Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖSTERGEBİLİM 3+035
Ders Programı Çarşamba 12:00-12:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencileri göstergebilim bağlamında genel kuramlarla tanıştırmak ve öğrencilere yapısal ve sosyal göstergebilim temel kavramlarını anlatmaktır. Hibrit olarak işlenecek bu ders kapsamında kayıt alınmayacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Takdimi: Göstergebilime Genel Bir Bakış Sınırlar ve Temel Kavramlar,Göstergebilime Giriş, Anlamın Oluşum Süreci, Göstergebilimin Tarihsel Gelişim Süreci,Göstergebilimin Öncüleri: Ferdinand de Saussure Dilbilim ve Göstergebilim,Göstergebilimin Öncüleri: Charles Sanders Peirce ve Gösterge Türleri, Mantık ve Göstergebilim,Göstergebilimin Öncüleri: Roland Barthes Göstergebilim ve Anlam,Göstergebilim ve Anlamlandırma: Düzanlam, Yananlam, Metafor, Metonimi, Mitler, Kodlar,Ara sınav,Metinde Anlam Oluşumu: Kodlar ve Çözümleme,Göstergebilimsel Metin Çözümlemesi, Reklam Okuma,Göstergebilim ve Dilin İşlevleri: Roman Jacobson ve İletişim Şeması,Reklam ve Anlam, Reklamların Çözümlenmesi, Reklamda Yananlam ve Mitler,Yapısalcılık ve Göstergebilim,Algirdas Julien Greimas: Göstergebilimsel Dörtgen, Göstergebilim Genel Değerlendirme,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşaret ve işaret sistemleri konusunu kavrar.1, 10A
Göstergebilimsel kavramların temel kelime dağarcığını öğrenir.1, 10A
Semiyotik perspektif kullanarak günlük hayatlarında karşılaşılan işaretleri açıklayabilecektir.1, 2, 3A
Bir mesajı semiyotik bir metin olarak tanır.1, 2, 3A
Göstergeleri çözümler ve metini kavrar.1, 10A
Göstergebilim analiziyle ilişkili metodolojiyi kavrar.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Takdimi: Göstergebilime Genel Bir Bakış Sınırlar ve Temel Kavramlar
2Göstergebilime Giriş, Anlamın Oluşum Süreci, Göstergebilimin Tarihsel Gelişim Süreci
3Göstergebilimin Öncüleri: Ferdinand de Saussure Dilbilim ve Göstergebilim
4Göstergebilimin Öncüleri: Charles Sanders Peirce ve Gösterge Türleri, Mantık ve Göstergebilim
5Göstergebilimin Öncüleri: Roland Barthes Göstergebilim ve Anlam
6Göstergebilim ve Anlamlandırma: Düzanlam, Yananlam, Metafor, Metonimi, Mitler, Kodlar
7Ara sınav
8Metinde Anlam Oluşumu: Kodlar ve Çözümleme
9Göstergebilimsel Metin Çözümlemesi, Reklam Okuma
10Göstergebilim ve Dilin İşlevleri: Roman Jacobson ve İletişim Şeması
11Reklam ve Anlam, Reklamların Çözümlenmesi, Reklamda Yananlam ve Mitler
12Yapısalcılık ve Göstergebilim
13Algirdas Julien Greimas: Göstergebilimsel Dörtgen, Göstergebilim Genel Değerlendirme
14Genel Sınav
Kaynak
1- B. Roland, Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. 2- D. Chandler. Semiotics: The Basics. London: Routledge. 2002. 3- M. Rıfat. Genel Göstergebilim Sorunları : Kuram ve Uygulama. İstanbul: Sözce Yayınları. 1986. 4- İletişim Çalışmalarına Giriş / John Fiske, İngilizceden çeviren: Süleyman İrvan ; yayıma hazırlayan: Erkan Uzun 5- F. E. Akerson Göstergebilime Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık, 1987. 6- F.D. Saussure. Genel Dilbilim Dersleri. Yayımlayanlar Charles Bally, Albert Sechehaye, Albert Riedlinger ; çev. Berke Vardar Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1976.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu