Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİYE GİRİŞ3+035
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kenan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İktisadi Düşüncenin Evrimi: (Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104) ,1950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü,Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz (Şenses, ss. 433-445),Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik (Şenses, ss. 445-466),Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol (Şenses, ss. 480-513),Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513),ARA SINAV + Ders (Milli Gelir (Şenses, ss. 513-528)),Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı (Şenses, ss. 537-548),Para Politikası ve Maliye Politikası (Şenses, ss. 548-567),İstihdam ve İşsizlik (Şenses, ss. 567-578),Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595),Dünya Ekonomisi (Şenses, ss. 137-148 ve 157-176),Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290) ,GENEL SINAV; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Piyasaları karşılaştırır.1, 2, 3A
Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.1, 2, 3A
Piyasa türlerini tanımlar.1, 2, 3A
Piyasaları değerlendirebilecektir.1, 2, 3A
Üretim maliyetleri ve karı hesaplar.1, 2A
Bütçe kısıtların etkisini çözümler.1, 2, 3A
Fayda kavramını çözümler.1, 2, 3A
Tüketici ve firma davranışlarını çözümler.1, 2, 3A
Kamu politikaların etkilerini değerlendirir.1, 2, 3A
Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler.1, 2, 3A
Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar.1, 2, 3A
Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.1, 2, 3A
Temel kavramları tanımlar.1, 2, 3A
İktisat biliminin dayandığı temel ilkeleri anlatabilir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İktisadi Düşüncenin Evrimi: (Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104)
21950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü
3Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz (Şenses, ss. 433-445)
4Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik (Şenses, ss. 445-466)
5Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol (Şenses, ss. 480-513)
6Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513)
7ARA SINAV + Ders (Milli Gelir (Şenses, ss. 513-528))
8Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı (Şenses, ss. 537-548)
9Para Politikası ve Maliye Politikası (Şenses, ss. 548-567)
10İstihdam ve İşsizlik (Şenses, ss. 567-578)
11Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595)
12Dünya Ekonomisi (Şenses, ss. 137-148 ve 157-176)
13Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290)
14GENEL SINAV
Kaynak
- Ha-Joon Chang, Ekonomi Rehberi, Say Yayınları, 2016. - Ha-Joon Chang, Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey, Say Yayınları, 2015. - Ha-Joon Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Efil Yayınevi, 2015.
Fikret Şenses, İktisada (Farklı Bir) Giriş, İletişim Yayınları, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu