Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİK TESTLER3+036
Ders Programı Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, psikolojinin farklı uygulama alanlarında sıkça kullanılan psikometrik ölçme araçlarının uygulama ve puanlama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikolojik test ve değerleme kavramları, psikolojik ölçme araçlarının sınıflandırılması.,Dünyada ve Türkiye'de psikolojk ölçmenin tarihçesi ve Türkiye'de ölçme aracı veritabanları,Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Standardizasyon, GG ve Normlar,Genel Zihinsel Yetenek Testlerini Tanıyalım: WISC, Stanford Binet,Genel Zihinsel Yetenek Testleri: Cattel, Porteus Lab, Alexander PY, Goodenough BAÇ,Gelişim Testleri: Denver, AGTE, Hacettepe,Gelişim Testleri: Okul olgunluğu vs,İlgi ve Yetenek Testleri,Çocuklarda Bilişsel Testler: Frostik Algı, Frankfurter, D Testi,Kişilik değerlendirmesi'nde objektif testler: MMPI, Hacettepe Kiş. Env., Büyük Beşli, SCL-90, Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri,Kişilik değerlendirmesi'nde projektif testleri tanıyalım: Rorschach, TAT, CAT,Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi: Yatak Başı Testler, Mini-Mental Durum Değerlendirmesi, MoCA, Addenbrook BD,Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi: Nöropsikolojik Batarya (tanıtımı); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikometrik ölçme araçlarını sınıflandırır.4F
Hangi durumda hangi ölçme aracı kullanması gerektiğine karar verir.1, 18, 4A, B
Test, ölçek veya envanterleri standartlara uygun şekilde uygular, puanlar ve sonuçları norm verilerine göre yorumlar.18, 4F
Psikometrik ölçmede etik kuralları anlar ve benimser10A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikolojik test ve değerleme kavramları, psikolojik ölçme araçlarının sınıflandırılması.Adnan Erkuş, 2010, Psikometrik Terimler... makalesi
2Dünyada ve Türkiye'de psikolojk ölçmenin tarihçesi ve Türkiye'de ölçme aracı veritabanları
3Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri: Standardizasyon, GG ve Normlar
4Genel Zihinsel Yetenek Testlerini Tanıyalım: WISC, Stanford Binet
5Genel Zihinsel Yetenek Testleri: Cattel, Porteus Lab, Alexander PY, Goodenough BAÇ
6Gelişim Testleri: Denver, AGTE, Hacettepe
7Gelişim Testleri: Okul olgunluğu vs
8İlgi ve Yetenek Testleri
9Çocuklarda Bilişsel Testler: Frostik Algı, Frankfurter, D Testi
10Kişilik değerlendirmesi'nde objektif testler: MMPI, Hacettepe Kiş. Env., Büyük Beşli, SCL-90, Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri
11Kişilik değerlendirmesi'nde projektif testleri tanıyalım: Rorschach, TAT, CAT
12Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi: Yatak Başı Testler, Mini-Mental Durum Değerlendirmesi, MoCA, Addenbrook BD
13Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi: Nöropsikolojik Batarya (tanıtımı)
Kaynak
Özgüven, İ. (2014). Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık.
***Öner, N. (2008). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler I-II. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. ***Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015) Psikolojik Test ve Değerleme : Testlere ve Ölçmeye Giriş. Çeviri Editörü : Prof. Dr. Ezel Tavşancıl. Nobel Akademik Yayıncılık; ***Türkiye Ölçme Araçları Dizini (www.toad.com.tr); *Hacettepe Psikolojik Testler (http://www.psikolojiktestler.hacettepe.edu.tr). *Kuzgun, Y. Bacanlı, F. (2012) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi. Nobel Yayıncılık. ***Özgüven, İ. (2014). Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık. ***Akın, A. (2015). Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları. Cilt I ve II. Nobel Yayıncılık. ***Aygölü, F., Karakay, S., Türk, Ö. (2009). Çocuklarda Projektif Testler. Müka Matbaa Yayıncılık. ***Halmatov, S. (2016). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri: Çocuklar ve Yetişkinler İçin. Pegem Akademi Yayıncılık. ***Yavuzer, H. (2013). Resimleriyle Çocuk: Resimleriyle Çocuğu Tanıma. Remzi Kitabevi. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 1: Zeka Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 2: Gelişim Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Güneri, E. (2016). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testler 3: Kişilik Testleri. Kaknüs Yayıncılık. ***Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E. (2009). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Hekimler Yayın Birliği, Ankara. ***Graham, J.R. (1993). MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. Çev. Oya Sorias, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. ***Ceyhun, B. ve Oral, N. (2008). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Kitabı. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara. ***Akkoyun, F. (2005). Projektif Teknikler. Nobel Yayınları, Ankara. ***Karakaş, S. (2006). Bilnot Bataryası El Kitabı, Nöropsikolojik Testler İçin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları. Eryılmaz Offset Matbaacılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu