Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖSTERGEBİLİM -Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencileri göstergebilim bağlamında genel kuramlarla tanıştırmak ve öğrencilere yapısal ve sosyal göstergebilim temel kavramlarını anlatmaktır. Hibrit olarak işlenecek bu ders kapsamında kayıt alınmayacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Takdimi: Göstergebilime Genel Bir Bakış Sınırlar ve Temel Kavramlar,Göstergebilime Giriş, Anlamın Oluşum Süreci, Göstergebilimin Tarihsel Gelişim Süreci,Göstergebilimin Öncüleri: Ferdinand de Saussure Dilbilim ve Göstergebilim,Göstergebilimin Öncüleri: Charles Sanders Peirce ve Gösterge Türleri, Mantık ve Göstergebilim,Göstergebilimin Öncüleri: Roland Barthes Göstergebilim ve Anlam,Göstergebilim ve Anlamlandırma: Düzanlam, Yananlam, Metafor, Metonimi, Mitler, Kodlar,Kültür ve Anlam: Anlam İnşasında Bağlamın Önemi,Metinde Anlam Oluşumu: Kodlar ve Çözümleme,Göstergebilimsel Metin Çözümlemesi, Reklam Okuma,Göstergebilim ve Dilin İşlevleri: Roman Jacobson ve İletişim Şeması,Reklam ve Anlam, Reklamların Çözümlenmesi, Reklamda Yananlam ve Mitler,Yapısalcılık ve Göstergebilim,Algirdas Julien Greimas: Göstergebilimsel Dörtgen, Göstergebilim Genel Değerlendirme,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşaret ve işaret sistemleri konusunu kavrar.19, 9A
Göstergebilimsel kavramların temel kelime dağarcığını öğrenir.19, 9A
Semiyotik perspektif kullanarak günlük hayatlarında karşılaşılan işaretleri açıklar.10, 16, 9A
Bir mesajı semiyotik bir metin olarak tanır.10, 16, 9A
Göstergeleri çözümler ve metini kavrar.19, 9A
Göstergebilim analiziyle ilişkili metodolojiyi kavrar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Takdimi: Göstergebilime Genel Bir Bakış Sınırlar ve Temel Kavramlarİlgili ders notu/dokümanın okuması
2Göstergebilime Giriş, Anlamın Oluşum Süreci, Göstergebilimin Tarihsel Gelişim Süreciİlgili ders notu/dokümanın okuması
3Göstergebilimin Öncüleri: Ferdinand de Saussure Dilbilim ve Göstergebilimİlgili ders notu/dokümanın okuması
4Göstergebilimin Öncüleri: Charles Sanders Peirce ve Gösterge Türleri, Mantık ve Göstergebilimİlgili ders notu/dokümanın okuması
5Göstergebilimin Öncüleri: Roland Barthes Göstergebilim ve Anlamİlgili ders notu/dokümanın okuması
6Göstergebilim ve Anlamlandırma: Düzanlam, Yananlam, Metafor, Metonimi, Mitler, Kodlarİlgili ders notu/dokümanın okuması
7Kültür ve Anlam: Anlam İnşasında Bağlamın Önemiİlgili ders notu/dokümanın okuması
8Metinde Anlam Oluşumu: Kodlar ve Çözümlemeİlgili ders notu/dokümanın okuması
9Göstergebilimsel Metin Çözümlemesi, Reklam Okumaİlgili ders notu/dokümanın okuması
10Göstergebilim ve Dilin İşlevleri: Roman Jacobson ve İletişim Şemasıİlgili ders notu/dokümanın okuması
11Reklam ve Anlam, Reklamların Çözümlenmesi, Reklamda Yananlam ve Mitlerİlgili ders notu/dokümanın okuması
12Yapısalcılık ve Göstergebilimİlgili ders notu/dokümanın okuması
13Algirdas Julien Greimas: Göstergebilimsel Dörtgen, Göstergebilim Genel Değerlendirmeİlgili ders notu/dokümanın okuması
14Genel Değerlendirmeİlgili ders notu/dokümanın okuması
Kaynak
1- B. Roland, Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. 2- D. Chandler. Semiotics: The Basics. London: Routledge. 2002. 3- M. Rıfat. Genel Göstergebilim Sorunları : Kuram ve Uygulama. İstanbul: Sözce Yayınları. 1986. 4- İletişim Çalışmalarına Giriş / John Fiske, İngilizceden çeviren: Süleyman İrvan ; yayıma hazırlayan: Erkan Uzun 5- F. E. Akerson Göstergebilime Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık, 1987. 6- F.D. Saussure. Genel Dilbilim Dersleri. Yayımlayanlar Charles Bally, Albert Sechehaye, Albert Riedlinger ; çev. Berke Vardar Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1976.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖSTERGEBİLİM -Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencileri göstergebilim bağlamında genel kuramlarla tanıştırmak ve öğrencilere yapısal ve sosyal göstergebilim temel kavramlarını anlatmaktır. Hibrit olarak işlenecek bu ders kapsamında kayıt alınmayacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Takdimi: Göstergebilime Genel Bir Bakış Sınırlar ve Temel Kavramlar,Göstergebilime Giriş, Anlamın Oluşum Süreci, Göstergebilimin Tarihsel Gelişim Süreci,Göstergebilimin Öncüleri: Ferdinand de Saussure Dilbilim ve Göstergebilim,Göstergebilimin Öncüleri: Charles Sanders Peirce ve Gösterge Türleri, Mantık ve Göstergebilim,Göstergebilimin Öncüleri: Roland Barthes Göstergebilim ve Anlam,Göstergebilim ve Anlamlandırma: Düzanlam, Yananlam, Metafor, Metonimi, Mitler, Kodlar,Kültür ve Anlam: Anlam İnşasında Bağlamın Önemi,Metinde Anlam Oluşumu: Kodlar ve Çözümleme,Göstergebilimsel Metin Çözümlemesi, Reklam Okuma,Göstergebilim ve Dilin İşlevleri: Roman Jacobson ve İletişim Şeması,Reklam ve Anlam, Reklamların Çözümlenmesi, Reklamda Yananlam ve Mitler,Yapısalcılık ve Göstergebilim,Algirdas Julien Greimas: Göstergebilimsel Dörtgen, Göstergebilim Genel Değerlendirme,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşaret ve işaret sistemleri konusunu kavrar.19, 9A
Göstergebilimsel kavramların temel kelime dağarcığını öğrenir.19, 9A
Semiyotik perspektif kullanarak günlük hayatlarında karşılaşılan işaretleri açıklar.10, 16, 9A
Bir mesajı semiyotik bir metin olarak tanır.10, 16, 9A
Göstergeleri çözümler ve metini kavrar.19, 9A
Göstergebilim analiziyle ilişkili metodolojiyi kavrar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Takdimi: Göstergebilime Genel Bir Bakış Sınırlar ve Temel Kavramlarİlgili ders notu/dokümanın okuması
2Göstergebilime Giriş, Anlamın Oluşum Süreci, Göstergebilimin Tarihsel Gelişim Süreciİlgili ders notu/dokümanın okuması
3Göstergebilimin Öncüleri: Ferdinand de Saussure Dilbilim ve Göstergebilimİlgili ders notu/dokümanın okuması
4Göstergebilimin Öncüleri: Charles Sanders Peirce ve Gösterge Türleri, Mantık ve Göstergebilimİlgili ders notu/dokümanın okuması
5Göstergebilimin Öncüleri: Roland Barthes Göstergebilim ve Anlamİlgili ders notu/dokümanın okuması
6Göstergebilim ve Anlamlandırma: Düzanlam, Yananlam, Metafor, Metonimi, Mitler, Kodlarİlgili ders notu/dokümanın okuması
7Kültür ve Anlam: Anlam İnşasında Bağlamın Önemiİlgili ders notu/dokümanın okuması
8Metinde Anlam Oluşumu: Kodlar ve Çözümlemeİlgili ders notu/dokümanın okuması
9Göstergebilimsel Metin Çözümlemesi, Reklam Okumaİlgili ders notu/dokümanın okuması
10Göstergebilim ve Dilin İşlevleri: Roman Jacobson ve İletişim Şemasıİlgili ders notu/dokümanın okuması
11Reklam ve Anlam, Reklamların Çözümlenmesi, Reklamda Yananlam ve Mitlerİlgili ders notu/dokümanın okuması
12Yapısalcılık ve Göstergebilimİlgili ders notu/dokümanın okuması
13Algirdas Julien Greimas: Göstergebilimsel Dörtgen, Göstergebilim Genel Değerlendirmeİlgili ders notu/dokümanın okuması
14Genel Değerlendirmeİlgili ders notu/dokümanın okuması
Kaynak
1- B. Roland, Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. 2- D. Chandler. Semiotics: The Basics. London: Routledge. 2002. 3- M. Rıfat. Genel Göstergebilim Sorunları : Kuram ve Uygulama. İstanbul: Sözce Yayınları. 1986. 4- İletişim Çalışmalarına Giriş / John Fiske, İngilizceden çeviren: Süleyman İrvan ; yayıma hazırlayan: Erkan Uzun 5- F. E. Akerson Göstergebilime Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık, 1987. 6- F.D. Saussure. Genel Dilbilim Dersleri. Yayımlayanlar Charles Bally, Albert Sechehaye, Albert Riedlinger ; çev. Berke Vardar Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1976.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:08Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:10