Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ II 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları, ilgili araştırma yöntemlerini; bilişsel önyargılar, kişilerarası etkileşim, kişisel ilişkiler, politik psikoloji, çeşitlilik gibi konuları ilgili literatür ve güncel çalışmalar ışığında, gerektiğinde ilgili alt alanlarla da ilişkilendirerek aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzlence & Dersin Tanımı,Bilişsel Önyargılar,Kişilerarası İlişkiler ,Kişisel İlişkiler,Politik Psikoloji,Toplum Psikolojisi ,Çeşitlilik,Dehşet Yönetimi Kuramı ,Sosyal Temsil Kuramı,Sosyal Temsil Kuramı,Konuk Araştırmacı,Barış Psikolojisi ,Barış Psikolojisi,Film & Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 14, 19 A
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 14, 19 A
3.Sosyal psikoloji kapsamında bir çalışma tasarlayabilir. 1, 10 A
4.Birey-toplum ilişkisini farklı kavramlarla ilişkilendirerek tartışabilir. 1, 10 A
5.Sosyal psikoloji ile psikolojinin diğer alt alanların ilişkisini kurabilir. 1, 10 A
6.Sosyal psikolojideki temel teorileri tanımlayabilecektir. 1 A
7.Çeşitlilik ve ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzlence & Dersin Tanımı
2 Bilişsel Önyargılar
3 Kişilerarası İlişkiler
4 Kişisel İlişkiler
5 Politik Psikoloji
6 Toplum Psikolojisi
7 Çeşitlilik
8 Dehşet Yönetimi Kuramı
9 Sosyal Temsil Kuramı
10 Sosyal Temsil Kuramı
11 Konuk Araştırmacı
12 Barış Psikolojisi
13 Barış Psikolojisi
14 Film & Tartışma
Kaynaklar
Allison, M. T. (1999). Organizational barriers to diversity in the workplace. Journal of Leisure Research, 31(1), 78-101. Blanco F. (2017) Cognitive Bias. In: Vonk J., Shackelford T. (eds) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer, Cham Burke, B. L., Martens, A., & Faucher, E. H. (2010). Two decades of terror management theory: A meta-analysis of mortality salience research. Personality and Social Psychology Review, 14(2), 155-195. Chavis, D. M., & Newbrough, J. R. (1986). The meaning of" community" in community psychology. Journal of Community Psychology, 14(4), 335–340. Christie, D. J. (2006). What is peace psychology the psychology of?. Journal of Social Issues, 62(1), 1-17. Christie, D. J., Tint, B. S., Wagner, R. V., & Winter, D. D. (2008). Peace psychology for a peaceful world. American Psychologist, 63(6), 540-552. Cottam, M. L., Mastors, E., Preston, T., & Dietz, B. (2004). Political leaders (pp. 97-123). Introduction to Political Psychology. LEA Publishers. Cottam, M. L., Mastors, E., Preston, T., & Dietz, B. (2010). Political psychology; Introduction and Overview (pp. 14-25). Introduction to Political Psychology. Psychology Press. Das, T. K., & Teng, B. S. (1999). Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective. Journal of Management Studies, 36(6), 757-778. Greenberg, J., & Arndt, J. (2011). Terror management theory. Handbook of Theories of Social Psychology, 1, 398-415. Joffe, H. (1995). Social representations of AIDS: Towards encompassing issues of power. Papers on Social representations, 4(1), 29-40. http://eprints.lse.ac.uk/24974/ Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of social representations. European journal of social psychology, 18(3), 211-250. Shaw, J. (2009). The diversity paradox: does student diversity enhance or challenge excellence?. Journal of Further and Higher Education, 33(4), 321-331. Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). Social Psychology, Pearson. (12th edition/international edition). Trickett, E. J. (2009). Community psychology: Individuals and interventions in community context. Annual Review of Psychology, 60, 395-419.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 67
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu