Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Irına SHELENKOVA, Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin alanıyla ilgili ileri düzey İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerileri konusunda CEFR C1 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Literatür İncelemeleri ,Literatür İncelemeleri ,Planlama ve Operasyon ,Planlama ve Operasyon ,Alanında Tartışma Yürütme ve Müzakere Etme ,Alanında Tartışma Yürütme ve Müzakere Etme ,Disiplinlerarası Çalışmalar ,Disiplinlerarası Çalışmalar ,Alandaki Teknolojik Gelişmeler ,Alandaki Teknolojik Gelişmeler ,İş Ahlakı ,İş Ahlakı ,İş Dünyasında Kültürlerarası Görgü Kuralları ,İş Dünyasında Kültürlerarası Görgü Kuralları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.3.İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A
3.2.İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A
3.1.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarır. 1, 2, 3, 4, 5 A
2.3.Alanıyla ilgili makaleleri kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A
2.2.Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2, 3, 4, 5 A
2.1.Alanıyla ilgili literatür taramasını listeler. 1, 2, 3, 4, 5 A
1.3.Öğrenmiş olduğu yeni yapı ve ifadeleri mesleki hayatında kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A
1.2.İngilizce ileri düzey diyalogları yorumlar. 1, 2, 3, 4, 5 A
1.1.Öğrenci kendini sözlü ve yazılı olarak her konuda rahatça ifade eder. 1, 2, 3, 4, 5 A
1. İngilizce’nin ileri düzey dilbilgisi kurallarını karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 A
2. Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 A
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Literatür İncelemeleri
2 Literatür İncelemeleri
3 Planlama ve Operasyon
4 Planlama ve Operasyon
5 Alanında Tartışma Yürütme ve Müzakere Etme
6 Alanında Tartışma Yürütme ve Müzakere Etme
7 Disiplinlerarası Çalışmalar
8 Disiplinlerarası Çalışmalar
9 Alandaki Teknolojik Gelişmeler
10 Alandaki Teknolojik Gelişmeler
11 İş Ahlakı
12 İş Ahlakı
13 İş Dünyasında Kültürlerarası Görgü Kuralları
14 İş Dünyasında Kültürlerarası Görgü Kuralları
Kaynaklar
Market Leader,Upper Intermediate Business English Course Book, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Education Limited, Edinburg, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 117
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu