Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİRTS4150440Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir araştırma yürütmek için gereken nitel ve nicel yöntemleri öğrenciye öğretmektir. Araştırmanın amacı ve tasarımı, metodolojisi ve tekniği, biçimi ve sunumu ile sık kullanılan istatistiksel yöntemlerle, veri yönetimi ve analizleri hakkında genel bir bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel Kavramlar,Bilimsel Araştırma Türleri,Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.,Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama),Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri,Örneklem ve Evren II,Nicel Araştırma I,Nicel Araştırma II,Nitel Araştırma I,Nitel Araştırma II,Araştırma özet yazımı,Araştırma Özet yazımı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci, bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilir ve uygularA, E
Bilimsel Araştırma kavram ve terimleriyle uygulama yapar.A, E
Veri toplama yöntemlerini ,problem saptamayı, hipotez kurmayı, Aristo mantığını kavrar ve uygulayabilir.A, E
Nitel ve nicel yöntemleri kullanır. A, E
Bir bilimsel yazının özetini kurallarına ve düzenine göre yazabilir.A, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel KavramlarÖğrencilere hakemli dergilerde ve ulusal /uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri okuması önerilebilir.
2Bilimsel Araştırma Türleri
3Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.Öğrencinin Aristo mantığına dair bilgi edinilmesi önerilir.
4Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama)
Öğrenci Aristo mantığına dair bilgi edinebilir.
5Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri
7Örneklem ve Evren II
8Nicel Araştırma I
9Nicel Araştırma II
10Nitel Araştırma I
11Nitel Araştırma II
12Araştırma özet yazımı
13Araştırma Özet yazımı
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1- Bilimsel Arş ve Yazma Teknikleri, Suat Cereci,Alfa Yay. 2- Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Rauf Arıkan, Nobel Yay. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications. Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research. University of Chicago Press. Kumar, R. (2014). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. Sage Publications. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications. Wrench, J. S., Thomas-Maddox, C., & Richmond, V. P. (2017). Quantitative Research Methods for Communication. Oxford University Press. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. Routledge. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students. Pearson. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. Bordens, K. S., & Abbott, B. B. (2019). Research Design and Methods: A Process Approach. McGraw-Hill Education. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2015). Research Methods in Psychology. McGraw-Hill Education.
Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yay.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİRTS4150440Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir araştırma yürütmek için gereken nitel ve nicel yöntemleri öğrenciye öğretmektir. Araştırmanın amacı ve tasarımı, metodolojisi ve tekniği, biçimi ve sunumu ile sık kullanılan istatistiksel yöntemlerle, veri yönetimi ve analizleri hakkında genel bir bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel Kavramlar,Bilimsel Araştırma Türleri,Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.,Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama),Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri,Örneklem ve Evren II,Nicel Araştırma I,Nicel Araştırma II,Nitel Araştırma I,Nitel Araştırma II,Araştırma özet yazımı,Araştırma Özet yazımı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci, bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilir ve uygularA, E
Bilimsel Araştırma kavram ve terimleriyle uygulama yapar.A, E
Veri toplama yöntemlerini ,problem saptamayı, hipotez kurmayı, Aristo mantığını kavrar ve uygulayabilir.A, E
Nitel ve nicel yöntemleri kullanır. A, E
Bir bilimsel yazının özetini kurallarına ve düzenine göre yazabilir.A, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel KavramlarÖğrencilere hakemli dergilerde ve ulusal /uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri okuması önerilebilir.
2Bilimsel Araştırma Türleri
3Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.Öğrencinin Aristo mantığına dair bilgi edinilmesi önerilir.
4Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama)
Öğrenci Aristo mantığına dair bilgi edinebilir.
5Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri
7Örneklem ve Evren II
8Nicel Araştırma I
9Nicel Araştırma II
10Nitel Araştırma I
11Nitel Araştırma II
12Araştırma özet yazımı
13Araştırma Özet yazımı
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1- Bilimsel Arş ve Yazma Teknikleri, Suat Cereci,Alfa Yay. 2- Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Rauf Arıkan, Nobel Yay. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications. Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research. University of Chicago Press. Kumar, R. (2014). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. Sage Publications. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications. Wrench, J. S., Thomas-Maddox, C., & Richmond, V. P. (2017). Quantitative Research Methods for Communication. Oxford University Press. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. Routledge. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students. Pearson. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. Bordens, K. S., & Abbott, B. B. (2019). Research Design and Methods: A Process Approach. McGraw-Hill Education. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2015). Research Methods in Psychology. McGraw-Hill Education.
Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yay.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16