Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL MEDYA VE TOPLUM3+034
Ders Programı Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile Türkiye’de ve dünyadaki hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş,Kitle iletişimi ve toplum,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri,Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı,Siber zorbalık,Medyada toplumsal cinsiyet kavramları,Medya ve çocuk,Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisi,Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Dijital medya ve nefret söylemi,Yeni Medya ve Sanat,Dijital pazarlama, e-ticaret ve medya,Dijital medya ve hukuk,Sosyal Medya ve Gençlik; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim kavramını ve kitle iletişim araçlarının niteliklerini tanımlar1, 11, 12, 2A, D
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini anlatır4, 6, 7A, C, F
Küreselleşme kavramını açıklar2, 5C, F
Medyanın, kültür, edebiyat, sanat gibi alanları küreselleşme ile nasıl etkilediğini betimler1, 4, 6C, E
Yeni iletişim teknolojilerini tanır1, 4, 6A, D
Yeni iletişim teknolojileri ile geleneksel medyanın hukuksal düzenlemelerini ayırt eder3, 5, 6B, C, F
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar. 3, 6A, C, E
Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarını belirler.20, 21, 3, 6A, C, F
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 1, 20, 21, 5, 7A, C
Medya ve siyaset ilişkisini betimler.20, 21, 3, 6A, C, F
Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar. 2, 20, 21, 6C, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş
2Kitle iletişimi ve toplum
3Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri
4Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı
5Siber zorbalık
6Medyada toplumsal cinsiyet kavramları
7Medya ve çocuk
8Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisi
9Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik
10Dijital medya ve nefret söylemi
11Yeni Medya ve Sanat
12Dijital pazarlama, e-ticaret ve medya
13Dijital medya ve hukuk
14Sosyal Medya ve Gençlik
Kaynak
Mebis üzerinden paylaşılan notlar
1- T. Küçükcan, Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. 2- M. Demir, Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011. 3- T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008. 4- S. Güller, Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007. 5- B. Çaplı, H. Tuncel, Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. 6- A. Belsey, R. Chadwick, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. 7- J. Pavlik, Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. 8- M. Demir, Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013. 9- M. Demir, Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular.
X
0
Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu