Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojide ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar ile ilgili, eğitim ve psikolojik hizmetler alanında birey hakkında bilgi toplamada kullanılan ölçme araçları ve geliştirilmesi ile ilgili, ölçme araçlarıyla toplanan bilgileri analiz edecek istatistiksel işlemleri ve bu işlem sonuçlarının yorumlanması ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi,Ölçme süreci ve Ölçme Türleri ,Ölçek türleri ve Değerlendirme süreci,Hata ve Hata Türleri,Ölçmede temel istatistiksel işlemler,Korelasyon teknikleri,Ölçme Sürecinde Aranan Özellikler- Güvenirlik,Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler- Geçerlik ve Kullanışlılık,Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (İlgi ve Kişilik Envanterleri),Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (Yetenek ve Başarı Testleri),Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme Süreci,Ölçme Aracı Geliştirirken Kullanılan İstatistiksel İşlemler,Psikolojide Ölçme Aracı Uyarlama Süreci,Ölçme Aracı Uyarlarken Kullanılan İstatistiksel İşlemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlayabilecektir, kavramların farklılıklarını ayırt edebilecektir. 1, 10, 11, 2, 3 A
2.Ölçme sürecinde aranan özellikleri açıklayabilecektir. 1, 10, 11, 2, 3 A
4.Psikolojide kullanılan ölçme araçlarını betimleyebilecektir. 1, 10, 11, 2, 3 A
3. Ölçmede kullanılan temel istatistiksel işlemleri uygulayabilecektir. 1, 11, 14, 2 A, C
5. Psikolojide kullanılabilecek ölçme aracı geliştirebilme ve uyarlama süreçlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 11, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
2 Ölçme süreci ve Ölçme Türleri 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
3 Ölçek türleri ve Değerlendirme süreci 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
4 Hata ve Hata Türleri 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
5 Ölçmede temel istatistiksel işlemler 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
6 Korelasyon teknikleri 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
7 Ölçme Sürecinde Aranan Özellikler- Güvenirlik 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
8 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler- Geçerlik ve Kullanışlılık 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
9 Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (İlgi ve Kişilik Envanterleri) 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
10 Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (Yetenek ve Başarı Testleri) 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
11 Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme Süreci 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
12 Ölçme Aracı Geliştirirken Kullanılan İstatistiksel İşlemler 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
13 Psikolojide Ölçme Aracı Uyarlama Süreci 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
14 Ölçme Aracı Uyarlarken Kullanılan İstatistiksel İşlemler 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
Kaynaklar
1. Cohen, R. J, & Swerdlik, M. E. (2012). Psychological testing and assessment: An introduction to tests and measurement (7th ed.). Washington DC: McGraw-Hill. 2. Thorndike, R. M., & Thorndike-Christ, T. (2009). Measurement and evaluation in psychology and education (8th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Baykul,Y. (2015) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM yayınları. Özçelik, D. A. (2010). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. Özgüven, İ. E. (2017). Psikolojik testler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu