Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FELSEFEYE GİRİŞ3+035
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı“Felsefeye giriş” dersinin amacı Batı felsefe geleneğinin temel düşünür ve kavramlarını psikoloji bölümü öğrencilerinin kendi alanlarıyla bağlantılar kurma imkanları açısından ele almaktır. Bu bağlamda, ruh veya zihin ile beden arasındaki ilişki dersin sorunsalını oluşturacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Platon’da ruh-beden ayrımı ve bilgi sorunu,Platon’da ruhun üç bölümü ve erdem,Aristo’da ruh ve bedenin ayrılamazlığı,Aristo’da tutkular ve katharsis,Augustinus’ta bellek ve benliğin inşası,Descartes’ta düalizm: yayılımlı töz ve düşünen töz,Descartes’tın bilgi kuramı: özne ve kesinlik ,Spinoza’nın Etika’sında zihinsel nedensellik,Spinoza’nın Etika’sında hürriyet,Deneyimsel psikolojiye doğru: Hume ve çağrışımcılık,Kant'ın bilgi kuramı ve metafizik eleştirisi,Schleiermacher ve Dilthey’de manevi bilimler,Nietzsche psikolojisinde benliğe karşı Güç İstenci ayrımı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Felsefe tarihinin temel kavramlarına aşına olmak1, 11, 14A
Platon, Aristo, Descartes veya Nietzsche gibi büyük düşünürlerin temel görüşlerini öğrenmek1A
Felsefe geleneğinin temel bölümlerini (ahlak, epistemoloji, ontoloji, vs.) öğrenmek1A
Farklı kavram ve düşünceleri bir genel sorunsal açısından ele almayı öğrenmek1A
Felsefi bölümleri ruh-beden ilişkisi açısından değerlendirebilmek1, 19A
Ruhsal olan ile bedensel olan arasındaki etkileşimin farklı boyutlarını anlamak1A
Psikolojinin felsefi arka planını, hem tarihsel hem kavramsal olarak anlamak1A
Felsefi sorunlarla psikoloji alanı arasında bağlar kurabilmek1A
Ruh-beden sorununu zihin felsefesi açısından ele alabilmek1A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Platon’da ruh-beden ayrımı ve bilgi sorunu
2Platon’da ruhun üç bölümü ve erdem
3Aristo’da ruh ve bedenin ayrılamazlığı
4Aristo’da tutkular ve katharsis
5Augustinus’ta bellek ve benliğin inşası
6Descartes’ta düalizm: yayılımlı töz ve düşünen töz
7Descartes’tın bilgi kuramı: özne ve kesinlik
8Spinoza’nın Etika’sında zihinsel nedensellik
9Spinoza’nın Etika’sında hürriyet
10Deneyimsel psikolojiye doğru: Hume ve çağrışımcılık
11Kant'ın bilgi kuramı ve metafizik eleştirisi
12Schleiermacher ve Dilthey’de manevi bilimler
13Nietzsche psikolojisinde benliğe karşı Güç İstenci ayrımı
14Genel Değerlendirme
Kaynak
- Yılmaz Özakpınar, Psikoloji Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013. - Nurten Gökalp, Psikoloji Felsefesi, Ebabil Yayıncılık, İstanbul, 2010. - Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999. - Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. - Platon, Phaidon. Ruh Üzerine, çev. Nazile Kalaycı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2012. - Aristoteles, Ruh Üzerine, Birleşik Dağıtım Kitabevi, çev. Zeki Özcan, İstanbul, 2011. - Aristo, Nikomakhos'a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1997. - Descartes, Meditasyonlar. Pierre Gassendi'nin Meditasyonlar'a İtirazı ve Descartes'in Bu İtirazlara Yanıtı, Çev. İ. Birkan, Ankara, Bilgesu Yayıncılık, 2007. - Descartes, Ruhun Tutkuları, çev. Murat Ersen, Say Yayınları, İstanbul, 2014. - Spinoza, Etika, çev. H. Z. Ülken, Ankara, Dost Kitabevi, 2009. - Hume, İnsan Zihni Üzerine bir Araştırma, çev. Serkan Öğdüm, Ankara, İlke Kitabevi, 1998. - Jerome A. Schaffer, Zihin Felsefesi, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık, 2005. - Şeref Günday, Zihin Felsefesi, Bursa, Aşa Yayınevi, 2002. - John R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi (Zihin Felsefesi), çev. Mühittin Macit, İstanbul, Litera Yayınları, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu