Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA ANALİZİ VE SÖYLEM 3+035
Ders Programı Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedya analizine ilişkin kuramlar, veri toplama ve analiz etme yöntem ve araçları hakkında bilgi vermek. Medya çalışanları, medya içerikleri, medya kuruluşları, medya izleyicileri ve medya etkileri hakkında bilgi vermek. Medya çalışanlarını, medya içeriklerini, medya kuruluşlarını, medya izleyicilerini ve medya etkilerini analiz etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Medya Analizinin Kuramsal Temelleri, Medya Analizinin Yöntembilimsel Temelleri,Medya Analizine İlişkin Temel Kavramlar, Medya Analiz Alanları I: Medya Profesyonelleri, Medya Analiz Alanları II: Medya İçerikleri,Medya Analiz Alanları III: Medya Kuruluşları,Medya Analiz Alanları IV: Medya İzleyicileri, Medya Analiz Alanları V: Medya Etkileri, Medya Analiz Yöntemleri I: İçerik Analizi,Medya Analiz Yöntemleri II: Söylem Analizi, Medya Analiz Yöntemleri III: Göstergeblimsel Analizi,Medya Analiz Yöntemleri IV: Retoriksel Çözümleme,Uygulama, Sunum,Uygulama, Sunum; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Medya analizinin kuramsal temellerini tanımlayabilir. Medya analizinin yöntembilimsel temellerini tanımlayabilir. Medya analizine ilişkin temel kavramları listeleyebilir. Medya analiz alanlarının medya üzerindeki etkilerini yorumlayabilir. Söylem analizine ilişkin teknikleri kullanarak analiz yapabilir. 1, 21, 22, 3, 6, 7B, D
Medya analizinin kuramsal temellerini tanımlayabilir.2, 5C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Medya Analizinin Kuramsal Temelleri
2 Medya Analizinin Yöntembilimsel Temelleri
3Medya Analizine İlişkin Temel Kavramlar
4 Medya Analiz Alanları I: Medya Profesyonelleri
5 Medya Analiz Alanları II: Medya İçerikleri
6Medya Analiz Alanları III: Medya Kuruluşları
7Medya Analiz Alanları IV: Medya İzleyicileri
8 Medya Analiz Alanları V: Medya Etkileri
9 Medya Analiz Yöntemleri I: İçerik Analizi
10Medya Analiz Yöntemleri II: Söylem Analizi
11 Medya Analiz Yöntemleri III: Göstergeblimsel Analizi
12Medya Analiz Yöntemleri IV: Retoriksel Çözümleme
13Uygulama, Sunum
14Uygulama, Sunum
Kaynak
Önerilen Kaynaklar 1- A. A. Berger, Media analysis techniques. Beverly Hills: Sage, 1982 2- A. A. Berger, Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1993. 3- M. S. Çebi Murat Sadullah, İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi. Ankara: Alternatif Yayınları, 2003. 4- M. S. Çebi, Murat Sadullah (Der./Çev.), Medya Etki Araştırmaları. Ankara: Alternatif Yayınları, 2003. 5- M. S. Çebi, ”Siyasal Reklamlarda ‘Öteki’nin İnşası”, Selçuk İletişim. 4 (4), 96-121, 2007 6- N. Bilgin, İçerik Analizi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: İzmir., 2000 7- D. Deacon vd, Researching Communications. A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Edwards Arnold. 1997 8- J. Fiske, John, Introduction to Communication Studies, London: Routledge. 1990 9- J. Gripsrud, Understanding Media Culture, London: London : Edwards Arnold. 2002 10- M. Mcdonald, Exploring media discourse. London: Arnold. 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu