Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I3+036
Ders Programı Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, istatistiğin tanımı, istatistik ile ilgili temel kavramlar, betimsel istatistikler, olasılık hesaplamaları, ortalamalar arası farkların hesaplanması gibi konu alanlarında öğrencilerin temel kavram ve ilkeleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistik Giriş,İstatistik Giriş,Frekans Dağılımı,Frekans Dağılımı,Merkezi Eğilim Ölçütleri,Merkezi Eğilim Ölçütleri,Değişkenler,Değişkenler,Z Puan Dağılımı,Olasılık,Olasılık ve Örneklem,Örneklem Ortalama Dağılımı,Hipotez Testlerine Giriş,Hipotez Testlerine Giriş; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan istatistiksel kavram ve yöntemlerin doğru tanım ve uygulamalarını tanımak.1, 15, 2, 3, 9A
Araştırma yöntemleri, tasarımları ve prosedürlerinin doğru tanımlarını ve uygulamalarını bilmek, verilen araştırma soruları ve veri kümeleri için uygun istatistiksel analizleri tanımlamak.1, 15, 2, 3, 9A
İlgili araştırma ve ölçüm konularına atıf yaparak seçimlerinin neden uygun olduğunu açıklamak.1, 15, 2, 3, 9A
İstatistiksel analizler yapmak ve sonuçları açıklamak / yorumlamak.1, 15, 2, 3, 9A
Mesleki araştırma makalelerinde ortaya çıkan araştırma ve istatistiksel işlemleri tanıyabilme ve açıklayabilme.1, 15, 2, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistik GirişBölüm 1
2İstatistik GirişBölüm 1
3Frekans DağılımıBölüm 2
4Frekans DağılımıBölüm 2
5Merkezi Eğilim ÖlçütleriBölüm 3
6Merkezi Eğilim ÖlçütleriBölüm 3
7DeğişkenlerBölüm 4
8DeğişkenlerBölüm 5
9Z Puan DağılımıBölüm 5
10OlasılıkBölüm 6
11Olasılık ve ÖrneklemBölüm 7
12Örneklem Ortalama DağılımıBölüm 7
13Hipotez Testlerine GirişBölüm 8
14Hipotez Testlerine GirişBölüm 8
Kaynak
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik (21.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu