Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT FOTOĞRAFÇILIĞI RTS3174040Güz Dönemi1+225
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Engin GERÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFotoğrafçılığın sanatsal alt yapısını ortaya çıkarmak. Fotoğraf kültürü ve teknik anlamda bilinçli bir yetkinlik kazandırmak. Hayata iki boyutlu bir bakış açısı kazandırmak. Fotoğraf teknolojisi ve kullanım metotlarına yönelik temel bilginin aktarılması, bir konsept bağlamında fayda sağlayacak biçimde etkin kullanılabilmeleri ve gerçekleştirilen uygulamalarla edinilecek sanatsal duruş ve mesleki tecrübeye katkı sağlaması amaçlanır. Fotoğraf teknik ekipmanlarının/donanımlarının tanıtılması ve özellikleri hakkında farkındalık yaratmak, söz konusu ekipmanların/donanımların amaca uygun kullanımı konusunda bilgi vermek ve kullanım disiplinini kazandırır.
Dersin İçeriğiBu ders; Fotoğrafın tarihine giriş,Sanat fotoğrafı tarihi
Sanat fotoğrafının öncüleri
Man ray, rayogram
dageurre
Asillerin ve ünlülerin portrelerini çektirmek istemesi
Gerçeğin aynısını resmettiği için resim sanatını değiştirmesi
Ressamların fotoğrafı araç olarak kullanması
İlk fotoğraf sanatçıları fotoğrafı tablo gibi oluşturmak için kullanmışlardır.,Fotoğraf sanat mıdır?
Görme, algılama ve anlamlandırma
Sanat fotoğrafının ve sanatçısının nitelikleri
Bir fotoğraf üretimini sanat yapan özellikler
Limitli edisyon
Kışkırtıcı olması
Öncü olması
Ezber bozması
Güçlü bir görselliği ve fikri olması
Yeni içerik ve tekniklerin denenmiş olması,Sanat fotoğrafında eğilimler
Soyut, Somut, Manipülasyon, Kolaj, enstelasyon
yağlı boya tablo veya heykelin fotoğrafla yeniden üretimi,Günümüz
Sosyal medya paylaşımları sanat mıdır
NFT
Çağdaş sanat içinde fotoğrafın yeri,Sanat piyasası

Galeriler
Müzeler
Sanat kurumları
Koleksiyonerlik
Küratörlük
Sanat uzmanlığı,Bir sanat kurumunu ziyaret,Sanat kurumunu ziyaret,Bir sanatçıyı ziyaret,Final ödevi için çekim teknikleri geliştirme
,Final ödevi için rötuş teknikleri geliştirme
,Hukuki boyut

Final ödevinin ön hazırlığın yapma,Final ödevini geliştirmek için sahaya çıkılması
,Final ödevini geliştirmek için beyin fırtınası,Final ödevlerinin sunumu ve müzakeresi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Fotoğrafın tarihi gelişimini ışığında uygulama yapar. 6E
Kullanacağı ekipmanları doğru tespit edebilecektir. 6E
Tamamen manuel bir yaklaşımla çekim yapabilen özgün fotoğraf tekniklerini uygulayabilecektir. 6E
Kullanılan makinenin, insan bakış açısındaki kontrolünü sınırlandırabilecektir. 6E
Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygulamalarını kullanabilecektir.6E
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Fotoğrafın tarihine girişFotoğraf tarihine genel bir giriş yapmak için temel kaynakları ve belgeselleri inceleyin.
2Sanat fotoğrafı tarihi
Sanat fotoğrafının öncüleri
Man ray, rayogram
dageurre
Asillerin ve ünlülerin portrelerini çektirmek istemesi
Gerçeğin aynısını resmettiği için resim sanatını değiştirmesi
Ressamların fotoğrafı araç olarak kullanması
İlk fotoğraf sanatçıları fotoğrafı tablo gibi oluşturmak için kullanmışlardır.
Sanat fotoğrafının kökenlerini ve öncülerini, özellikle Man Ray, Daguerre gibi isimleri araştırın.
3Fotoğraf sanat mıdır?
Görme, algılama ve anlamlandırma
Sanat fotoğrafının ve sanatçısının nitelikleri
Bir fotoğraf üretimini sanat yapan özellikler
Limitli edisyon
Kışkırtıcı olması
Öncü olması
Ezber bozması
Güçlü bir görselliği ve fikri olması
Yeni içerik ve tekniklerin denenmiş olması
Fotoğrafın sanat olup olmadığına dair tartışmaları ve sanat fotoğrafının özelliklerini anlamak için ilgili literatürü inceleyin.
4Sanat fotoğrafında eğilimler
Soyut, Somut, Manipülasyon, Kolaj, enstelasyon
yağlı boya tablo veya heykelin fotoğrafla yeniden üretimi
Sanat fotoğrafındaki farklı eğilimleri, soyut, somut, manipülasyon, kolaj gibi teknikleri araştırın ve örnekleri inceleyin.
5Günümüz
Sosyal medya paylaşımları sanat mıdır
NFT
Çağdaş sanat içinde fotoğrafın yeri
Fotoğrafın günümüzdeki rolünü, özellikle sosyal medya paylaşımları, NFT'ler ve çağdaş sanat içindeki yerini değerlendirin.
6Sanat piyasası

Galeriler
Müzeler
Sanat kurumları
Koleksiyonerlik
Küratörlük
Sanat uzmanlığı
Sanat piyasasını ve sanat kurumlarını, galerileri, müzeleri, koleksiyonerliği, küratörlüğü ve sanat uzmanlığını araştırın.
7Bir sanat kurumunu ziyaretBir sanat kurumunu ziyaret edin ve sergilenen fotoğraf eserlerini inceleyin.
8Sanat kurumunu ziyaret
9Bir sanatçıyı ziyaretBir sanatçıyı ziyaret edin veya sanatçının çalışmalarını derinlemesine inceleyin.
10Final ödevi için çekim teknikleri geliştirme
inal projenizi geliştirmek için sahaya çıkın, fotoğraf çekin ve üzerinde çalışın.
11Final ödevi için rötuş teknikleri geliştirme
Final projesi için çekim ve rötuş tekniklerini geliştirmek için pratik yapın.
12Hukuki boyut

Final ödevinin ön hazırlığın yapma
Final projesinin hukuki boyutunu anlamak için gerekli ön hazırlıkları yapın ve konuya dair literatürü inceleyin.
13Final ödevini geliştirmek için sahaya çıkılması
Final projenizi geliştirmek için sahaya çıkın, fotoğraf çekin ve üzerinde çalışın.
14Final ödevini geliştirmek için beyin fırtınasıFinal projenizi tamamlayın, sunuma hazırlanın ve projenizi sınıfa sunmak için müzakereler yapın.
15Final ödevlerinin sunumu ve müzakeresi
Kaynak
1. David Hurn - Fotoğrafçı Olmak; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. John Berger - Bir Fotoğrafı Anlamak; Metis Yayınları 3. Jackie Higgins - Fotoğraf Neden Kusursuz Olmak Zorunda Değildir; HayalPerest Kitap 4. Gisele Freund - Fotoğraf ve Toplum; Sel Yayıncılık 5. Roland Barthes - Fotoğraf Üzerine Düşünceler; AltıKırkbeş Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi428
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11515
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı313
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(152/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT FOTOĞRAFÇILIĞI RTS3174040Güz Dönemi1+225
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Engin GERÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFotoğrafçılığın sanatsal alt yapısını ortaya çıkarmak. Fotoğraf kültürü ve teknik anlamda bilinçli bir yetkinlik kazandırmak. Hayata iki boyutlu bir bakış açısı kazandırmak. Fotoğraf teknolojisi ve kullanım metotlarına yönelik temel bilginin aktarılması, bir konsept bağlamında fayda sağlayacak biçimde etkin kullanılabilmeleri ve gerçekleştirilen uygulamalarla edinilecek sanatsal duruş ve mesleki tecrübeye katkı sağlaması amaçlanır. Fotoğraf teknik ekipmanlarının/donanımlarının tanıtılması ve özellikleri hakkında farkındalık yaratmak, söz konusu ekipmanların/donanımların amaca uygun kullanımı konusunda bilgi vermek ve kullanım disiplinini kazandırır.
Dersin İçeriğiBu ders; Fotoğrafın tarihine giriş,Sanat fotoğrafı tarihi
Sanat fotoğrafının öncüleri
Man ray, rayogram
dageurre
Asillerin ve ünlülerin portrelerini çektirmek istemesi
Gerçeğin aynısını resmettiği için resim sanatını değiştirmesi
Ressamların fotoğrafı araç olarak kullanması
İlk fotoğraf sanatçıları fotoğrafı tablo gibi oluşturmak için kullanmışlardır.,Fotoğraf sanat mıdır?
Görme, algılama ve anlamlandırma
Sanat fotoğrafının ve sanatçısının nitelikleri
Bir fotoğraf üretimini sanat yapan özellikler
Limitli edisyon
Kışkırtıcı olması
Öncü olması
Ezber bozması
Güçlü bir görselliği ve fikri olması
Yeni içerik ve tekniklerin denenmiş olması,Sanat fotoğrafında eğilimler
Soyut, Somut, Manipülasyon, Kolaj, enstelasyon
yağlı boya tablo veya heykelin fotoğrafla yeniden üretimi,Günümüz
Sosyal medya paylaşımları sanat mıdır
NFT
Çağdaş sanat içinde fotoğrafın yeri,Sanat piyasası

