Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM HUKUKU3+035
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇATTIK, Öğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİletişim hukukunun temel kavramların aktarılması, iletişim özgürlüğünün tartışılması ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kitle iletişim hukukuna genel giriş,İfade özgürlüğü ve sınırları,iletişim özgürlüğü ve yasalarda düzenlenişi,Basın rejimi,Basın rejimi,Cevap ve Düzeltme Hakkı,Basın suçları,Arasınav,Yayınlarda hukuki sorumluluk,Radyo ve Televizyon rejimi,Radyo ve Televizyon rejimi,Reklam hukuku,Sinema rejimi,İnternet rejimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;1, 11, 2, 4A, B, C, E
Edindiği teorik alt yapıya dayalı olarak internet ve medya ile ilgili hukuki sorunları sistematik biçimde analiz edebilecek ve çözümler önerebilecektir.1, 11, 14, 2A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kitle iletişim hukukuna genel giriş
2İfade özgürlüğü ve sınırları
3iletişim özgürlüğü ve yasalarda düzenlenişi
4Basın rejimi
5Basın rejimi
6Cevap ve Düzeltme Hakkı
7Basın suçları
8Arasınav
9Yayınlarda hukuki sorumluluk
10Radyo ve Televizyon rejimi
11Radyo ve Televizyon rejimi
12Reklam hukuku
13Sinema rejimi
14İnternet rejimi
Kaynak
Kayıhan İçel ve Yener Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları Sevda Alankuş (Der.) Medya ve Hukuk, Habercinin El Kitabı Dizisi 2, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. Zakir Avşar ve Gürsel Öngören, Radyo ve Televizyon Hukuku, Ankara: Piramit Yayınları. Zakir Avşar ve Vedat Demir, Medyada Denetim, Ankara: Piramit Yayınları. Çetin Özek, Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, İstanbul: Alfa Yayınları. Hayrettin Ökçesiz (Haz), Düşünce Özgürlüğü, İstanbul: Alfa Yayınları. Gürsel Öngören, Medya ile Mücadele Rehberi, İstanbul: Çınar Yayınları. Emrehan İnal, Reklamın Hukuku ve Aldatıcı Reklam, İstanbul: Beta Yayınları. Zakir Avşar ve Müge Elden, Reklam ve Reklam Mevzuatı, Ankara: Piramit Yayınları. Mehmet Ali Şuğle, İş Hukuku Açısından Gazeteci, Ankara: ÇGD Yayınları. Sahir Erman ve Çetin Özek, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul: Alfa Yayınları. RTÜK, Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri( Panel: 22 – 23 Ocak 2004), Ankara: RTÜK Yayınları. RTÜK, Şiddet ve İntihar Haberleri( Panel: 23 Mart 2002), Ankara: RTÜK Yayınları. RTÜK, Medyada Şiddete Duyarlılık( Panel: 26 Kasım 2004), Ankara: RTÜK Yayınları. Medyakronik: Hakiki Örneklerle Medya Eleştirisi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları. Şafak N.Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi. Virgina Brown Keyder, Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, İstanbul: İntermedia Yayınları. Akın Beşiroğlu, Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar, Ankara: Ankara Patent Bürosu Ltd.Şti.Yayını. UNESCO/PEN, Fikri Hakların ABC’si, İstanbul: Pen Yazarlar Derneği Yayınları. Yrd.Doç.Dr.Tekin Memiş, Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Ankara: Seçkin Yayınları.
Öğretim üyesi ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu