Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİŞSEL REHABİLİTASYONA GİRİŞ3+036
Ders Programı Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Fatma GİRGİN KARDEŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM, Öğr.Gör. Fatma GİRGİN KARDEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı Nöropsikolojik rehabilitasyonun teorik temellerinin anlaşılmasını sağlayarak, rehabilitasyonda kullanılan ölçme yöntemlerini (EEG; MEG, PET, MRI,fMRI, TMS, NIRS), nörodejeneratif bozukluklara yol açan durumları (inme, kafa travması, epilepsi, Alzheimer, Şizofreni, DDHB ve Otizm) nöropsikolojik semptomları (amnezi, afazi, yürütücü işlevler ve duygusal kontrol) tanıtmak ve bu durumlara dair nöropsikolojikrehabilitasyon yöntemleri ve elektorfizyolojik (TMS, tDCS, Neurofeedback) çözüm yolları ile ilgili teorik temeli ve güncel araştırmaları aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Sinir Sistemi Organizasyonu,Kortikal İşlev,Kortikal İşlev-Temporal Lob, Frontal Lob,Öğrenme, Hafıza, Dil,Emosyon ve Sosyal Beyin,Dikkat ve Bilinç,Beyin ve Plastisite,Nöropsikolojik Değerlendirme,Beyin Görüntüleme,Beyin uyarımı, TMS, tDCS,Nörodevelopmental Bozukluklar,İnme, Alzheimer, Kafa Travması, Parkinson, Beyin Tümörleri ve Nöropsikolojik Rehabilitasyon,Frontal Lob Sendromları ve Nöropsikolojik rehabilitasyonu,Nöropsikolojik Rehabilitasyona Güncel Yaklaşımlar- Neurofeedback; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Bilişsel işleyişin teorik temellerini açıklayabilir. 2. İnsan beyni ve davranış ilişkisini kurabilir. 3.Nöron yapısını ve nöronal iletimi tanımlayabilir. 5.Nörotransmiterleri tanıyabilir. 5.Beynin elektrik aktivitesi ölçümlerini anlatabilir 6.Beyin uyarımı yöntemlerini açıklayabilir. 7.Nörodejeneratif bozukluklar ve bu bozuklukların biyolojik temellerine dair fikir yürütebilir. 8. Nöropsikolojik Rehabilitasyonu tanımlayabilir. 9. Nöropsikolojik bozukluklarla ilgili güncel araştırmaları ve sonuçlarını değerlendirebilir. 1, 10, 12, 13, 18, 3, 4A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Sinir Sistemi OrganizasyonuFHN, Bl.3
2Kortikal İşlevFHN, Bl.13-14
3Kortikal İşlev-Temporal Lob, Frontal LobFHN, Bl.15-16
4Öğrenme, Hafıza, DilFHN, Bl.18-19
5Emosyon ve Sosyal BeyinFHN, Bl.20-21
6Dikkat ve BilinçFHN, Bl.22
7Beyin ve PlastisiteFHN, Bl.23
8Nöropsikolojik DeğerlendirmeFHN, Bl.793
9Beyin GörüntülemeFHN, Bl.7
10Beyin uyarımı, TMS, tDCSFHN, Bl.6
11Nörodevelopmental BozukluklarFHN, Bl.24
12İnme, Alzheimer, Kafa Travması, Parkinson, Beyin Tümörleri ve Nöropsikolojik RehabilitasyonFHN, Bl.26-27
13Frontal Lob Sendromları ve Nöropsikolojik rehabilitasyonuFHN, Bl.24
14Nöropsikolojik Rehabilitasyona Güncel Yaklaşımlar- NeurofeedbackFotokopi
Kaynak
Kolb, B, Whishaw I. (2015). Fundamentals of Human Neuropsychology,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu