Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI -Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ahmet Serkan OKAY
Dersin YardımcılarıPROF.DR.AYŞEN AKYÜZ
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin; tüketici davranışını ve kararlarını etkileyen faktörler ve tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.Bu ders tüketici davranışları teorilerini, tüketici satın alma sürecini ve bu süreçte etki eden psikolojik, bireysel, kültürel, sosyal unsurları, tutum oluşumunu, algı ve öğrenme gibi konuları kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tüketici Davranışına Giriş,Tüketici Davranışına Özellikleri,Tüketici Davranışı Teorileri,Algı,Öğrenme ve Hafıza,Güdüleme ve İlgenim,Kişilik ve Psikografik Etmenler,Tutum ve İkna,Referans Gruplar ve Aile etkisi,Kültür ve Altkültür,Tüketici Davranışı Araştırmaları,Tüketici Davranışlarında Yeni Eğilimler,Satın Alma Karar Süreci,Grup Etkisi ve Sosyal Medya; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramları ve teorileri açıklar.13, 16, 9A
2. Tüketici davranışını etkileyen unsurları öğrenir.13, 16, 9A
3. Tüketici satın alma sürecini açıklar.13, 16, 9A
4. Tüketici araştırmasını açıklar.13, 16, 9A
5. Tüketici davranışlarındaki yeni eğilimleri tartışır. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tüketici Davranışına Giriş
2Tüketici Davranışına ÖzellikleriDers kitabından ilgili bölümün okunması
3Tüketici Davranışı TeorileriDers kitabından ilgili bölümün okunması
4AlgıDers kitabından ilgili bölümün okunması
5Öğrenme ve HafızaDers kitabından ilgili bölümün okunması
6Güdüleme ve İlgenimDers kitabından ilgili bölümün okunması
7Kişilik ve Psikografik EtmenlerDers kitabından ilgili bölümün okunması
8Tutum ve İknaDers kitabından ilgili bölümün okunması
9Referans Gruplar ve Aile etkisiDers kitabından ilgili bölümün okunması
10Kültür ve AltkültürDers kitabından ilgili bölümün okunması
11Tüketici Davranışı Araştırmaları-
12Tüketici Davranışlarında Yeni EğilimlerÖğretim üyesi tarafından verilen raporun okunması
13Satın Alma Karar SüreciÖğretim üyesi tarafından verilen raporun okunması
14Grup Etkisi ve Sosyal MedyaÖğretim üyesi tarafından verilen raporun okunması
Kaynak
1. Tüketici Davranışı. Odabaşı, Y., Barış, G. Mediacat Yayıncılık. 2. Tüketici Davranışları. Altunışık, R. Beta Yayıncılık. 3.Ed. Çakırer Mehmet Akif, Sezen Bozyiğit (2020) Tüketici Davranışları, Nobel Yayınevi, Ankara.
Powerpoint sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler21224
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(158/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI -Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ahmet Serkan OKAY
Dersin YardımcılarıPROF.DR.AYŞEN AKYÜZ
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin; tüketici davranışını ve kararlarını etkileyen faktörler ve tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.Bu ders tüketici davranışları teorilerini, tüketici satın alma sürecini ve bu süreçte etki eden psikolojik, bireysel, kültürel, sosyal unsurları, tutum oluşumunu, algı ve öğrenme gibi konuları kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tüketici Davranışına Giriş,Tüketici Davranışına Özellikleri,Tüketici Davranışı Teorileri,Algı,Öğrenme ve Hafıza,Güdüleme ve İlgenim,Kişilik ve Psikografik Etmenler,Tutum ve İkna,Referans Gruplar ve Aile etkisi,Kültür ve Altkültür,Tüketici Davranışı Araştırmaları,Tüketici Davranışlarında Yeni Eğilimler,Satın Alma Karar Süreci,Grup Etkisi ve Sosyal Medya; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramları ve teorileri açıklar.13, 16, 9A
2. Tüketici davranışını etkileyen unsurları öğrenir.13, 16, 9A
3. Tüketici satın alma sürecini açıklar.13, 16, 9A
4. Tüketici araştırmasını açıklar.13, 16, 9A
5. Tüketici davranışlarındaki yeni eğilimleri tartışır. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tüketici Davranışına Giriş
2Tüketici Davranışına ÖzellikleriDers kitabından ilgili bölümün okunması
3Tüketici Davranışı TeorileriDers kitabından ilgili bölümün okunması
4AlgıDers kitabından ilgili bölümün okunması
5Öğrenme ve HafızaDers kitabından ilgili bölümün okunması
6Güdüleme ve İlgenimDers kitabından ilgili bölümün okunması
7Kişilik ve Psikografik EtmenlerDers kitabından ilgili bölümün okunması
8Tutum ve İknaDers kitabından ilgili bölümün okunması
9Referans Gruplar ve Aile etkisiDers kitabından ilgili bölümün okunması
10Kültür ve AltkültürDers kitabından ilgili bölümün okunması
11Tüketici Davranışı Araştırmaları-
12Tüketici Davranışlarında Yeni EğilimlerÖğretim üyesi tarafından verilen raporun okunması
13Satın Alma Karar SüreciÖğretim üyesi tarafından verilen raporun okunması
14Grup Etkisi ve Sosyal MedyaÖğretim üyesi tarafından verilen raporun okunması
Kaynak
1. Tüketici Davranışı. Odabaşı, Y., Barış, G. Mediacat Yayıncılık. 2. Tüketici Davranışları. Altunışık, R. Beta Yayıncılık. 3.Ed. Çakırer Mehmet Akif, Sezen Bozyiğit (2020) Tüketici Davranışları, Nobel Yayınevi, Ankara.
Powerpoint sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:08Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:10