Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DUYUM VE ALGI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Rengi nasıl görüyoruz? Bir ağaçta cıvıl cıvıl öten bir kuşun yerini görmeden nasıl tespit edebiliriz? Hareketli nesneler neden dikkatimizi bu kadar kolay yakalar? Bir ağaç ormana düşerse ve etrafta kimse duymazsa, ses çıkarır mı? Tadlar ve kokular neden sıklıkla duygularla ilişkilidir? Neden ve nasıl acı çekiyoruz? Bu sorular, binlerce yıldır filozofların ve bilim adamlarının merakını cezbetti ve 1800'lerde başlayan son zamanlardaki bilgi patlaması, enerjinin sinir sistemi tarafından nasıl deneyime dönüştürüldüğünü anlamaya başlamayı mümkün kıldı. Bu 'patlama', yakın zamanda fizik ve biyoloji ile ilgili sorgulamaların gelişmesine dayanıyordu. Fizik çevremizi ve biyoloji de kendimizi anlamamıza yardımcı olur. Duyum ??ve algı araştırması fizik ve biyolojiyi birleştirir, böylece duyularımız tarafından algılanan çevresel fenomenlerin dünya anlayışımızı nasıl etkilediğini anlayabiliriz. Bu ders, insan beyninin çevreden nasıl bilgi aldığını ve işlediğini inceler. Aynı zamanda, insan duyu sistemlerinin işleyişini ve fiziksel uyaranların sinir sistemi tarafından anlaşılabilecek sinyallere nasıl dönüştürüldüğünü inceler. Bu derste işlenecek konular arasında görme, seçmeler, tat, koku, dokunma ve temel psikofizik yer almaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Algıya Giriş,Algının Başlangıcı,Nöral İşlemleme ve Algı,Kortikal Düzenleme,Nesne ve Görüntüleri Algılama,Görsel Dikkat,Eyleme Geçme,Hareketi Algılama,Renk Algısı,Derinlik ve Boyutu Algılama,İşitme,İşitsel Konum Belirleme ve Düzenleme,Konuşma Algısı,Deri duyusu ve Kimyasal Duyular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Duyum ve algının tarihçesi ve kullanılan yöntemleri öğrenmek 1, 2, 3 A
Başlıca duyu sistemlerinin yapısını öğrenmek 1, 2, 3 A
Başlıca duyu sistemlerinin iletim süreçlerini öğrenmek 1, 2, 3 A
Duyusal bilgilerin nasıl algılandığını ve işlendiğini öğrenmek 1, 2, 3 A
Algısal bilginin yaşamımızda bize nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek 1, 2, 3 A
Duyum ??ve algı bilgisine dair ilave uygulamalar öğrenmek 1, 2, 3 A
Yaşam döngüsü boyunca duyum ve algıdaki değişiklikler hakkında bilgi edinmek 1, 2, 3 A
Ders konusu ile ilgili ek beceri, yöntem ve ayrıntıları öğrenmek 1, 2, 3 A
Araştırma önerisi geliştirme ve akademik makale yazma konusunda pratik kazanmak 1, 2, 3 A
Araştırmaya katılım veya araştırma makalelerini değerlendirme yoluyla bilimin yürütülmesinde deneyim kazanmak 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Algıya Giriş Bölüm 1
2 Algının Başlangıcı Bölüm 2
3 Nöral İşlemleme ve Algı Bölüm 3
4 Kortikal Düzenleme Bölüm 4
5 Nesne ve Görüntüleri Algılama Bölüm 5
6 Görsel Dikkat Bölüm 6
7 Eyleme Geçme Bölüm 7
8 Hareketi Algılama Bölüm 8
9 Renk Algısı Bölüm 9
10 Derinlik ve Boyutu Algılama Bölüm 10
11 İşitme Bölüm 11
12 İşitsel Konum Belirleme ve Düzenleme Bölüm 12
13 Konuşma Algısı Bölüm 13
14 Deri duyusu ve Kimyasal Duyular Bölüm 14 & 15
Kaynaklar
Gravetter, F. J. &Wallnau, L. B. (2014). Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences. Cengage (ISBN-13: 978-1-285-05634-0)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 7 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu