Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, otobiyografik belleğe ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgileri gerçek araştırma problemleri bağlamında sunmaktır. Ders süresince otobiyografik bellek kavramı, araştırma yöntemleri, hatırlama ve unutma, anıların yaşam boyu dağılımı, dil ve kültür, istemsiz hatırlama, imgelem perspektifi, zamanda zihinsel yolculuk, anıları zihinde canlandırma, bağlanma ve hatırlama ilişkisi, otobiyografik bellek ve psikopatoloji, kişisel ve toplumsal bellek gibi yönlerden ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş,Temel Kavramlar: Zihinsel zaman yolculuğu, epizodik ve semantik
bellek ayrımı, otobiyografik bellek,Metodolojik Yaklaşımlar,Otobiyografik Anıların Hatırlanma Örüntüleri (Yaşam boyu hatırlama),Otobiyografik Belleğin İşlevleri,Belleğin Yeniden Yapılandırılması ve Bellek Hataları,Okuma ve Tartışma,ARA SINAV,Dil, Kültür, Sosyal Bağlam ve Otobiyografik Bellek,Görsel İmgelem ve Perspektif,Üst Biliş,Epizodik Gelecek Düşüncesi,Otobiyografik Bellek ve Psikopatoloji,Toplumsal Olayları Nasıl Hatırlıyoruz / Okuma ve Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel bellek kuramları ve modellerini açıklar.10, 16, 9A
Belleğin temel kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.10, 16, 9A
Bellek ile psikolojinin diğer temel konuları arasındaki ilişkileri kurar.10, 16, 9A
Belleği temel işlevlerine göre kategorize eder.10, 16, 9A
Bellek kavram ve kuramlarını günlük yaşamla ilişkilendirir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Temel Kavramlar: Zihinsel zaman yolculuğu, epizodik ve semantik
bellek ayrımı, otobiyografik bellek
Ders notu
3Metodolojik YaklaşımlarHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
4Otobiyografik Anıların Hatırlanma Örüntüleri (Yaşam boyu hatırlama)Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
5Otobiyografik Belleğin İşlevleriHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
6Belleğin Yeniden Yapılandırılması ve Bellek HatalarıHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
7Okuma ve TartışmaOkunacak makale dersin öğretim elemanı tarafından dersten önce paylaşılacaktır.
8ARA SINAV
9Dil, Kültür, Sosyal Bağlam ve Otobiyografik BellekHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
10Görsel İmgelem ve PerspektifHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
11Üst BilişHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
12Epizodik Gelecek DüşüncesiHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
13Otobiyografik Bellek ve PsikopatolojiHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
14Toplumsal Olayları Nasıl Hatırlıyoruz / Okuma ve TartışmaHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
Kaynak
Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Derleyenler: Sami Gülgöz, Berivan Ece, Sezin Öner. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14040
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, otobiyografik belleğe ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgileri gerçek araştırma problemleri bağlamında sunmaktır. Ders süresince otobiyografik bellek kavramı, araştırma yöntemleri, hatırlama ve unutma, anıların yaşam boyu dağılımı, dil ve kültür, istemsiz hatırlama, imgelem perspektifi, zamanda zihinsel yolculuk, anıları zihinde canlandırma, bağlanma ve hatırlama ilişkisi, otobiyografik bellek ve psikopatoloji, kişisel ve toplumsal bellek gibi yönlerden ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş,Temel Kavramlar: Zihinsel zaman yolculuğu, epizodik ve semantik
bellek ayrımı, otobiyografik bellek,Metodolojik Yaklaşımlar,Otobiyografik Anıların Hatırlanma Örüntüleri (Yaşam boyu hatırlama),Otobiyografik Belleğin İşlevleri,Belleğin Yeniden Yapılandırılması ve Bellek Hataları,Okuma ve Tartışma,ARA SINAV,Dil, Kültür, Sosyal Bağlam ve Otobiyografik Bellek,Görsel İmgelem ve Perspektif,Üst Biliş,Epizodik Gelecek Düşüncesi,Otobiyografik Bellek ve Psikopatoloji,Toplumsal Olayları Nasıl Hatırlıyoruz / Okuma ve Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel bellek kuramları ve modellerini açıklar.10, 16, 9A
Belleğin temel kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.10, 16, 9A
Bellek ile psikolojinin diğer temel konuları arasındaki ilişkileri kurar.10, 16, 9A
Belleği temel işlevlerine göre kategorize eder.10, 16, 9A
Bellek kavram ve kuramlarını günlük yaşamla ilişkilendirir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Temel Kavramlar: Zihinsel zaman yolculuğu, epizodik ve semantik
bellek ayrımı, otobiyografik bellek
Ders notu
3Metodolojik YaklaşımlarHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
4Otobiyografik Anıların Hatırlanma Örüntüleri (Yaşam boyu hatırlama)Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
5Otobiyografik Belleğin İşlevleriHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
6Belleğin Yeniden Yapılandırılması ve Bellek HatalarıHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
7Okuma ve TartışmaOkunacak makale dersin öğretim elemanı tarafından dersten önce paylaşılacaktır.
8ARA SINAV
9Dil, Kültür, Sosyal Bağlam ve Otobiyografik BellekHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
10Görsel İmgelem ve PerspektifHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
11Üst BilişHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
12Epizodik Gelecek DüşüncesiHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
13Otobiyografik Bellek ve PsikopatolojiHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
14Toplumsal Olayları Nasıl Hatırlıyoruz / Okuma ve TartışmaHayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları
Kaynak
Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Derleyenler: Sami Gülgöz, Berivan Ece, Sezin Öner. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33