Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİRTS3210582Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı alan dersleri kapsamı içinde veya tamamen dışında öğrencilerin kendilerini gösterebilecekleri, öz güvenlerini geliştirebilecekleri, ekip ruhunu öğrenip, iş bölümü ve düzenleme görevlerini uygulama ile öğrenebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin tesbit edecekleri bir ihtiyaç veya farkındalık yaratma projesi süreci hazırlanır ve dönem sonuna kadar tamamlanır. Projede en çok rol oynayan öğrencilere teşekkür belgesi verilir. Öğrencilerin toplumsal yardımlaşma yolu ile işbirliği ve bundan haz ve gurur duyması ön plandadır. Bir bakıma psikolojik katarsis sağlayan bu etkinlikler öğrencilerin topluma karışma uygulamaları olarak değerlendirilmelidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Etkinlik alanı saptama ve öğrencileri tanıma tanışma,etkinlikle ilgili beyin fırtınası yaparak ekibin avantaj ve dezavantajlarını saptamak ve çözüm önerilerini almak; gerekli yasal izinlere dikkat çekerek almalarını sağlamak; ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk,Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bir ihtiyaç karşısında vicdani sorumluluk hisseder, 2. yardımı gerçekleştirmek için azmeder ve başarır 3. medeni cesareti ve öz güveni yücelir, 4. manevi huzur ve gurur duyar, 5. kendini daha iyi tanıma fırsatı bulur, 6. ekip ruhunu hisseder, 7. iş bölümü ve organizasyonu öğrenir, 8. detayların önemini kavrar 9. toplumda yaşam kurallarını ve prosedürleri öğrenir,(gerekli izinlerin alınması ve görüşmelerin yapılması) ve uygulayabilir. 10. üst yetkililerle görüşme kurallarını ve davranış biçimlerini öğrenir ve uygular. 12, 2, 3, 5F, H
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etkinlik alanı saptama ve öğrencileri tanıma tanışma
2etkinlikle ilgili beyin fırtınası yaparak ekibin avantaj ve dezavantajlarını saptamak ve çözüm önerilerini almak; gerekli yasal izinlere dikkat çekerek almalarını sağlamak;
3etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
4etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
5etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
6etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
7etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
8Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
9Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
10Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
11Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
12Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
13Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk
14Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme21020
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler31030
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı13030
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİRTS3210582Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı alan dersleri kapsamı içinde veya tamamen dışında öğrencilerin kendilerini gösterebilecekleri, öz güvenlerini geliştirebilecekleri, ekip ruhunu öğrenip, iş bölümü ve düzenleme görevlerini uygulama ile öğrenebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin tesbit edecekleri bir ihtiyaç veya farkındalık yaratma projesi süreci hazırlanır ve dönem sonuna kadar tamamlanır. Projede en çok rol oynayan öğrencilere teşekkür belgesi verilir. Öğrencilerin toplumsal yardımlaşma yolu ile işbirliği ve bundan haz ve gurur duyması ön plandadır. Bir bakıma psikolojik katarsis sağlayan bu etkinlikler öğrencilerin topluma karışma uygulamaları olarak değerlendirilmelidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Etkinlik alanı saptama ve öğrencileri tanıma tanışma,etkinlikle ilgili beyin fırtınası yaparak ekibin avantaj ve dezavantajlarını saptamak ve çözüm önerilerini almak; gerekli yasal izinlere dikkat çekerek almalarını sağlamak; ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması ,Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk,Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bir ihtiyaç karşısında vicdani sorumluluk hisseder, 2. yardımı gerçekleştirmek için azmeder ve başarır 3. medeni cesareti ve öz güveni yücelir, 4. manevi huzur ve gurur duyar, 5. kendini daha iyi tanıma fırsatı bulur, 6. ekip ruhunu hisseder, 7. iş bölümü ve organizasyonu öğrenir, 8. detayların önemini kavrar 9. toplumda yaşam kurallarını ve prosedürleri öğrenir,(gerekli izinlerin alınması ve görüşmelerin yapılması) ve uygulayabilir. 10. üst yetkililerle görüşme kurallarını ve davranış biçimlerini öğrenir ve uygular. 12, 2, 3, 5F, H
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etkinlik alanı saptama ve öğrencileri tanıma tanışma
2etkinlikle ilgili beyin fırtınası yaparak ekibin avantaj ve dezavantajlarını saptamak ve çözüm önerilerini almak; gerekli yasal izinlere dikkat çekerek almalarını sağlamak;
3etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
4etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
5etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
6etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
7etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
8Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
9Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
10Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
11Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
12Etkinlik planlarının adım adım işlemesini sağlamak için haftalık raporların yazılması ve ders saatindeki toplantılarda toplanması
13Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk
14Etkinliğin tamamlanmasından sonra hataların ve eksikliklerin gözden geçirilmesi, ekipte görev yapmayan sorumluluğunu eksik yerine getirenlerin açığa çıkartılması; yapılan etkinlikten duyulan gurur ve özeleştiriler, mücadele edilen engeller ve zorlukların tartışılması. Etkinlik ve topluma sağlanan faydanın zorluklara rağmen verdiği mutluluk
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16