Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN BELLEĞİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bellek süreçlerine ilişkin temel konuları geçmişten günümüze bellek literatüründe önemli yer tutan araştırmalar ışığında incelemek ve bu konuları günlük hayattaki uygulamalarla ilişkili olarak tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bellek Araştırmalarına Giriş,Bellek ve Beyin,Çalışan Bellek,Çalışan Bellek,Epizodik Bellek,Epizodik Bellek,Semantik ve Sözlüksel Bellek,Semantik ve Sözlüksel Bellek,Görsel Bellek,Otobiyografik Bellek,Otobiyografik Bellek,Bellek Yanılsamaları,Üst Bellek,Bellek ve Kültür; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bellek araştırmaları alanındaki temel kavram ve terimleri ayırt edebilir. 1, 10, 2, 3 A, C, D
Farklı bellek süreçlerini ayırt edebilir. 1, 2, 3 A
Farklı bellek süreçleri arasındaki bağlantıları tarif edebilir. 1, 10, 2, 3 A
İnsan belleğine ilişkin temel kuramları tartışabilir. 1, 2, 3 A
Bellek araştırmalarının gündelik yaşamla ilişkisi üzerine tartışabilir. 1, 10, 2, 3
Bellek araştırmaları literatürünü eleştirel gözle değerlendirebilir. 2, 3 C
Bir araştırma makalesi üzerine eleştirel bir özet yazabilir. 3 C
Bellek konulu bir araştırma önerisi tasarlayıp yazabilir. 1, 10, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bellek Araştırmalarına Giriş Bölüm 1
2 Bellek ve Beyin Bölüm 2
3 Çalışan Bellek Bölüm 3
4 Çalışan Bellek Bölüm 3 ve Ek Okumalar
5 Epizodik Bellek Bölüm 4
6 Epizodik Bellek Bölüm 4 ve Ek Okumalar
7 Semantik ve Sözlüksel Bellek Bölüm 5
8 Semantik ve Sözlüksel Bellek Bölüm 5 ve Ek Okumalar
9 Görsel Bellek Bölüm 6
10 Otobiyografik Bellek Bölüm 7
11 Otobiyografik Bellek Bölüm 7 ve Ek Okumalar
12 Bellek Yanılsamaları Bölüm 8 ve Ek Okumalar
13 Üst Bellek Bölüm 9 ve Ek Okumalar
14 Bellek ve Kültür Ek Okumalar
Kaynaklar
Schwartz, B. L. (2014) Memory: Foundations and applications. LA: Sage.
There will be a set of articles to accompany the book. These articles will be posted as PDF documents on the course website (MEBIS). Please check the course website on a weekly basis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu