Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ3+035
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45 Cumartesi 12:45-13:30 Cumartesi 13:30-14:15 Cumartesi 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanat ve Estetik sorunlarını felsefi bir yaklaşımla değerlendirebilmek, sanat ve estetik kuramlarını özümseyerek, yaşamla ilişkilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders;
Dersin işleyişi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesi
,Sanatın tanımı ve sanatın öz konusu. ,Estetiğin tanımı ve temel kavramları; Sanat ve Hakikat. ,Sanat-Sanatçı-Sanat Eseri ve Benedetto Croce estetiği, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.,Estetik bakış: Esteik yaşantı, Estetik haz, Estetik kaygıEstetik deneyimi Estetik tutum, Estetik algı.,Sanatta Yaratıcılık ve Estetiğin Problemleri,Görsel Algıda Estetik Faktörü: Algılama Süreçleri,Sanatın Kökeni Sorunu: Wilhelm Worringer, Panofsky,Felsefi Düşünmede Sanat Kuramları ,Biçim ve Yeni Biçimcilik.,Sanatta Öz ve Biçim: Biçimi oluşturan temel öğeler.,Dışavurum olarak sanat ve itirazlar.,
Estetik bir deneyim olarak Modern sanat örnekleri
,
Post Modernizm ve Değişen Sanatsal Anlayışlar.
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sanat ve estetiğin yaşamdaki yeri ve önemini kavrar1, 17, 2, 9F
Sanat, sanat yapıtı ve sanatçı ilişkisini kurabilir.10, 3A
Estetik bir bakış açısıyla, kazanımlarını sanatsal etkinliğe dönüştürebilir.10, 17, 4A
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerine estetik bir bakış açısı kazandırır14, 17, 4F
Sanat ve estetiğin temel kavramlarını tanımlayabilir2A
Kuramsal ölçütlere göre sanat yapıtlarını değerlendirebilir14, 17, 2A
Sanat yapıtlarını doğru analiz eder, yorumlar ve değerlendirir1, 15, 2, 3A
Entellektüel bir bakış açısıyla, sanat alanındaki gelişmeleri takip eder1, 14, 17, 3
Kuramsal ve kavramsal düşünce biçimi kazanır14, 15, 17, 2, 4A
Sanatın sorunsalını kavrayabilir ve doğru ölçütlere göre değerlendirebilir10, 14, 17, 2A
Sanat ve kitsch arasındaki ayırımı tanımlayabilir17, 2A
Sanat alanında gelişen farklı üslupların temel düşüncesi hakkında bilgi sahibi olur14, 17, 3A
Estetiğin önemini günlük yaşamla ilişkilendirir10, 17, 9
Sanat ve Estetik kavramlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1
Dersin işleyişi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesi
İlişkili kitabın okunması
2Sanatın tanımı ve sanatın öz konusu. İlişkili kitabın okunması
3Estetiğin tanımı ve temel kavramları; Sanat ve Hakikat. İlişkili kitabın okunması
4Sanat-Sanatçı-Sanat Eseri ve Benedetto Croce estetiği, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel.İlişkili kitabın okunması
5Estetik bakış: Esteik yaşantı, Estetik haz, Estetik kaygıEstetik deneyimi Estetik tutum, Estetik algı.İlişkili kitabın okunması
6Sanatta Yaratıcılık ve Estetiğin Problemleriİlişkili kitabın okunması
7Görsel Algıda Estetik Faktörü: Algılama Süreçleri
8Sanatın Kökeni Sorunu: Wilhelm Worringer, Panofskyİlişkili kitabın okunması
9Felsefi Düşünmede Sanat Kuramları İlişkili kitabın okunması
10Biçim ve Yeni Biçimcilik.İlişkili kitabın okunması
11Sanatta Öz ve Biçim: Biçimi oluşturan temel öğeler.İlişkili kitabın okunması
12Dışavurum olarak sanat ve itirazlar.İlişkili kitabın okunması
13
Estetik bir deneyim olarak Modern sanat örnekleri
İlişkili kitabın okunması
14
Post Modernizm ve Değişen Sanatsal Anlayışlar.
İlişkili kitabın okunması
Kaynak
1. Sanat Felsefesi, Çağdaş Bir Giriş, Carroll, Noel, Çev: Korkmaz Tirkeş, Güliz, Ütopya Yayınları, 2016 2. Sanat Eğitiminde Estetik, Aykut Aygül, Hayalperest Yayınevi, 2012 3. Estetik ve Sanat Felsefesi, Soykan, Ömer Naci, Pinhan Yayıncılık, 2015. 4. Örneklerle Estetik Eleştiri, Ütopya Yayınları, Özel, Ayşe, 2016 5. Sanat Felsefesi Üzerine, Altar, Cevad Memduh, Pan Yayıncılık, 2013 5. Estetik felsefe dizisi, Timuçin Afşar, Bulut Yayınları, 2006 6. Estetik, Tunalı, İsmail, Cem Yayınevi, 1984 7. Estetik ve Anasorunları, Yetkin, Suut Kemal, İnkılap ve Aka Basımevi, 1979 8. Estetiğin ABC'si, Yetişken, Hülya, Say Yayınları, 2009 9. Estetik gerçekliği sanatsal özümsemenin bilimi, Ziss, Avner, Hayalbaz Kitap, 2009
1. Estetik Anlayış, Geiger, Moritz, Çev: Mengüşoğlu, Tomris, Doğu Batı Yayınları, 2015 2.Sanat ve İnsan Estetiğe Giriş, Edman, Irwin, Çev: Oğuzkan Turhan, İnkılap ve Aka Basımevi, 1977 3. Estetiğin Kısa Tarihi, Hünler, Hakkı, DoğuBatı Yayınları, 2011 4. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Plastik Sanatlar, Güzellik ve Doğa, Janus Yayıncılık, 2016 5. Sanat ve Estetik, de Bolla, Peter, Çev: Koş, Kubilay, Ayrıntı Yayınları, 2012 6. Estetik ve Sanat Notları, Kagan, S. Moissei, Çev: Çalışlar Aziz, Karakalem Kitapevi, 2008 7. Sanat felsefeyle Bakmak, Kuçuradi, İoanna, Türkiye Felsefe Kurumu, 2013 8. Güzelin Biçimleri, Bodei, Remo, Dost Kitabevi yayınları, 2008 9. Güzelin ve Çirkinin Ötesinde Estetiğin Halleri, Su, Süreyya, Can Sanat Yayınları, 2017 10. Estetik, Tunalı, İsmail, Remzi Kitapevi, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu