Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİK TESTLER-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Erol YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, psikolojinin farklı uygulama alanlarında sıkça kullanılan psikometrik ölçme araçlarının uygulama ve puanlama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin ve izlencenin tanıtımı, konular ve içeriklerin açıklanması,Psikolojik değerlendirme nedir? Psikolojik ölçme araçlarının sınıflandırılması.,Psikolojk ölçmenin tarihçesi ve Türkiye'de ölçme aracı veritabanları,Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Standardizasyon, geçerlik ve güvenilirlik,Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Normlar,Zeka testleri: Cattel2A-2B-3A, Porteus Lab, Kent EGY, Goodenough BAÇ,Zeka testleri: Temel Kabiliyetler Testi,Çocuklarda dikkat testleri: Frankfurter Dikkat Testi, d2 Dikkat Testi,Gelişim testleri: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Psikopatolojinin ölçülmesi: Kişilik İnanç Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Maudsley OKB Ölçeği, STAI (Anksiyete),Psikopatolojinin değerlendirilmesinde objektif testler: SCL-90-R, MMPI,Psikopatolojinin değerlendirilmesinde projektif testlerin tanıtımı: Rorschach, TAT, CAT,Bilişsel yetilerin taranması: Standardize Mini-Mental Durum Değerlendirme, MoCA,Psikolojik değerlendirmede etik ilke ve kurallar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikometrik ölçme araçlarını sınıflandırır.6H
Hangi durumda hangi ölçme aracı kullanması gerektiğine karar verir.4, 6, 9A, D
Test, ölçek veya envanterleri standartlara uygun şekilde uygular, puanlar ve sonuçları norm verilerine göre yorumlar.4, 6H
Psikometrik ölçmede etik kuralları anlar ve benimser19A
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin ve izlencenin tanıtımı, konular ve içeriklerin açıklanması
2Psikolojik değerlendirme nedir? Psikolojik ölçme araçlarının sınıflandırılması.Adnan Erkuş, 2010, Psikometrik Terimler... makalesi
3Psikolojk ölçmenin tarihçesi ve Türkiye'de ölçme aracı veritabanlarıİbrahim Ethem Özgüven - Psikolojik Testlerin Tarihi
4Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Standardizasyon, geçerlik ve güvenilirlikPsikolojik Tesetler - Giriş (N.Öner)
5Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Normlar
6Zeka testleri: Cattel2A-2B-3A, Porteus Lab, Kent EGY, Goodenough BAÇ
7Zeka testleri: Temel Kabiliyetler Testi
8Çocuklarda dikkat testleri: Frankfurter Dikkat Testi, d2 Dikkat Testi
9Gelişim testleri: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
10Psikopatolojinin ölçülmesi: Kişilik İnanç Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Maudsley OKB Ölçeği, STAI (Anksiyete)
11Psikopatolojinin değerlendirilmesinde objektif testler: SCL-90-R, MMPI
12Psikopatolojinin değerlendirilmesinde projektif testlerin tanıtımı: Rorschach, TAT, CAT
13Bilişsel yetilerin taranması: Standardize Mini-Mental Durum Değerlendirme, MoCA
14Psikolojik değerlendirmede etik ilke ve kurallarTPD Etik Yönetmeliği
Kaynak
Özgüven, İ. (2014). Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık.
***Öner, N. (2008). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler I-II. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. ***Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015) Psikolojik Test ve Değerleme : Testlere ve Ölçmeye Giriş. Çeviri Editörü : Prof. Dr. Ezel Tavşancıl. Nobel Akademik Yayıncılık; ***Türkiye Ölçme Araçları Dizini (www.toad.com.tr); *Hacettepe Psikolojik Testler (http://www.psikolojiktestler.hacettepe.edu.tr). *Kuzgun, Y. Bacanlı, F. (2012) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi. Nobel Yayıncılık. ***Özgüven, İ. (2014). Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık. ***Akın, A. (2015). Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları. Cilt I ve II. Nobel Yayıncılık. ***Aygölü, F., Karakay, S., Türk, Ö. (2009). Çocuklarda Projektif Testler. Müka Matbaa Yayıncılık. ***Halmatov, S. (2016). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri: Çocuklar ve Yetişkinler İçin. Pegem Akademi Yayıncılık. ***Yavuzer, H. (2013). Resimleriyle Çocuk: Resimleriyle Çocuğu Tanıma. Remzi Kitabevi. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 1: Zeka Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 2: Gelişim Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 3: Kişilik Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E. (2009). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Hekimler Yayın Birliği, Ankara. ***Graham, J.R. (1993). MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. Çev. Oya Sorias, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. ***Ceyhun, B. ve Oral, N. (2008). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Kitabı. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara. ***Akkoyun, F. (2005). Projektif Teknikler. Nobel Yayınları, Ankara. ***Karakaş, S. (2006). Bilnot Bataryası El Kitabı, Nöropsikolojik Testler İçin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları. Eryılmaz Offset Matbaacılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14684
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14114