Galeriler
Müzeler
Sanat kurumları
Koleksiyonerlik
Küratörlük
Sanat uzmanlığı,Bir sanat kurumunu ziyaret,Sanat kurumunu ziyaret,Bir sanatçıyı ziyaret,Final ödevi için çekim teknikleri geliştirme
,Final ödevi için rötuş teknikleri geliştirme
,Hukuki boyut

Final ödevinin ön hazırlığın yapma,Final ödevini geliştirmek için sahaya çıkılması
,Final ödevini geliştirmek için beyin fırtınası,Final ödevlerinin sunumu ve müzakeresi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Fotoğrafın tarihi gelişimini ışığında uygulama yapar. 6E
Kullanacağı ekipmanları doğru tespit edebilecektir. 6E
Tamamen manuel bir yaklaşımla çekim yapabilen özgün fotoğraf tekniklerini uygulayabilecektir. 6E
Kullanılan makinenin, insan bakış açısındaki kontrolünü sınırlandırabilecektir. 6E
Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygulamalarını kullanabilecektir.6E
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Fotoğrafın tarihine girişFotoğraf tarihine genel bir giriş yapmak için temel kaynakları ve belgeselleri inceleyin.
2Sanat fotoğrafı tarihi
Sanat fotoğrafının öncüleri
Man ray, rayogram
dageurre
Asillerin ve ünlülerin portrelerini çektirmek istemesi
Gerçeğin aynısını resmettiği için resim sanatını değiştirmesi
Ressamların fotoğrafı araç olarak kullanması
İlk fotoğraf sanatçıları fotoğrafı tablo gibi oluşturmak için kullanmışlardır.
Sanat fotoğrafının kökenlerini ve öncülerini, özellikle Man Ray, Daguerre gibi isimleri araştırın.
3Fotoğraf sanat mıdır?
Görme, algılama ve anlamlandırma
Sanat fotoğrafının ve sanatçısının nitelikleri
Bir fotoğraf üretimini sanat yapan özellikler
Limitli edisyon
Kışkırtıcı olması
Öncü olması
Ezber bozması
Güçlü bir görselliği ve fikri olması
Yeni içerik ve tekniklerin denenmiş olması
Fotoğrafın sanat olup olmadığına dair tartışmaları ve sanat fotoğrafının özelliklerini anlamak için ilgili literatürü inceleyin.
4Sanat fotoğrafında eğilimler
Soyut, Somut, Manipülasyon, Kolaj, enstelasyon
yağlı boya tablo veya heykelin fotoğrafla yeniden üretimi
Sanat fotoğrafındaki farklı eğilimleri, soyut, somut, manipülasyon, kolaj gibi teknikleri araştırın ve örnekleri inceleyin.
5Günümüz
Sosyal medya paylaşımları sanat mıdır
NFT
Çağdaş sanat içinde fotoğrafın yeri
Fotoğrafın günümüzdeki rolünü, özellikle sosyal medya paylaşımları, NFT'ler ve çağdaş sanat içindeki yerini değerlendirin.
6Sanat piyasası

Galeriler
Müzeler
Sanat kurumları
Koleksiyonerlik
Küratörlük
Sanat uzmanlığı
Sanat piyasasını ve sanat kurumlarını, galerileri, müzeleri, koleksiyonerliği, küratörlüğü ve sanat uzmanlığını araştırın.
7Bir sanat kurumunu ziyaretBir sanat kurumunu ziyaret edin ve sergilenen fotoğraf eserlerini inceleyin.
8Sanat kurumunu ziyaret
9Bir sanatçıyı ziyaretBir sanatçıyı ziyaret edin veya sanatçının çalışmalarını derinlemesine inceleyin.
10Final ödevi için çekim teknikleri geliştirme
inal projenizi geliştirmek için sahaya çıkın, fotoğraf çekin ve üzerinde çalışın.
11Final ödevi için rötuş teknikleri geliştirme
Final projesi için çekim ve rötuş tekniklerini geliştirmek için pratik yapın.
12Hukuki boyut

Final ödevinin ön hazırlığın yapma
Final projesinin hukuki boyutunu anlamak için gerekli ön hazırlıkları yapın ve konuya dair literatürü inceleyin.
13Final ödevini geliştirmek için sahaya çıkılması
Final projenizi geliştirmek için sahaya çıkın, fotoğraf çekin ve üzerinde çalışın.
14Final ödevini geliştirmek için beyin fırtınasıFinal projenizi tamamlayın, sunuma hazırlanın ve projenizi sınıfa sunmak için müzakereler yapın.
15Final ödevlerinin sunumu ve müzakeresi
Kaynak
1. David Hurn - Fotoğrafçı Olmak; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. John Berger - Bir Fotoğrafı Anlamak; Metis Yayınları 3. Jackie Higgins - Fotoğraf Neden Kusursuz Olmak Zorunda Değildir; HayalPerest Kitap 4. Gisele Freund - Fotoğraf ve Toplum; Sel Yayıncılık 5. Roland Barthes - Fotoğraf Üzerine Düşünceler; AltıKırkbeş Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16