Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FELSEFEYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. Mehmet GÜNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilk planda felsefi düşünme becerilerini arttırmaktır. Bunu gerçekleştirmek için batı felsefe tarihi, felsefi yöntemler, kavramlar ve sorunlar işlenecektir. Ayrıca etik, ontoloji, epistemoloji ve siyaset felsefesi gibi felsefenin temel disiplinleri de ele alınacaktır. Böylece öğrencilere hem felsefenin tarihsel anlamda nasıl geliştiği hem de felsefi düşünmenin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Felsefi Düşünüşün Teşekkülü, Sokrates Öncesi Düşünüş,Sokrates, Platon ve Aristoteles ,Sokrates, Platon ve Aristoteles,Modern Dönem Felsefesinin Teşekkülü ,Rasyonalizm ve Emprisizm,Immanuel Kant ve Felsefenin Son Biçimi,Felsefe-Bilim İlişkisi,Felsefenin Temel Disiplinleri 1: Etik ,Felsefenin Temel Disiplinleri 2: Epistemoloji ,Felsefenin Temel Disiplinleri 3: Ontoloji,Felsefenin Temel Disiplinleri 4: Siyaset Felsefesi,Felsefenin Temel Kavram ve Sorunlarının Analiz ve Tartışılması ,Felsefenin Temel Kavram ve Sorunlarının Analiz ve Tartışılması,Felsefenin Temel Kavram ve Sorunlarının Analiz ve Tartışılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Felsefi düşünüşe yönelik bilgi sahibi olunur. 1, 17, 19, 3 A
2. Batı felsefe tarihi hakkında bilgi sahibi olunur. 1, 17, 19, 3 A
3. Felsefenin bilimle olan ilişkisini analiz etme becerisine sahip olunur. 1, 17, 19, 3 A
4. Bilginin yapısal olarak hangi özelliklere sahip olması gerektiği anlaşılır. 1, 17, 19, 3 A
5. Sorun, konu ve yöntem kavramları arasındaki bağlantı açık hale getirilir. 1, 17, 19, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Felsefi Düşünüşün Teşekkülü, Sokrates Öncesi Düşünüş
2 Sokrates, Platon ve Aristoteles
3 Sokrates, Platon ve Aristoteles
4 Modern Dönem Felsefesinin Teşekkülü
5 Rasyonalizm ve Emprisizm
6 Immanuel Kant ve Felsefenin Son Biçimi
7 Felsefe-Bilim İlişkisi
8 Felsefenin Temel Disiplinleri 1: Etik
9 Felsefenin Temel Disiplinleri 2: Epistemoloji
10 Felsefenin Temel Disiplinleri 3: Ontoloji
11 Felsefenin Temel Disiplinleri 4: Siyaset Felsefesi
12 Felsefenin Temel Kavram ve Sorunlarının Analiz ve Tartışılması
13 Felsefenin Temel Kavram ve Sorunlarının Analiz ve Tartışılması
14 Felsefenin Temel Kavram ve Sorunlarının Analiz ve Tartışılması
Kaynaklar
Shand, John, (1993), An Introduction to Western Philosophy and Philosophers, Ucl Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 30 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu