Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGU.-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırmalar üzerinde pratik deneyim kazanılmasını sağlar. Öğrencilerin bu dersin ön koşulu olan Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular dersinde önerdiği araştırma konusu ve deseni çerçevesinde araştırmayı yürütmeleri, verileri analiz etmeleri ve sonuçları raporlamaları beklenir. Ders yazılı olarak iletilen araştırma raporları temel alınarak değerlendirilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş & Araştırma önerilerinin son haline getirilmesi,Etik kurul başvuru formunun doldurulması ve başvurunun yapılması,Veri toplama araçlarının online platforma taşınması,Veri toplama araçlarının online platforma taşınması,Katılımcılara ulaşma yollarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması,Verilerin toplanması,Gerçekleştirilen süreçlere dair ara raporun sunulması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin analizi,Verilerin analizi,Bulguların raporlanması,Bulguların raporlanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Gelişim psikolojisi alanında araştırma önerisinde bulunabilecektir.10, 16, 9E
3- Etik kurul başvurusunda bulunabilecektir.10, 16, 2, 8, 9H
2- Gelişim psikolojisi alanındaki temel araştırma desenlerini kavrayacak ve kullanabilecektir.10, 16, 9E
4- Gelişim psikolojisi kapsamında olan bir araştırmayı yürütebilecektir.10, 16, 2, 5, 6, 9E, H
5- Araştırma verilerini toplayabilecektir.10, 16, 2, 5, 6, 9E, H
6- Verileri SPSS kullanarak analiz edebilecektir. 10, 13, 14, 16, 2, 5, 6, 8, 9E, H
7- Araştırma bulgularını APA formatında rapor edebilecektir.10, 16, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş & Araştırma önerilerinin son haline getirilmesi
2Etik kurul başvuru formunun doldurulması ve başvurunun yapılması
3Veri toplama araçlarının online platforma taşınması
4Veri toplama araçlarının online platforma taşınması
5Katılımcılara ulaşma yollarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması
6Verilerin toplanması
7Gerçekleştirilen süreçlere dair ara raporun sunulması
8Verilerin toplanması
9Verilerin toplanması
10Verilerin toplanması
11Verilerin analizi
12Verilerin analizi
13Bulguların raporlanması
14Bulguların raporlanması
Kaynak
Brown, K.W., Cozby, P.C., Kee, D.W., & Worden, P.E. (1999). Research Methods in Human Development (2nd ed.).California: Mayfield Publishing Company. Kogan N., Stricker L.J., Lewis M., Brooks-Gunn J. (2017) Research on Developmental Psychology. In: Bennett R., von Davier M. (eds) Advancing Human Assessment. Methodology of Educational Measurement and Assessment. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58689-2_15

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14040
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGU.-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırmalar üzerinde pratik deneyim kazanılmasını sağlar. Öğrencilerin bu dersin ön koşulu olan Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular dersinde önerdiği araştırma konusu ve deseni çerçevesinde araştırmayı yürütmeleri, verileri analiz etmeleri ve sonuçları raporlamaları beklenir. Ders yazılı olarak iletilen araştırma raporları temel alınarak değerlendirilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş & Araştırma önerilerinin son haline getirilmesi,Etik kurul başvuru formunun doldurulması ve başvurunun yapılması,Veri toplama araçlarının online platforma taşınması,Veri toplama araçlarının online platforma taşınması,Katılımcılara ulaşma yollarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması,Verilerin toplanması,Gerçekleştirilen süreçlere dair ara raporun sunulması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin analizi,Verilerin analizi,Bulguların raporlanması,Bulguların raporlanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Gelişim psikolojisi alanında araştırma önerisinde bulunabilecektir.10, 16, 9E
3- Etik kurul başvurusunda bulunabilecektir.10, 16, 2, 8, 9H
2- Gelişim psikolojisi alanındaki temel araştırma desenlerini kavrayacak ve kullanabilecektir.10, 16, 9E
4- Gelişim psikolojisi kapsamında olan bir araştırmayı yürütebilecektir.10, 16, 2, 5, 6, 9E, H
5- Araştırma verilerini toplayabilecektir.10, 16, 2, 5, 6, 9E, H
6- Verileri SPSS kullanarak analiz edebilecektir. 10, 13, 14, 16, 2, 5, 6, 8, 9E, H
7- Araştırma bulgularını APA formatında rapor edebilecektir.10, 16, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş & Araştırma önerilerinin son haline getirilmesi
2Etik kurul başvuru formunun doldurulması ve başvurunun yapılması
3Veri toplama araçlarının online platforma taşınması
4Veri toplama araçlarının online platforma taşınması
5Katılımcılara ulaşma yollarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması
6Verilerin toplanması
7Gerçekleştirilen süreçlere dair ara raporun sunulması
8Verilerin toplanması
9Verilerin toplanması
10Verilerin toplanması
11Verilerin analizi
12Verilerin analizi
13Bulguların raporlanması
14Bulguların raporlanması
Kaynak
Brown, K.W., Cozby, P.C., Kee, D.W., & Worden, P.E. (1999). Research Methods in Human Development (2nd ed.).California: Mayfield Publishing Company. Kogan N., Stricker L.J., Lewis M., Brooks-Gunn J. (2017) Research on Developmental Psychology. In: Bennett R., von Davier M. (eds) Advancing Human Assessment. Methodology of Educational Measurement and Assessment. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58689-2_15

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33