Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sunum Teknikleri, Siyaset Bilimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yardımcı bir araç olarak bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları konusunda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Dersin Tanıtımı Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Bilgisayar Tarihi ,Donanım ve Çevre Birimleri,Sayı Sistemleri,Bilgisayar İşletim Sistemleri,Bilgisayar Ağları ve İnternet,Sosyal Paylaşım Sistemlerinin Kullanımı,Web Tasarım,E-Ticaret,MS Word 2010,MS Excel 2010,MS Excel 2010,MS PowerPoint 2010,MS OneNote - MS Publisher 2010,Veritabanları ve MS Access 2010-Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi teknolojisi araçlarını tanır ve etkin bir biçimde kullanabilmesi 1, 13, 4, 6 A, F
Ofis programlarını kullanarak sunum hazırlar, sözcük işlemcileri kullanabilmesi 1, 13, 14, 2, 4, 6 A, F
Uluslararası literatüre erişebileceği kütüphane veri tabanı programlarını kullanabilmesi 1, 13, 4 A
Çağdaş bir birey ve meslek üyesi olmasını sağlayacak bilgi teknolojilerinin genel kültür bilgisine sahip olabilmesi 1, 13 A
Hesaplama, tablo ve veri grafikleri oluşturarak yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilmesi 1, 13, 4, 6 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Bilgisayar Tarihi 3. Kaynağın 2-20. sayfalarının incelenmesi
2 Donanım ve Çevre Birimleri 1.Kaynak 1-25. sayfalarının incelenmesi
3 Sayı Sistemleri 4. Kaynak 2-28. sayfalarının incelenmesi
4 Bilgisayar İşletim Sistemleri 1.Kaynak 43-301. sayfalarının incelenmesi
5 Bilgisayar Ağları ve İnternet 1.Kaynak 303-322. sayfalarının incelenmesi
6 Sosyal Paylaşım Sistemlerinin Kullanımı 3.Kaynak 138-161. sayfalarının incelenmesi
7 Web Tasarım 4. Kaynak 30-50. sayfalarının incelenmesi
8 E-Ticaret 4. Kaynak 140-163. sayfalarının incelenmesi
9 MS Word 2010 1.Kaynak 323-483 ve 2. Kaynak s. 37-75. sayfalarının incelenmesi
10 MS Excel 2010 1.Kaynak 485-636 ve 2.Kaynak 119-147 sayfalarının incelenmesi
11 MS Excel 2010 1.Kaynak 485-636 ve 2.Kaynak 119-147. sayfalarının incelenmesi
12 MS PowerPoint 2010 1.Kaynak 767-797. Ve 2.Kaynak 79-117. sayfalarının incelenmesi
13 MS OneNote - MS Publisher 2010 2.Kaynak 155-182. sayfalarının incelenmesi
14 Veritabanları ve MS Access 2010-Dersin Değerlendirilmesi 1.Kaynak 637-764. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar (2011) (Windows 7-Office 2010)- Osman Gürkan- Nirvana Yayınları, Ekim (2. Baskı) 2.Microsoft Office 2010 Hızlı Bakış- Hayrettin Üçüncü- Morpa Ofset. 3.Temel Bilgi Teknolojileri I- (2015). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları 4.Temel Bilgi Teknolojileri II- (2013). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu