Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DUYUM VE ALGI-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıRengi nasıl görüyoruz? Bir ağaçta cıvıl cıvıl öten bir kuşun yerini görmeden nasıl tespit edebiliriz? Hareketli nesneler neden dikkatimizi bu kadar kolay yakalar? Bir ağaç ormana düşerse ve etrafta kimse duymazsa, ses çıkarır mı? Tadlar ve kokular neden sıklıkla duygularla ilişkilidir? Neden ve nasıl acı çekiyoruz? Bu sorular, binlerce yıldır filozofların ve bilim adamlarının merakını cezbetti ve 1800'lerde başlayan son zamanlardaki bilgi patlaması, enerjinin sinir sistemi tarafından nasıl deneyime dönüştürüldüğünü anlamaya başlamayı mümkün kıldı. Bu 'patlama', yakın zamanda fizik ve biyoloji ile ilgili sorgulamaların gelişmesine dayanıyordu. Fizik çevremizi ve biyoloji de kendimizi anlamamıza yardımcı olur. Duyum ve algı araştırması fizik ve biyolojiyi birleştirir, böylece duyularımız tarafından algılanan çevresel fenomenlerin dünya anlayışımızı nasıl etkilediğini anlayabiliriz. Bu ders, insan beyninin çevreden nasıl bilgi aldığını ve işlediğini inceler. Aynı zamanda, insan duyu sistemlerinin işleyişini ve fiziksel uyaranların sinir sistemi tarafından anlaşılabilecek sinyallere nasıl dönüştürüldüğünü inceler. Bu derste işlenecek konular arasında görme, seçmeler, tat, koku, dokunma ve temel psikofizik yer almaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Algıya Giriş ,Algının Başlangıcı,Nöral İşlemleme ve Algı,Kortikal Düzenleme,Nesne ve Görüntüleri Algılama ,Görsel Dikkat ,Eyleme Geçme,Hareketi Algılama,Renk Algısı ,Derinlik ve Boyutu Algılama,İşitme,İşitsel Konum Belirleme ve Düzenleme ,Konuşma Algısı ,Deri Duyusu ve Kimyasal Duyular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Duyum ve algının tarihçesi ve kullanılan yöntemleri açıklar.10, 16, 9A
2. Başlıca duyu sistemlerinin yapısını listeler.10, 16, 9A
3. Başlıca duyu sistemlerinin iletim süreçlerini açıklar.10, 16, 9A
4. Duyusal bilgilerin nasıl algılandığını ve işlendiğini açıklar.10, 16, 9A
5. Algısal bilginin yaşamımızda bize nasıl yardımcı olduğunu tartışır.10, 16, 9A
6. Duyum ve algı bilgisine dair ilave uygulamaları açıklar.10, 16, 9A
7. Yaşam döngüsü boyunca duyum ve algıdaki değişiklikleri tartışır.10, 16, 9A
8. Ders konusu ile ilgili ek beceri, yöntem ve ayrıntıları özetler.10, 16, 9A
9. Araştırma önerisi geliştirme ve akademik makale yazma konusunda pratik kazanır. 10, 16, 9A
10. Araştırmaya katılım veya araştırma makalelerini değerlendirme yoluyla bilimin yürütülmesinde deneyim kazanır. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Algıya Giriş Bölüm 1
2Algının BaşlangıcıBölüm 2
3Nöral İşlemleme ve AlgıBölüm 3
4Kortikal DüzenlemeBölüm 4
5Nesne ve Görüntüleri Algılama Bölüm 5
6Görsel Dikkat Bölüm 6
7Eyleme GeçmeBölüm 7
8Hareketi AlgılamaBölüm 8
9Renk Algısı Bölüm 9
10Derinlik ve Boyutu AlgılamaBölüm 10
11İşitmeBölüm 11
12İşitsel Konum Belirleme ve Düzenleme Bölüm 12
13Konuşma Algısı Bölüm 13
14Deri Duyusu ve Kimyasal DuyularBölüm 14 & 15
Kaynak
Goldstein, E.B. (2019). Duyum ve Algı 9.Basım (Gökhan Malkoç ve Fatma Girgin Çeviri Editörleri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi 1983).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi144
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(147/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DUYUM VE ALGI-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıRengi nasıl görüyoruz? Bir ağaçta cıvıl cıvıl öten bir kuşun yerini görmeden nasıl tespit edebiliriz? Hareketli nesneler neden dikkatimizi bu kadar kolay yakalar? Bir ağaç ormana düşerse ve etrafta kimse duymazsa, ses çıkarır mı? Tadlar ve kokular neden sıklıkla duygularla ilişkilidir? Neden ve nasıl acı çekiyoruz? Bu sorular, binlerce yıldır filozofların ve bilim adamlarının merakını cezbetti ve 1800'lerde başlayan son zamanlardaki bilgi patlaması, enerjinin sinir sistemi tarafından nasıl deneyime dönüştürüldüğünü anlamaya başlamayı mümkün kıldı. Bu 'patlama', yakın zamanda fizik ve biyoloji ile ilgili sorgulamaların gelişmesine dayanıyordu. Fizik çevremizi ve biyoloji de kendimizi anlamamıza yardımcı olur. Duyum ve algı araştırması fizik ve biyolojiyi birleştirir, böylece duyularımız tarafından algılanan çevresel fenomenlerin dünya anlayışımızı nasıl etkilediğini anlayabiliriz. Bu ders, insan beyninin çevreden nasıl bilgi aldığını ve işlediğini inceler. Aynı zamanda, insan duyu sistemlerinin işleyişini ve fiziksel uyaranların sinir sistemi tarafından anlaşılabilecek sinyallere nasıl dönüştürüldüğünü inceler. Bu derste işlenecek konular arasında görme, seçmeler, tat, koku, dokunma ve temel psikofizik yer almaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Algıya Giriş ,Algının Başlangıcı,Nöral İşlemleme ve Algı,Kortikal Düzenleme,Nesne ve Görüntüleri Algılama ,Görsel Dikkat ,Eyleme Geçme,Hareketi Algılama,Renk Algısı ,Derinlik ve Boyutu Algılama,İşitme,İşitsel Konum Belirleme ve Düzenleme ,Konuşma Algısı ,Deri Duyusu ve Kimyasal Duyular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Duyum ve algının tarihçesi ve kullanılan yöntemleri açıklar.10, 16, 9A
2. Başlıca duyu sistemlerinin yapısını listeler.10, 16, 9A
3. Başlıca duyu sistemlerinin iletim süreçlerini açıklar.10, 16, 9A
4. Duyusal bilgilerin nasıl algılandığını ve işlendiğini açıklar.10, 16, 9A
5. Algısal bilginin yaşamımızda bize nasıl yardımcı olduğunu tartışır.10, 16, 9A
6. Duyum ve algı bilgisine dair ilave uygulamaları açıklar.10, 16, 9A
7. Yaşam döngüsü boyunca duyum ve algıdaki değişiklikleri tartışır.10, 16, 9A
8. Ders konusu ile ilgili ek beceri, yöntem ve ayrıntıları özetler.10, 16, 9A
9. Araştırma önerisi geliştirme ve akademik makale yazma konusunda pratik kazanır. 10, 16, 9A
10. Araştırmaya katılım veya araştırma makalelerini değerlendirme yoluyla bilimin yürütülmesinde deneyim kazanır. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Algıya Giriş Bölüm 1
2Algının BaşlangıcıBölüm 2
3Nöral İşlemleme ve AlgıBölüm 3
4Kortikal DüzenlemeBölüm 4
5Nesne ve Görüntüleri Algılama Bölüm 5
6Görsel Dikkat Bölüm 6
7Eyleme GeçmeBölüm 7
8Hareketi AlgılamaBölüm 8
9Renk Algısı Bölüm 9
10Derinlik ve Boyutu AlgılamaBölüm 10
11İşitmeBölüm 11
12İşitsel Konum Belirleme ve Düzenleme Bölüm 12
13Konuşma Algısı Bölüm 13
14Deri Duyusu ve Kimyasal DuyularBölüm 14 & 15
Kaynak
Goldstein, E.B. (2019). Duyum ve Algı 9.Basım (Gökhan Malkoç ve Fatma Girgin Çeviri Editörleri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi 1983).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33