Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK PSİKOLOJİ3+036
Ders Programı Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, klinik psikoloji alanının tarihsel gelişimini ve günümüzdeki yerini anlatmak, alana ait temel kuramları tanıtmak, bu kuramların ve temel önermelerin, kişiliği ve patolojiyi açıklama biçimlerini ve klinik müdahale yöntemlerini ana hatlarıyla ele almaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik Psikoloji Ders Tanıtımı,Klinik Psikoloji nedir?,Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü,Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri ,Klinik Psikolojide Görüşme ve Gözlem ,Klinik Psikolojide Ölçme ,Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri ,Ders Değerlendirme,Pozitif Klinik Psikoloji,Psikodinamik Terapiler ,İnsancıl Psikoterapi ve Davranışçı Terapi ,Bilişsel Terapi ve Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ,Klinik Müdahalenin Alternatif Biçimleri ,Klinik Psikolojide Mesleki Konular ve Lisansüstü Eğitime Girmek,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilecek, kavramlar arası farkları ayırt edebilecektir.1, 14, 19A
Klinik psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilecektir.1A
Klinik müdahale uygulamalarına ilişkin çeşitli kuramları tartışabilecektir.1, 14A
Teknoloji ve internetin klinik müdahele uygulamalarına etkisini sorgulayabilecektir.1, 3A
Klinik psikolojide lisansüstü eğitime girmek konusunda ders kapsamında öğrendiği bilgileri derleyebilecektir.1, 14, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik Psikoloji Ders Tanıtımı
2Klinik Psikoloji nedir?* Klinik Psikolojiye Giriş – Bölüm 1
3Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü* Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 2 * TODAP (2013). Psikologların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Hak İhlalleri Anketi. RAPORU
4Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri * Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 3
5Klinik Psikolojide Görüşme ve Gözlem * Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 4
6Klinik Psikolojide Ölçme * Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 5
7Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri * Klinik Psikolojiye Giriş – Bölüm 6 * Psikoterapide Güncel Konular – Bölüm 2 ve Bölüm 9
8Ders Değerlendirme
9Pozitif Klinik PsikolojiPsikoterapide Güncel Konular - Bölüm 8
10Psikodinamik Terapiler * Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 7
11İnsancıl Psikoterapi ve Davranışçı Terapi * Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 7 & 8
12Bilişsel Terapi ve Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler * Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 8
13Klinik Müdahalenin Alternatif Biçimleri * Klinik Psikolojiye Giriş – Bölüm 9 * Psikoterapide Güncel Konular – Bölüm 7
14Klinik Psikolojide Mesleki Konular ve Lisansüstü Eğitime Girmek* Klinik Psikolojiye Giriş - Bölüm 15 & 16
15Genel Değerlendirme
Kaynak
Kramer, G. P., Bernstein, D. A. & Phares, V. (2014). Klinik Psikolojiye Giriş. (İ. Dağ, Çev. Ed.). Ankara: Mentis Yayıncılık.
*Yorulmaz, O. (Ed.) (2017). Psikoterapide Güncel Konular: Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış. Ankara: Nobel.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu