Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANLATI ÇÖZÜMLEMELERİRTS4174250Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kitle İletişim Araçlarında ideolojik ve kültürel olgular çerçevesinde dolayımlanan ileti içeriği alt metinleri -görsel ve içeriklsel bağlamda dilbilimsel ve görsel imgeler aracılığıyla- açımlamada kullanılan yöntemler ve farklı anlatılarda film reklam roman şiir -metinlerarası konusunda bilgilendirme ve algılama konusunda yetkinleştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin amacı ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin dersle ilgili beklenti ve gereksinimlerinin açımlanması,Dil kavramı ve iletişim süreci, söylem tanım ve kavramları,
,Kitle iletişim araçlarının ekonomi politik yapısı, ideolojik bağlantısı, medya iktidar ilişkisi, sirk kültürü teorisi,Toplumsal yapı, kapitalizm, tüketim toplumu, ekin işleyimi, tüketici tüketimi, kitle kültürü- popüler kültür olguları, etkileri ve altyapıları,Göstergebilimsel çözümleme yöntemi; kavramlar ve Avrupa'da ve Amerika'da teorisyenler,Filmlerde göstergebilimsel kavramları- düz değişmece, metonimi, metafor, mecaz, arama, anlam değişmeleri, ikonik, indexical sembolik kullanımları açığa çıkartma,Alanla ilgili doküman paylaşım,Ruhbilimsel Çözümleme yöntemi; kavramlar ve terimler: Freud,Marxist Çözümleme Yöntemi; terimler ve kavramlar,Toplumbilimsel Çözümleme: kavramlar ve terimler,İçerik çözümlemesi : V an Dijk (metin grameri) Dick'ın kazandırdığı kavram ve terimler,Michael Foucault: Eleştirel söylem analizi. arkeoloji ve soykütük yöntemleri, düşünce ve süreç: gerçeklik ve bilgi; bilinç ve söylem,Jacques Derrida: yapısökümü,Genel değerlendirme, tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Haber,film, siyaset, ideoloji, psikoloji metin içeriklerini kavramlarını ve terimlerini açıklar.10, 13, 16, 19, 20, 37, 9A
2-Bir filmin ya da yazının temelde verilmek istenilen alt anlamını fark eder.10, 16, 19, 20, 37, 4, 9A
3-Alt metinleri -görsel ve içeriklsel bağlamda dilbilimsel ve görsel imgeler aracılığıyla- açımlamada kullanılan yöntemleri keşfeder ve uygular.
4-Farklı anlatılarda film reklam roman şiir -metinler arası konusunda ve algılama konusunda bağlantı kurar ve değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin dersle ilgili beklenti ve gereksinimlerinin açımlanması
2Dil kavramı ve iletişim süreci, söylem tanım ve kavramları,
3Kitle iletişim araçlarının ekonomi politik yapısı, ideolojik bağlantısı, medya iktidar ilişkisi, sirk kültürü teorisi
4Toplumsal yapı, kapitalizm, tüketim toplumu, ekin işleyimi, tüketici tüketimi, kitle kültürü- popüler kültür olguları, etkileri ve altyapıları 'Ceci n’est pas une pipe' René Magritte İmgelerin İhaneti
5Göstergebilimsel çözümleme yöntemi; kavramlar ve Avrupa'da ve Amerika'da teorisyenler
6Filmlerde göstergebilimsel kavramları- düz değişmece, metonimi, metafor, mecaz, arama, anlam değişmeleri, ikonik, indexical sembolik kullanımları açığa çıkartmaNatural Born Killers filmi dersten önce izlenmiş olmalı
7Alanla ilgili doküman paylaşım
8Ruhbilimsel Çözümleme yöntemi; kavramlar ve terimler: FreudAnayurt Oteli/ Babam ve Oğlum/ Kill Bill/ Rain Man/ Beyza'nın kadınları/İçimdeki Ben/Akıl Oyunları/ Kelebek etkisi/31 gr/ Otomatik Portakal/ dan biri izlenmeli
9Marxist Çözümleme Yöntemi; terimler ve kavramlarGoodbye Lenin, Otobüs, Kemal Sunal Tüm filmleri, Sarı Mercedes,Persona, Esir Ruhlar, Yol, Uçurtmayı vurmasınlar, Guguk Kuşu
10Toplumbilimsel Çözümleme: kavramlar ve terimlerErin Brokoviç film-
11İçerik çözümlemesi : V an Dijk (metin grameri) Dick'ın kazandırdığı kavram ve terimlerVan Dijk makaleleri okunup anlaşılmalı
12Michael Foucault: Eleştirel söylem analizi. arkeoloji ve soykütük yöntemleri, düşünce ve süreç: gerçeklik ve bilgi; bilinç ve söylemhttps://www.youtube.com/watch?v=NnQ4yasXNIU (hapisanenin doğuşu iktidar ve gözetim toplumu)
13Jacques Derrida: yapısökümühttps://www.youtube.com/watch?v=HKJlSY0DBBA
14Genel değerlendirme, tekrar
Kaynak
AA Berger, KİA da çözümleme yöntemleri,AÜ Desflor Edles Laura, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, Babil İnceoğlu, Y. ;Metin çözümlemeleri, Özden,Zafer., Film Çözümleme Yöntemleri Çözümleme örnekleri: Anayurt Oteli, Sevmek Zamanı, Otobüs, Selvi Boylum Al yazmalım Katil Doğanlar, Bisiklet Hırsızları, Hayatın Renkleri, Splendour in the Grass, Kuzuların sessizliği, Matrix Reloaded, Spiderman, Goodbye Lenin, Gülün Adı,Vampire Dairies, Fight Club, Goodmorning Vietnam,
Anlatı türleri, Dilin yapısı ile ilgili tüm kaynaklar, auteur yönetmenlerin eserleri, görsel sanatlarda anlatı içerikli tüm çalışmalar, kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANLATI ÇÖZÜMLEMELERİRTS4174250Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kitle İletişim Araçlarında ideolojik ve kültürel olgular çerçevesinde dolayımlanan ileti içeriği alt metinleri -görsel ve içeriklsel bağlamda dilbilimsel ve görsel imgeler aracılığıyla- açımlamada kullanılan yöntemler ve farklı anlatılarda film reklam roman şiir -metinlerarası konusunda bilgilendirme ve algılama konusunda yetkinleştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin amacı ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin dersle ilgili beklenti ve gereksinimlerinin açımlanması,Dil kavramı ve iletişim süreci, söylem tanım ve kavramları,
,Kitle iletişim araçlarının ekonomi politik yapısı, ideolojik bağlantısı, medya iktidar ilişkisi, sirk kültürü teorisi,Toplumsal yapı, kapitalizm, tüketim toplumu, ekin işleyimi, tüketici tüketimi, kitle kültürü- popüler kültür olguları, etkileri ve altyapıları,Göstergebilimsel çözümleme yöntemi; kavramlar ve Avrupa'da ve Amerika'da teorisyenler,Filmlerde göstergebilimsel kavramları- düz değişmece, metonimi, metafor, mecaz, arama, anlam değişmeleri, ikonik, indexical sembolik kullanımları açığa çıkartma,Alanla ilgili doküman paylaşım,Ruhbilimsel Çözümleme yöntemi; kavramlar ve terimler: Freud,Marxist Çözümleme Yöntemi; terimler ve kavramlar,Toplumbilimsel Çözümleme: kavramlar ve terimler,İçerik çözümlemesi : V an Dijk (metin grameri) Dick'ın kazandırdığı kavram ve terimler,Michael Foucault: Eleştirel söylem analizi. arkeoloji ve soykütük yöntemleri, düşünce ve süreç: gerçeklik ve bilgi; bilinç ve söylem,Jacques Derrida: yapısökümü,Genel değerlendirme, tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Haber,film, siyaset, ideoloji, psikoloji metin içeriklerini kavramlarını ve terimlerini açıklar.10, 13, 16, 19, 20, 37, 9A
2-Bir filmin ya da yazının temelde verilmek istenilen alt anlamını fark eder.10, 16, 19, 20, 37, 4, 9A
3-Alt metinleri -görsel ve içeriklsel bağlamda dilbilimsel ve görsel imgeler aracılığıyla- açımlamada kullanılan yöntemleri keşfeder ve uygular.
