Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL MEDYA VE TOPLUM-Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile Türkiye’de ve dünyadaki hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş,Kitle iletişimi ve toplum,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri,Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı,Siber zorbalık,Medyada toplumsal cinsiyet kavramları,Medya ve çocuk,Dijital medya ve nefret söylemi,Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları ,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim kavramını ve kitle iletişim araçlarının niteliklerini tanımlar13, 16, 9A, E
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini anlatır.9A, E
Küreselleşme kavramını açıklar10, 16, 9A, E
Medyanın, kültür, edebiyat, sanat gibi alanları küreselleşme ile nasıl etkilediğini betimler10, 16, 9A
Yeni iletişim teknolojilerini tanır10, 13, 9A
Yeni iletişim teknolojileri ile geleneksel medyanın hukuksal düzenlemelerini ayırt eder10A, E
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar. 10, 8A, E, G
Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarını belirler.10, 8A, E
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 10, 9A
Medya ve siyaset ilişkisini betimler.10A, E
Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar. 10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ve dijital medya kavramlarına girişDers notları
2Kitle iletişimi ve toplumDers notları
3Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileriDers notları
4Bilgi Toplumu ve Medya OkuryazarlığıDers notları
5Siber zorbalıkÖğrenciler, ders notlarını okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve yorumlamakla yükümlüdür.
6Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarıDers notları
7Medya ve çocukÖğrenciler, ders notlarını okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve yorumlamakla yükümlüdür.
8Dijital medya ve nefret söylemiDers notları/ Örnek olay inceleme
9Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilikDers notları
10Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
11Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları Ödev
12Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
13Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
14Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
Kaynak
Mebis üzerinden paylaşılan notlar
1- T. Küçükcan, Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. 2- M. Demir, Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011. 3- T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008. 4- S. Güller, Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007. 5- B. Çaplı, H. Tuncel, Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. 6- A. Belsey, R. Chadwick, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. 7- J. Pavlik, Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. 8- M. Demir, Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013. 9- M. Demir, Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL MEDYA VE TOPLUM-Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile Türkiye’de ve dünyadaki hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş,Kitle iletişimi ve toplum,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri,Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı,Siber zorbalık,Medyada toplumsal cinsiyet kavramları,Medya ve çocuk,Dijital medya ve nefret söylemi,Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları ,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları,Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim kavramını ve kitle iletişim araçlarının niteliklerini tanımlar13, 16, 9A, E
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini anlatır.9A, E
Küreselleşme kavramını açıklar10, 16, 9A, E
Medyanın, kültür, edebiyat, sanat gibi alanları küreselleşme ile nasıl etkilediğini betimler10, 16, 9A
Yeni iletişim teknolojilerini tanır10, 13, 9A
Yeni iletişim teknolojileri ile geleneksel medyanın hukuksal düzenlemelerini ayırt eder10A, E
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar. 10, 8A, E, G
Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarını belirler.10, 8A, E
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 10, 9A
Medya ve siyaset ilişkisini betimler.10A, E
Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar. 10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ve dijital medya kavramlarına girişDers notları
2Kitle iletişimi ve toplumDers notları
3Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileriDers notları
4Bilgi Toplumu ve Medya OkuryazarlığıDers notları
5Siber zorbalıkÖğrenciler, ders notlarını okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve yorumlamakla yükümlüdür.
6Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarıDers notları
7Medya ve çocukÖğrenciler, ders notlarını okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve yorumlamakla yükümlüdür.
8Dijital medya ve nefret söylemiDers notları/ Örnek olay inceleme
9Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilikDers notları
10Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
11Dijital Medya ve Toplum Öğrenci Sunumları Ödev
12Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
13Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
14Dijital Medya ve Toplum Öğrenci SunumlarıÖdev
Kaynak
Mebis üzerinden paylaşılan notlar
1- T. Küçükcan, Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. 2- M. Demir, Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011. 3- T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008. 4- S. Güller, Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007. 5- B. Çaplı, H. Tuncel, Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. 6- A. Belsey, R. Chadwick, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. 7- J. Pavlik, Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. 8- M. Demir, Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013. 9- M. Demir, Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
4
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
14
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
15
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
16
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
17
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:08Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:10