Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZİHİN KURAMI-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL, Öğr.Gör. Kübra İLKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı zihin kuramının gelişimini anlamak, zihin kuramı ölçme değerlendirme araçlarını tanımak, zihin kuramının etkilendiği psikopatolojileri ayırt etmek, zihin kuramı öğretimi ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Dersin İçeriği: Bu ders; Zihin kuramına giriş, zihin kuramı nörobiyolojisi, zihin kuramı teorileri, zihin kuramı gelişimi, bebeklik ve okul öncesi dönemde zihin kuramı, okul çağı zihin kuramı, ergenlik dönemi zihin kuramı, yetişkin zihin kuramı, zihin kuramı ölçme değerlendirme, zihin kuramının etkilendiği psikiyatrik bozukluklar, zihin kuramı öğretimi.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Zihin Kuramı Kavramı,Zihin Kuramı Teorileri,Zihin Kuramı Nörobiyolojisi,Zihin Kuramı Öncülleri,Zihin Kuramı Gelişimi-Bebeklik ve Okul Öncesi Dönem,Zihin Kuramı Gelişimi-Okul Çağı, Ergenlik ve Yetişkinlik Dönemi,Zihin Kuramı Gelişimi-Yetişkinlik Dönemi-Grup Çalışması,Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme I,Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme I,Zihin Kuramı ve Psikopatoloji İlişkisi,Zihin Kuramı ve Sosyal Beceriler,Sosyal Beceriler Öğretimi,Zihin Kuramı Öğretimi I,Zihin Kuramı Öğretimi II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Zihin kuramı tarihçesini kavrar.14, 9A
2.Zihin kuramı teorilerini karşılaştırır.14, 19, 9A
3.Zihin kuramı öncüllerini tanıyabilir.14, 19, 9A
4.Zihin kuramının farklı gelişim dönemlerinde gelişimini takip edebilir.14, 19, 9A
6.Zihin kuramının etkilendiği psikiyatrik bozuklukları adlandırır.14, 19, 9A
7.Zihin kuramı öğretiminde kullanılan stratejileri kullanabilir.14, 19, 9A
5. Zihin kuramını ölçme değerlendirmede kullanılan araçları tanır.14, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Zihin Kuramı KavramıUZK
2Zihin Kuramı TeorileriUZK, SB
3Zihin Kuramı NörobiyolojisiSB
4Zihin Kuramı ÖncülleriUZK, SB, Fotokopi
5Zihin Kuramı Gelişimi-Bebeklik ve Okul Öncesi DönemUZK, SB
6Zihin Kuramı Gelişimi-Okul Çağı, Ergenlik ve Yetişkinlik DönemiUZK,SB
7Zihin Kuramı Gelişimi-Yetişkinlik Dönemi-Grup ÇalışmasıFotokopi, SB
8Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme IOZÖ
9Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme IOZÖ
10Zihin Kuramı ve Psikopatoloji İlişkisiSB, UZK
11Zihin Kuramı ve Sosyal BecerilerSB, Fotokopi
12Sosyal Beceriler ÖğretimiSB, Fotokopi
13Zihin Kuramı Öğretimi IFotokopi
14Zihin Kuramı Öğretimi IISB, Fotokopi, OZÖ
Kaynak
Howlin, P.& Baron-Cohen, S. (2017). Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek- Çalışma Kitabı. (Çev. Selin Atasoy). Nobel Yayınları. Howlin, P.& Baron-Cohen, S. (2017). Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek- Uygulamalı Bir Rehber. (Çev. Selin Atasoy). Nobel Yayınları. Taymaz Sarı, O. (2021). Uygulamalarla Zihin Kuramı. Eğiten Kitap. Özbaran, B., Köse, S. & Yılmaz Kafalı, H. (2021). Sosyal Beceri: Duygular ve Zihin Kuramı Temelinde Sosyal Uyumu Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar, Ankara, Yitik Ülke Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZİHİN KURAMI-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL, Öğr.Gör. Kübra İLKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı zihin kuramının gelişimini anlamak, zihin kuramı ölçme değerlendirme araçlarını tanımak, zihin kuramının etkilendiği psikopatolojileri ayırt etmek, zihin kuramı öğretimi ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Dersin İçeriği: Bu ders; Zihin kuramına giriş, zihin kuramı nörobiyolojisi, zihin kuramı teorileri, zihin kuramı gelişimi, bebeklik ve okul öncesi dönemde zihin kuramı, okul çağı zihin kuramı, ergenlik dönemi zihin kuramı, yetişkin zihin kuramı, zihin kuramı ölçme değerlendirme, zihin kuramının etkilendiği psikiyatrik bozukluklar, zihin kuramı öğretimi.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Zihin Kuramı Kavramı,Zihin Kuramı Teorileri,Zihin Kuramı Nörobiyolojisi,Zihin Kuramı Öncülleri,Zihin Kuramı Gelişimi-Bebeklik ve Okul Öncesi Dönem,Zihin Kuramı Gelişimi-Okul Çağı, Ergenlik ve Yetişkinlik Dönemi,Zihin Kuramı Gelişimi-Yetişkinlik Dönemi-Grup Çalışması,Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme I,Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme I,Zihin Kuramı ve Psikopatoloji İlişkisi,Zihin Kuramı ve Sosyal Beceriler,Sosyal Beceriler Öğretimi,Zihin Kuramı Öğretimi I,Zihin Kuramı Öğretimi II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Zihin kuramı tarihçesini kavrar.14, 9A
2.Zihin kuramı teorilerini karşılaştırır.14, 19, 9A
3.Zihin kuramı öncüllerini tanıyabilir.14, 19, 9A
4.Zihin kuramının farklı gelişim dönemlerinde gelişimini takip edebilir.14, 19, 9A
6.Zihin kuramının etkilendiği psikiyatrik bozuklukları adlandırır.14, 19, 9A
7.Zihin kuramı öğretiminde kullanılan stratejileri kullanabilir.14, 19, 9A
5. Zihin kuramını ölçme değerlendirmede kullanılan araçları tanır.14, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Zihin Kuramı KavramıUZK
2Zihin Kuramı TeorileriUZK, SB
3Zihin Kuramı NörobiyolojisiSB
4Zihin Kuramı ÖncülleriUZK, SB, Fotokopi
5Zihin Kuramı Gelişimi-Bebeklik ve Okul Öncesi DönemUZK, SB
6Zihin Kuramı Gelişimi-Okul Çağı, Ergenlik ve Yetişkinlik DönemiUZK,SB
7Zihin Kuramı Gelişimi-Yetişkinlik Dönemi-Grup ÇalışmasıFotokopi, SB
8Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme IOZÖ
9Zihin Kuramını Ölçme Değerlendirme IOZÖ
10Zihin Kuramı ve Psikopatoloji İlişkisiSB, UZK
11Zihin Kuramı ve Sosyal BecerilerSB, Fotokopi
12Sosyal Beceriler ÖğretimiSB, Fotokopi
13Zihin Kuramı Öğretimi IFotokopi
14Zihin Kuramı Öğretimi IISB, Fotokopi, OZÖ
Kaynak
Howlin, P.& Baron-Cohen, S. (2017). Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek- Çalışma Kitabı. (Çev. Selin Atasoy). Nobel Yayınları. Howlin, P.& Baron-Cohen, S. (2017). Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek- Uygulamalı Bir Rehber. (Çev. Selin Atasoy). Nobel Yayınları. Taymaz Sarı, O. (2021). Uygulamalarla Zihin Kuramı. Eğiten Kitap. Özbaran, B., Köse, S. & Yılmaz Kafalı, H. (2021). Sosyal Beceri: Duygular ve Zihin Kuramı Temelinde Sosyal Uyumu Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar, Ankara, Yitik Ülke Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33