Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sertaç ERMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan matematiksel problemleri çözebilmesi için gerekli nitelikleri ve alt yapıyı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sayılar ve Özellikleri, Doğrusal ve kuadratik denklemler ,Eşitsizlikler,Lineer Programlama, Toplam Sembolü,Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyonun tanımı; Fonksiyonun noktadaki değeri; Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları ,Fonksiyon ve Grafikler : Bileşke fonksiyon; Ters fonksiyon ,Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar,Olasılık,Koşullu Olasılık,Bağımsız olaylar,Bayes Formülü,Beklenen Değer,Binom Dağılımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sayılarla cebirsel işlemler yapabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
2. Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik şeklinde ifade edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
3.1 Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik mantığını açıklar.
3.3 Denklemin kökünü açıklar.
3.4 Denklemin kökünü bulur.
3.5 Eşitsizliğin çözüm aralığını açıklar.
3.6 Eşitsizliğin çözüm aralığını bulur.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
4.1 Farklı tipteki fonksiyonları tanır.
4.2 Fonksiyonun bir noktadaki değerini hesaplar.
4.3 Fonksiyonların grafiklerini çizer.
4.4 Fonksiyonun grafiğini kullanarak fonksiyonun bir noktadaki değerini bulur.
4.5 Denklemleri çözmek için doğal logaritma fonksiyonunu kullanır.
4.6 Fonksiyonlar üzerinde öteleme ve yansıtma işlemi yapar.
5. Alanı ile ilgili olguların denklem sistemlerini kurabilecektir. 1, 14, 15, 2 A
5.1 Denklem sistemlerini açıklar.
5.2 Doğrusal denklem sistemlerini çözer.
6. Olasılık kavramını açıklayabilecektir
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sayılar ve Özellikleri
2 Doğrusal ve kuadratik denklemler
3 Eşitsizlikler
4 Lineer Programlama, Toplam Sembolü
5 Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyonun tanımı; Fonksiyonun noktadaki değeri; Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları
6 Fonksiyon ve Grafikler : Bileşke fonksiyon; Ters fonksiyon
7 Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar
8 Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar
9 Olasılık
10 Koşullu Olasılık
11 Bağımsız olaylar
12 Bayes Formülü
13 Beklenen Değer
14 Binom Dağılımı
Kaynaklar
Ders Notları
E. Haussler, R. S. Paul , R. J. Wood; Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences Ian Jacques ; Mathematics for Economics and Business Bülent Kobu ; İşletme Matematiği Alpha, Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu