Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. ARAŞTIRMA UYG. 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstri ve örgüt psikolojisi alanında yaygın olan araştırma tasarımı ve veri analizleri hakkındaki bilgilerini gerçek bir araştırma içerisinde uygulayarak pekiştirmek ve genişletmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Grupların belirlenmesi ve Araştırma Sorusu Seçimi,Sistematik Bilimsel Kaynak Taraması,Değişken Türleri Anlatımı Araştırma Modeli Oluşturma (Grup Çalışması),Giriş Kısmı Taslak Oluşturma ve Veri Toplama (Grup Çalışması),Veri Toplama (Grup Çalışması),1. Tam Taslak Hazırlanması (Grup Çalışması), 1. Gruplar Arası Geribildirimler,Grup Geribildirimleri Üzerine Düzeltmeler (Grup Çalışması),İlk Taslak Teslimi (Vize Sınavı),Öğretim Üyesi Geri Bildirimleri,Makale Yazımı (Grup Çalışması),Makale Yazımı (Grup Çalışması),2. Tam Taslak Hazırlanması (Grup Çalışması), 2. Gruplar Arası Geribildirimler,Makale Yazımı (Grup Çalışması),Makale Teslim (Final Sınavı); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma sorusu belirleyebilir
Literatür taraması yapabilir
Farklı araştırma tasarımlarını kullanabilir
T-testi, ANOVA, Faktör Analizleri, Güvenilirlik Analizi, korelasyon, regresyon, genel lineer model analizlerini uygulayabilir ve yorumlayabilir
SPSS, Jamovi, veya JASP gibi yazılımları kullanabilir
Etik Kurul başvuru formu hazırlayabilir.
APA formatında bilimsel makale yazabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Grupların belirlenmesi ve Araştırma Sorusu Seçimi ÖBT, Bl.1
2 Sistematik Bilimsel Kaynak Taraması ÖBT, Bl.1-2
3 Değişken Türleri Anlatımı Araştırma Modeli Oluşturma (Grup Çalışması) ÖBT, Bl.2
4 Giriş Kısmı Taslak Oluşturma ve Veri Toplama (Grup Çalışması)
5 Veri Toplama (Grup Çalışması) ÖBT, Bl.3
6 1. Tam Taslak Hazırlanması (Grup Çalışması), 1. Gruplar Arası Geribildirimler ÖBT, Bl.4
7 Grup Geribildirimleri Üzerine Düzeltmeler (Grup Çalışması)
8 İlk Taslak Teslimi (Vize Sınavı) ÖBT, Bl.5
9 Öğretim Üyesi Geri Bildirimleri ÖBT, Bl.6
10 Makale Yazımı (Grup Çalışması)
11 Makale Yazımı (Grup Çalışması)
12 2. Tam Taslak Hazırlanması (Grup Çalışması), 2. Gruplar Arası Geribildirimler ÖBT, Bl.8
13 Makale Yazımı (Grup Çalışması) ÖBT, Bl.8
14 Makale Teslim (Final Sınavı) ÖBT, Bl.10
Kaynaklar
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage Publications.
Yurtkoru E.S., Çinko M., Durmuş, B. Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul, Beta Basım Yayın. (2011)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 171
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu