Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3+036
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. FATMA GİRGİN KARDEŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. FATMA GİRGİN KARDEŞ, Dr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve Araştırma ,Psikoloji araştırmalarında etik meseleler,Gözlem ,Anket araştırmaları ,Bağımsız grup desenleri,Tekrarlı ölçümler desenleri,Karmaşık desenler,Tek denekli araştırma desenleri,Yarı deneysel desenler ve program değerlendirme,Verilerin analizi ve analizin yorumlanması: Veriyi Betimleme, Güven Aralığı ve Korelasyonlar,Verilerin analizi ve analizin yorumlanması-I,Verilerin analizi ve analizin yorumlanması-II,Psikolojide iletişim-I,Psikolojide iletişim-II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikolojide olguların incelenmesine yönelik bilimsel yaklaşımı tanımlamak.1, 2, 3, 4A
Etik ilkeleri psikolojideki araştırmalara uygulayabilmek.1, 2, 3, 4A
Literartür taraması yapmayı öğrenmek.1, 2, 3, 4A
Operasyonel tanımlar, değişkenler, güvenilirlik, geçerlik ve örnekleme prosedürleri de dahil olmak üzere araştırma tasarımı ile ilgili temel kavramları anlamak.1, 2, 3, 4A
Psikolojide kullanılan araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf yanlarını açıklamak.1, 2, 3, 4A
Farklı araştırma yöntemlerinin sınırlılıkları kapsamında ampirik kanıtlara dayanarak geçerli sonuçlar çıkarabilmek.1, 14, 2, 3, 4A
APA yazım stilini kullanabilmek.1, 12, 14, 16, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve Araştırma Bölüm 1
2Psikoloji araştırmalarında etik meselelerBölüm 2
3Gözlem Bölüm 3
4Anket araştırmaları Bölüm 4
5Bağımsız grup desenleriBölüm 5
6Tekrarlı ölçümler desenleriBölüm 6
7Karmaşık desenlerBölüm 7
8Tek denekli araştırma desenleriBölüm 8
9Yarı deneysel desenler ve program değerlendirmeBölüm 9
10Verilerin analizi ve analizin yorumlanması: Veriyi Betimleme, Güven Aralığı ve KorelasyonlarBölüm 10
11Verilerin analizi ve analizin yorumlanması-IBölüm 11
12Verilerin analizi ve analizin yorumlanması-IIBölüm 11
13Psikolojide iletişim-IBölüm 12
14Psikolojide iletişim-IIBölüm 12
Kaynak
Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research Methods in Psychology (10th Eds.). New York, NY: McGraw-Hill

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu