Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrenciye, toplumsal cinsiyet konusundaki kuramsal birikim ve tartışmaları tanıtmayı hedeflemektedir. Dersin işlenişi olabildiğince disiplinler arası ve çoğunlukla sosyal psikolojik olup, sosyal inşacılık kuramını öne çıkarır. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı farklılaşma ve eşitsizlikle ilgili kuramlar hem tarihsel perspektif içinde, hem de güncel tartışmalar çerçevesinde ele alınırlar. Toplumsal cinsiyetin anlamı, ve toplumsal cinsiyetin bireyin hayatını nasıl şekillendirdiği konularında öğrenciye sorgulayıcı bir yaklaşım kazandırmak dersin önemli bir amacını oluşturur. Toplumsal cinsiyetin diğer sosyal, kültürel psikolojik deneyimler ve ilişkilerle etkileşimi de vurgulanır. Toplumsal cinsiyetin biyolojik ve psikolojik yönleri ile bireysel düzeyde nasıl geliştiği, sosyal etkileşim ve yakın ilişkilerdeki rolü, annelik ve iş hayatında olduğu gibi toplumsal iş bölümüne ve medya gibi toplumsal kurumlara nasıl yansıdığı tartışılan konular arasında yer alır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar: Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma,Toplumsal cinsiyet ve uluslararası kalkınmayı giriş (İnsani Kalkınma Teorileri, Gayri-Safi Milli Hasıla, Faydacı Yaklaşım),Toplumsal cinsiyet ve uluslararası kalkınmayı giriş (Kaynak temelli yaklaşım, insan hakları yaklaşımı ve yapabilirlik yaklaşımı),Reklam Analizler sunumları,Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının oluşturulması: Aktörler, Resmi ve Gayriresmi kurumlar,Eğitimde Fırsat Eşitliği ve İstihdam: Kaynak-temelli yaklaşım ve yapabilirlik yaklaşımı uygulamaları,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtlığı ve Çeşitleri ve Kalkınma,Kadının Siyasal Temsili: Uluslararası Siyasete Feminist Yaklaşımlar,İnsani Güvenlik ve İnsan Ticareti,Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtlığı ve Çeşitleri ve Kalkınma,Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet,Toplumsal Cinsiyet ve İşgücü,Revizyon, Değerlendirme ve Genel Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplumsal Cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolü kimliği, cinsiyet gibi temel kavramları tanımlarlar. 1, 10, 5, 8 A
2. Toplumsal Cinsiyete ile ilgili araştırmaları bilirler. 1, 10, 5, 8 A
3. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aile, iş yaşamı, medya, eğitim ve siyaset gibi farklı toplumsal kurumlar ve referansla tartışabileceklerdir. 1, 10, 5, 8 A
4. Toplumsal cinsiyetin sosyal yaşamda, kendi yaşamlarında ve ilişkileri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini bilirler. 1, 10 A
5. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aile, iş yaşamı, medya, eğitim ve siyaset gibi farklı toplumsal kurumlar ve referansla tartışabileceklerdir. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar: Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma ÖBT, Bl.1
2 Toplumsal cinsiyet ve uluslararası kalkınmayı giriş (İnsani Kalkınma Teorileri, Gayri-Safi Milli Hasıla, Faydacı Yaklaşım) ÖBT, Bl.1-2
3 Toplumsal cinsiyet ve uluslararası kalkınmayı giriş (Kaynak temelli yaklaşım, insan hakları yaklaşımı ve yapabilirlik yaklaşımı) ÖBT, Bl.2
4 Reklam Analizler sunumları
5 Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının oluşturulması: Aktörler, Resmi ve Gayriresmi kurumlar ÖBT, Bl.3
6 Eğitimde Fırsat Eşitliği ve İstihdam: Kaynak-temelli yaklaşım ve yapabilirlik yaklaşımı uygulamaları ÖBT, Bl.3
7 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtlığı ve Çeşitleri ve Kalkınma ÖBT, Bl.4
8 Kadının Siyasal Temsili: Uluslararası Siyasete Feminist Yaklaşımlar
9 İnsani Güvenlik ve İnsan Ticareti ÖBT, Bl.5
10 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme ÖBT, Bl.6
11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtlığı ve Çeşitleri ve Kalkınma ÖBT, Bl.6
12 Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet ÖBT, Bl.7
13 Toplumsal Cinsiyet ve İşgücü ÖBT, Bl.8
14 Revizyon, Değerlendirme ve Genel Tartışma ÖBT, Bl.8
Kaynaklar
Öğrenciye verilecek izlentide her haftanın ayrı okumaları vardır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu