Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanat ve Estetik sorunlarını felsefi bir yaklaşımla değerlendirebilmek, sanat ve estetik kuramlarını özümseyerek, yaşamla ilişkilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanat Kavramlarına Giriş
,Sanatın tanımı ve sanatın öz konusu. ,Estetiğin tanımı ve temel kavramları; Sanat ve Hakikat. ,Sanat-Sanatçı-Sanat Eseri ve Benedetto Croce estetiği, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.,Estetik bakış: Esteik yaşantı, Estetik haz, Estetik kaygıEstetik deneyimi Estetik tutum, Estetik algı.,Sanatta Yaratıcılık ve Estetiğin Problemleri,Görsel Algıda Estetik Faktörü: Algılama Süreçleri,Sanatın Kökeni Sorunu: Wilhelm Worringer, Panofsky,Felsefi Düşünmede Sanat Kuramları ,Biçim ve Yeni Biçimcilik.,Sanatta Öz ve Biçim: Biçimi oluşturan temel öğeler.,Dışavurum olarak sanat ve itirazlar.,Estetik bir deneyim olarak Modern sanat örnekleri
,Post Modernizm ve Değişen Sanatsal Anlayışlar.
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sanat ve estetiğin yaşamdaki önemini kavrar.16, 20, 21, 9H
Estetiğin ölçütlerini açıklar.19, 20, 6A
Sanat ve estetiğin temel kavramlarını açıklar.16A
Sanatın sorunsalına yönelik neden sonuç ilişkisi kurar.14, 16, 19, 20A
Estetik bakış açısını günlük yaşamla ilişkilendirir.19, 20, 21
Sanat ve Estetik kavramlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.10, 16A
Estetiğin problemlerini tanımlar.10, 16, 9A
Çağlar arası değişen üslupları karşılaştırır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanat Kavramlarına Giriş
Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
2Sanatın tanımı ve sanatın öz konusu. Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
3Estetiğin tanımı ve temel kavramları; Sanat ve Hakikat. Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
4Sanat-Sanatçı-Sanat Eseri ve Benedetto Croce estetiği, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
5Estetik bakış: Esteik yaşantı, Estetik haz, Estetik kaygıEstetik deneyimi Estetik tutum, Estetik algı.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
6Sanatta Yaratıcılık ve Estetiğin ProblemleriOkunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
7Görsel Algıda Estetik Faktörü: Algılama SüreçleriOkunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
8Sanatın Kökeni Sorunu: Wilhelm Worringer, PanofskyOkunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
9Felsefi Düşünmede Sanat Kuramları Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
10Biçim ve Yeni Biçimcilik.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
11Sanatta Öz ve Biçim: Biçimi oluşturan temel öğeler.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
12Dışavurum olarak sanat ve itirazlar.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
13Estetik bir deneyim olarak Modern sanat örnekleri
Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
14Post Modernizm ve Değişen Sanatsal Anlayışlar.
Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
Kaynak
1. Sanat Felsefesi, Çağdaş Bir Giriş, Carroll, Noel, Çev: Korkmaz Tirkeş, Güliz, Ütopya Yayınları, 2016 2. Sanat Eğitiminde Estetik, Aykut Aygül, Hayalperest Yayınevi, 2012 3. Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015. 4. Örneklerle Estetik Eleştiri, Ütopya Yayınları, Özel, Ayşe, 2016 5. Sanat Felsefesi Üzerine, Altar, Cevad Memduh, Pan Yayıncılık, 2013 5. Estetik felsefe dizisi, Timuçin Afşar, Bulut Yayınları, 2006 6. Estetik, Tunalı, İsmail, Cem Yayınevi, 1984 7. Estetik ve Anasorunları, Yetkin, Suut Kemal, İnkılap ve Aka Basımevi, 1979 8. Estetiğin ABC'si, Yetişken, Hülya, Say Yayınları, 2009 9. Estetik gerçekliği sanatsal özümsemenin bilimi, Ziss, Avner, Hayalbaz Kitap, 2009
1. Estetik Anlayış, Geiger, Moritz, Çev: Mengüşoğlu, Tomris, Doğu Batı Yayınları, 2015 2.Sanat ve İnsan Estetiğe Giriş, Edman, Irwin, Çev: Oğuzkan Turhan, İnkılap ve Aka Basımevi, 1977 3. Estetiğin Kısa Tarihi, Hünler, Hakkı, DoğuBatı Yayınları, 2011 4. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Plastik Sanatlar, Güzellik ve Doğa, Janus Yayıncılık, 2016 5. Sanat ve Estetik, de Bolla, Peter, Çev: Koş, Kubilay, Ayrıntı Yayınları, 2012 6. Estetik ve Sanat Notları, Kagan, S. Moissei, Çev: Çalışlar Aziz, Karakalem Kitapevi, 2008 7. Sanat felsefeyle Bakmak, Kuçuradi, İoanna, Türkiye Felsefe Kurumu, 2013 8. Güzelin Biçimleri, Bodei, Remo, Dost Kitabevi yayınları, 2008 9. Güzelin ve Çirkinin Ötesinde Estetiğin Halleri, Su, Süreyya, Can Sanat Yayınları, 2017 10. Estetik, Tunalı, İsmail, Remzi Kitapevi, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme51575
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi428
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı122
Genel Sınav ve Hazırlığı122
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(137/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanat ve Estetik sorunlarını felsefi bir yaklaşımla değerlendirebilmek, sanat ve estetik kuramlarını özümseyerek, yaşamla ilişkilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanat Kavramlarına Giriş
,Sanatın tanımı ve sanatın öz konusu. ,Estetiğin tanımı ve temel kavramları; Sanat ve Hakikat. ,Sanat-Sanatçı-Sanat Eseri ve Benedetto Croce estetiği, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.,Estetik bakış: Esteik yaşantı, Estetik haz, Estetik kaygıEstetik deneyimi Estetik tutum, Estetik algı.,Sanatta Yaratıcılık ve Estetiğin Problemleri,Görsel Algıda Estetik Faktörü: Algılama Süreçleri,Sanatın Kökeni Sorunu: Wilhelm Worringer, Panofsky,Felsefi Düşünmede Sanat Kuramları ,Biçim ve Yeni Biçimcilik.,Sanatta Öz ve Biçim: Biçimi oluşturan temel öğeler.,Dışavurum olarak sanat ve itirazlar.,Estetik bir deneyim olarak Modern sanat örnekleri
,Post Modernizm ve Değişen Sanatsal Anlayışlar.