4-Farklı anlatılarda film reklam roman şiir -metinler arası konusunda ve algılama konusunda bağlantı kurar ve değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin dersle ilgili beklenti ve gereksinimlerinin açımlanması
2Dil kavramı ve iletişim süreci, söylem tanım ve kavramları,
3Kitle iletişim araçlarının ekonomi politik yapısı, ideolojik bağlantısı, medya iktidar ilişkisi, sirk kültürü teorisi
4Toplumsal yapı, kapitalizm, tüketim toplumu, ekin işleyimi, tüketici tüketimi, kitle kültürü- popüler kültür olguları, etkileri ve altyapıları 'Ceci n’est pas une pipe' René Magritte İmgelerin İhaneti
5Göstergebilimsel çözümleme yöntemi; kavramlar ve Avrupa'da ve Amerika'da teorisyenler
6Filmlerde göstergebilimsel kavramları- düz değişmece, metonimi, metafor, mecaz, arama, anlam değişmeleri, ikonik, indexical sembolik kullanımları açığa çıkartmaNatural Born Killers filmi dersten önce izlenmiş olmalı
7Alanla ilgili doküman paylaşım
8Ruhbilimsel Çözümleme yöntemi; kavramlar ve terimler: FreudAnayurt Oteli/ Babam ve Oğlum/ Kill Bill/ Rain Man/ Beyza'nın kadınları/İçimdeki Ben/Akıl Oyunları/ Kelebek etkisi/31 gr/ Otomatik Portakal/ dan biri izlenmeli
9Marxist Çözümleme Yöntemi; terimler ve kavramlarGoodbye Lenin, Otobüs, Kemal Sunal Tüm filmleri, Sarı Mercedes,Persona, Esir Ruhlar, Yol, Uçurtmayı vurmasınlar, Guguk Kuşu
10Toplumbilimsel Çözümleme: kavramlar ve terimlerErin Brokoviç film-
11İçerik çözümlemesi : V an Dijk (metin grameri) Dick'ın kazandırdığı kavram ve terimlerVan Dijk makaleleri okunup anlaşılmalı
12Michael Foucault: Eleştirel söylem analizi. arkeoloji ve soykütük yöntemleri, düşünce ve süreç: gerçeklik ve bilgi; bilinç ve söylemhttps://www.youtube.com/watch?v=NnQ4yasXNIU (hapisanenin doğuşu iktidar ve gözetim toplumu)
13Jacques Derrida: yapısökümühttps://www.youtube.com/watch?v=HKJlSY0DBBA
14Genel değerlendirme, tekrar
Kaynak
AA Berger, KİA da çözümleme yöntemleri,AÜ Desflor Edles Laura, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, Babil İnceoğlu, Y. ;Metin çözümlemeleri, Özden,Zafer., Film Çözümleme Yöntemleri Çözümleme örnekleri: Anayurt Oteli, Sevmek Zamanı, Otobüs, Selvi Boylum Al yazmalım Katil Doğanlar, Bisiklet Hırsızları, Hayatın Renkleri, Splendour in the Grass, Kuzuların sessizliği, Matrix Reloaded, Spiderman, Goodbye Lenin, Gülün Adı,Vampire Dairies, Fight Club, Goodmorning Vietnam,
Anlatı türleri, Dilin yapısı ile ilgili tüm kaynaklar, auteur yönetmenlerin eserleri, görsel sanatlarda anlatı içerikli tüm çalışmalar, kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16