Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA SPSS UYGULAMALARI-Güz Dönemi1+225
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı istatistiksel verileri spss gibi paket programları sayesinde kolayca veri analizi yaparak iş hayatında, lisans, yüksek lisans, doktora alanında kullanılan temel istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak ve bu altyapının uygulamasını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması,Bilimsel Araştırma Süreci,Hipotez ve değişken,Araştırma Süreci: Sorunun ve bilginin tanımlanması,Araştırma Süreci: Evren ve örnekleme yöntemleri ,Araştırma Süreci:, Anket tasarımı ve uygulama yöntemleri,SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 1,Uygulama,SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 2,Parametrik Olmayan testler: Ki-kare, Man Whitney U, Sign vb. Testler ve SPSS Uygulamaları,Güvenilirlik ve geçerlilik analizi ve SPSS Uygulamaları,Faktör analizi ve SPSS Uygulamaları,Araştırma Raporu: Rapor oluşturma ve araştırma projesi yazma ,Ödev uygulamaları ve sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Araştırma yöntemlerine yönelik temel kavramlarını kullanır10, 16, 9A, D, E, H
Anket formu hazırlayabilmek16, 8, 9E, H
Araştırmaya esas veri yapılarını ve ölçekleri kullanır10, 16, 6H
Araştırma amaçlarını belirlemek ve hipotez oluşturabilmek16, 9A, D, E
Araştırmanın tasarımını yapabilmek16A, D, E, F
Araştırma için gerekli uygun istatistik yöntemleri belirleyebilmek10, 16A, D, E, F, H
İstatistiksel verileri, tabloları yorumlayabilmek10, 16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması
2Bilimsel Araştırma SüreciVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
3Hipotez ve değişkenVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
4Araştırma Süreci: Sorunun ve bilginin tanımlanmasıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
5Araştırma Süreci: Evren ve örnekleme yöntemleri Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
6Araştırma Süreci:, Anket tasarımı ve uygulama yöntemleriVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
7SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 1Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
8UygulamaVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
9SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 2Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
10Parametrik Olmayan testler: Ki-kare, Man Whitney U, Sign vb. Testler ve SPSS UygulamalarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
11Güvenilirlik ve geçerlilik analizi ve SPSS UygulamalarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
12Faktör analizi ve SPSS UygulamalarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
13Araştırma Raporu: Rapor oluşturma ve araştırma projesi yazma Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
14Ödev uygulamaları ve sunumlarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
Kaynak
Julie Pallant, SPSS Kullanma Kılavuzu Spss İle Adım Adım Veri Analizi, Anı Yayıncılık, 2. Baskı Fatma Lorcu, Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı, Detay Yayıncılık Eyyub Yaraş ve Mahir Nakip, SPSS Uygulamalı - Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı Sait Gürbüz ve Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı
Nassim Nicholas Taleb, Siyah Kuğu, Varlık Yayınları, 8. Baskı Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık Ercan Gegez, Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları, 5. Baskı Alvin C. Burns ve Ronald F. Bush, Pazarlama Araştırması, Nobel Akademik Yayıncılık Seher Er, Pazarlama ve Kamuoyu Araştırma Alanları, Nobel Akademik Yayıncılık Kürşat Çağıltay, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe, Odtü Yayıncılık Ray Poynter, İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları El Kitabı: Pazar Araştırmaları İçin Araçlar ve Teknikler, Optimist Kazım Özdamar, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Cilt:I- II, Şubat 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12424
Okul Dışı Diğer Faaliyetler13030
Proje Sunumu / Seminer11515
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(147/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA SPSS UYGULAMALARI-Güz Dönemi1+225
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı istatistiksel verileri spss gibi paket programları sayesinde kolayca veri analizi yaparak iş hayatında, lisans, yüksek lisans, doktora alanında kullanılan temel istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak ve bu altyapının uygulamasını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması,Bilimsel Araştırma Süreci,Hipotez ve değişken,Araştırma Süreci: Sorunun ve bilginin tanımlanması,Araştırma Süreci: Evren ve örnekleme yöntemleri ,Araştırma Süreci:, Anket tasarımı ve uygulama yöntemleri,SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 1,Uygulama,SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 2,Parametrik Olmayan testler: Ki-kare, Man Whitney U, Sign vb. Testler ve SPSS Uygulamaları,Güvenilirlik ve geçerlilik analizi ve SPSS Uygulamaları,Faktör analizi ve SPSS Uygulamaları,Araştırma Raporu: Rapor oluşturma ve araştırma projesi yazma ,Ödev uygulamaları ve sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Araştırma yöntemlerine yönelik temel kavramlarını kullanır10, 16, 9A, D, E, H
Anket formu hazırlayabilmek16, 8, 9E, H
Araştırmaya esas veri yapılarını ve ölçekleri kullanır10, 16, 6H
Araştırma amaçlarını belirlemek ve hipotez oluşturabilmek16, 9A, D, E
Araştırmanın tasarımını yapabilmek16A, D, E, F
Araştırma için gerekli uygun istatistik yöntemleri belirleyebilmek10, 16A, D, E, F, H
İstatistiksel verileri, tabloları yorumlayabilmek10, 16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması
2Bilimsel Araştırma SüreciVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
3Hipotez ve değişkenVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
4Araştırma Süreci: Sorunun ve bilginin tanımlanmasıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
5Araştırma Süreci: Evren ve örnekleme yöntemleri Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
6Araştırma Süreci:, Anket tasarımı ve uygulama yöntemleriVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
7SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 1Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
8UygulamaVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
9SPSS'e giriş, kodlama, veri girişi ve örnek uygulamalar 2Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
10Parametrik Olmayan testler: Ki-kare, Man Whitney U, Sign vb. Testler ve SPSS UygulamalarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
11Güvenilirlik ve geçerlilik analizi ve SPSS UygulamalarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
12Faktör analizi ve SPSS UygulamalarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
13Araştırma Raporu: Rapor oluşturma ve araştırma projesi yazma Verilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
14Ödev uygulamaları ve sunumlarıVerilen kaynağın ilgili bölümünün okunması
Kaynak
Julie Pallant, SPSS Kullanma Kılavuzu Spss İle Adım Adım Veri Analizi, Anı Yayıncılık, 2. Baskı Fatma Lorcu, Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı, Detay Yayıncılık Eyyub Yaraş ve Mahir Nakip, SPSS Uygulamalı - Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı Sait Gürbüz ve Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı
Nassim Nicholas Taleb, Siyah Kuğu, Varlık Yayınları, 8. Baskı Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık Ercan Gegez, Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları, 5. Baskı Alvin C. Burns ve Ronald F. Bush, Pazarlama Araştırması, Nobel Akademik Yayıncılık Seher Er, Pazarlama ve Kamuoyu Araştırma Alanları, Nobel Akademik Yayıncılık Kürşat Çağıltay, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe, Odtü Yayıncılık Ray Poynter, İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları El Kitabı: Pazar Araştırmaları İçin Araçlar ve Teknikler, Optimist Kazım Özdamar, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Cilt:I- II, Şubat 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:08Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:10