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİK TESTLER-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Erol YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, psikolojinin farklı uygulama alanlarında sıkça kullanılan psikometrik ölçme araçlarının uygulama ve puanlama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin ve izlencenin tanıtımı, konular ve içeriklerin açıklanması,Psikolojik değerlendirme nedir? Psikolojik ölçme araçlarının sınıflandırılması.,Psikolojk ölçmenin tarihçesi ve Türkiye'de ölçme aracı veritabanları,Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Standardizasyon, geçerlik ve güvenilirlik,Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Normlar,Zeka testleri: Cattel2A-2B-3A, Porteus Lab, Kent EGY, Goodenough BAÇ,Zeka testleri: Temel Kabiliyetler Testi,Çocuklarda dikkat testleri: Frankfurter Dikkat Testi, d2 Dikkat Testi,Gelişim testleri: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Psikopatolojinin ölçülmesi: Kişilik İnanç Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Maudsley OKB Ölçeği, STAI (Anksiyete),Psikopatolojinin değerlendirilmesinde objektif testler: SCL-90-R, MMPI,Psikopatolojinin değerlendirilmesinde projektif testlerin tanıtımı: Rorschach, TAT, CAT,Bilişsel yetilerin taranması: Standardize Mini-Mental Durum Değerlendirme, MoCA,Psikolojik değerlendirmede etik ilke ve kurallar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikometrik ölçme araçlarını sınıflandırır.6H
Hangi durumda hangi ölçme aracı kullanması gerektiğine karar verir.4, 6, 9A, D
Test, ölçek veya envanterleri standartlara uygun şekilde uygular, puanlar ve sonuçları norm verilerine göre yorumlar.4, 6H
Psikometrik ölçmede etik kuralları anlar ve benimser19A
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin ve izlencenin tanıtımı, konular ve içeriklerin açıklanması
2Psikolojik değerlendirme nedir? Psikolojik ölçme araçlarının sınıflandırılması.Adnan Erkuş, 2010, Psikometrik Terimler... makalesi
3Psikolojk ölçmenin tarihçesi ve Türkiye'de ölçme aracı veritabanlarıİbrahim Ethem Özgüven - Psikolojik Testlerin Tarihi
4Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Standardizasyon, geçerlik ve güvenilirlikPsikolojik Tesetler - Giriş (N.Öner)
5Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Normlar
6Zeka testleri: Cattel2A-2B-3A, Porteus Lab, Kent EGY, Goodenough BAÇ
7Zeka testleri: Temel Kabiliyetler Testi
8Çocuklarda dikkat testleri: Frankfurter Dikkat Testi, d2 Dikkat Testi
9Gelişim testleri: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
10Psikopatolojinin ölçülmesi: Kişilik İnanç Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Maudsley OKB Ölçeği, STAI (Anksiyete)
11Psikopatolojinin değerlendirilmesinde objektif testler: SCL-90-R, MMPI
12Psikopatolojinin değerlendirilmesinde projektif testlerin tanıtımı: Rorschach, TAT, CAT
13Bilişsel yetilerin taranması: Standardize Mini-Mental Durum Değerlendirme, MoCA
14Psikolojik değerlendirmede etik ilke ve kurallarTPD Etik Yönetmeliği
Kaynak
Özgüven, İ. (2014). Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık.
***Öner, N. (2008). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler I-II. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. ***Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015) Psikolojik Test ve Değerleme : Testlere ve Ölçmeye Giriş. Çeviri Editörü : Prof. Dr. Ezel Tavşancıl. Nobel Akademik Yayıncılık; ***Türkiye Ölçme Araçları Dizini (www.toad.com.tr); *Hacettepe Psikolojik Testler (http://www.psikolojiktestler.hacettepe.edu.tr). *Kuzgun, Y. Bacanlı, F. (2012) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi. Nobel Yayıncılık. ***Özgüven, İ. (2014). Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık. ***Akın, A. (2015). Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları. Cilt I ve II. Nobel Yayıncılık. ***Aygölü, F., Karakay, S., Türk, Ö. (2009). Çocuklarda Projektif Testler. Müka Matbaa Yayıncılık. ***Halmatov, S. (2016). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri: Çocuklar ve Yetişkinler İçin. Pegem Akademi Yayıncılık. ***Yavuzer, H. (2013). Resimleriyle Çocuk: Resimleriyle Çocuğu Tanıma. Remzi Kitabevi. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 1: Zeka Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 2: Gelişim Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 3: Kişilik Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E. (2009). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Hekimler Yayın Birliği, Ankara. ***Graham, J.R. (1993). MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. Çev. Oya Sorias, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. ***Ceyhun, B. ve Oral, N. (2008). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Kitabı. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara. ***Akkoyun, F. (2005). Projektif Teknikler. Nobel Yayınları, Ankara. ***Karakaş, S. (2006). Bilnot Bataryası El Kitabı, Nöropsikolojik Testler İçin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları. Eryılmaz Offset Matbaacılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33