern, J. M. (2013). Motivation: theory, research, and applications. Australia ; Belmont, CA : Wadsworth/Thomson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21530
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(166/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÜDÜLENME VE DUYGULAR-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders güdülenme ve duygular gibi psikolojideki çok temel süreçleri incelemektedir. Görgül araştırmalar güdülenme süreçleri içinde yer alan fizyolojik, psikobiyolojik, koşullanma, sosyal öğrenme ve bilişsel etmenleri ortaya koymuştur. Bu dersin ilk amacı öğrencilere biyolojik, davranışsal ve bilişsel güdülenme kuramlarını tarihsel bir perspektiften tanıtmak ve kuramların gündelik yaşamdaki uygulamalarını tartışmaktır. Dersin ikinci aşaması ise güdülenme aracı olarak duyguları ve duygu işleme süreçlerini ele almaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Güdülenme Kavramı,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Genetik Yaklaşımlar,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Uyarılma Süreçleri,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Düzenleme Süreçleri,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Klasik Koşullanma,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Edimsel Koşullanma,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Pekiştirme,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Beklenti-Değer Yaklaşımı,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Bilişsel Tutarlılık ve Sosyal Güdülenme,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Atıf Yaklaşımları,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Sosyal Kontrol,Duygu ve Güdülenme-1,Duygu ve Güdülenme-2,Güdülenme ve Duyguda Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Güdülenme ve duygu alanındaki temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 23A
2. Güdülenme ve duygu çalışmalarının tarihsel gelişimini özetleyebilir.9A
3. Güdülenmedeki fizyolojik ve biyolojik mekanizmalara ilişkin temel olguları tanıyabilir.14, 9A
4. Güdülenmedeki davranışsal kuramları tartışabilir.19, 9A
5. Güdülenmede bilişsel mekanizmalara ilişkin temel kavram ve olguları tanımlayabilir. 19, 9A
6. Güdülenen davranışın duygu ve duygu işleme temellerine ilişkin genel mekanizmaları tanıyabilir.37, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Güdülenme KavramıPetri & Govern (2013), Bl.1
2Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Genetik YaklaşımlarPetri & Govern (2013), Bl.1-2
3Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Uyarılma SüreçleriPetri & Govern (2013), Bl.3
4Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Düzenleme SüreçleriPetri & Govern (2013), Bl.4
5Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Klasik KoşullanmaPetri & Govern (2013), Bl.5
6Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Edimsel KoşullanmaPetri & Govern (2013), Bl.5
7Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: PekiştirmePetri & Govern (2013), Bl.6
8Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Beklenti-Değer YaklaşımıPetri & Govern (2013), Bl.8
9Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Bilişsel Tutarlılık ve Sosyal GüdülenmePetri & Govern (2013), Bl.9
10Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Atıf YaklaşımlarıPetri & Govern (2013), Bl.10
11Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Sosyal KontrolPetri & Govern (2013), Bl.11
12Duygu ve Güdülenme-1Petri & Govern (2013), Bl.12
13Duygu ve Güdülenme-2Petri & Govern (2013), Bl.12
14Güdülenme ve Duyguda Güncel KonularPetri & Govern (2013), Bl.13
Kaynak
Petri, H.L. & Govern, J. M. (2013). Motivation: theory, research, and applications. Australia ; Belmont, CA : Wadsworth/Thomson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33