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sanat ve estetiğin yaşamdaki önemini kavrar.16, 20, 21, 9H
Estetiğin ölçütlerini açıklar.19, 20, 6A
Sanat ve estetiğin temel kavramlarını açıklar.16A
Sanatın sorunsalına yönelik neden sonuç ilişkisi kurar.14, 16, 19, 20A
Estetik bakış açısını günlük yaşamla ilişkilendirir.19, 20, 21
Sanat ve Estetik kavramlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.10, 16A
Estetiğin problemlerini tanımlar.10, 16, 9A
Çağlar arası değişen üslupları karşılaştırır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanat Kavramlarına Giriş
Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
2Sanatın tanımı ve sanatın öz konusu. Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
3Estetiğin tanımı ve temel kavramları; Sanat ve Hakikat. Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
4Sanat-Sanatçı-Sanat Eseri ve Benedetto Croce estetiği, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
5Estetik bakış: Esteik yaşantı, Estetik haz, Estetik kaygıEstetik deneyimi Estetik tutum, Estetik algı.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
6Sanatta Yaratıcılık ve Estetiğin ProblemleriOkunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
7Görsel Algıda Estetik Faktörü: Algılama SüreçleriOkunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
8Sanatın Kökeni Sorunu: Wilhelm Worringer, PanofskyOkunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
9Felsefi Düşünmede Sanat Kuramları Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
10Biçim ve Yeni Biçimcilik.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
11Sanatta Öz ve Biçim: Biçimi oluşturan temel öğeler.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
12Dışavurum olarak sanat ve itirazlar.Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
13Estetik bir deneyim olarak Modern sanat örnekleri
Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
14Post Modernizm ve Değişen Sanatsal Anlayışlar.
Okunacak Kitap: Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015.
Kaynak
1. Sanat Felsefesi, Çağdaş Bir Giriş, Carroll, Noel, Çev: Korkmaz Tirkeş, Güliz, Ütopya Yayınları, 2016 2. Sanat Eğitiminde Estetik, Aykut Aygül, Hayalperest Yayınevi, 2012 3. Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015. 4. Örneklerle Estetik Eleştiri, Ütopya Yayınları, Özel, Ayşe, 2016 5. Sanat Felsefesi Üzerine, Altar, Cevad Memduh, Pan Yayıncılık, 2013 5. Estetik felsefe dizisi, Timuçin Afşar, Bulut Yayınları, 2006 6. Estetik, Tunalı, İsmail, Cem Yayınevi, 1984 7. Estetik ve Anasorunları, Yetkin, Suut Kemal, İnkılap ve Aka Basımevi, 1979 8. Estetiğin ABC'si, Yetişken, Hülya, Say Yayınları, 2009 9. Estetik gerçekliği sanatsal özümsemenin bilimi, Ziss, Avner, Hayalbaz Kitap, 2009
1. Estetik Anlayış, Geiger, Moritz, Çev: Mengüşoğlu, Tomris, Doğu Batı Yayınları, 2015 2.Sanat ve İnsan Estetiğe Giriş, Edman, Irwin, Çev: Oğuzkan Turhan, İnkılap ve Aka Basımevi, 1977 3. Estetiğin Kısa Tarihi, Hünler, Hakkı, DoğuBatı Yayınları, 2011 4. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Plastik Sanatlar, Güzellik ve Doğa, Janus Yayıncılık, 2016 5. Sanat ve Estetik, de Bolla, Peter, Çev: Koş, Kubilay, Ayrıntı Yayınları, 2012 6. Estetik ve Sanat Notları, Kagan, S. Moissei, Çev: Çalışlar Aziz, Karakalem Kitapevi, 2008 7. Sanat felsefeyle Bakmak, Kuçuradi, İoanna, Türkiye Felsefe Kurumu, 2013 8. Güzelin Biçimleri, Bodei, Remo, Dost Kitabevi yayınları, 2008 9. Güzelin ve Çirkinin Ötesinde Estetiğin Halleri, Su, Süreyya, Can Sanat Yayınları, 2017 10. Estetik, Tunalı, İsmail, Remzi Kitapevi, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:08Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:10