Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞRTS1138090Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyaset bilimine dair temel kavram ve kuramların yanı sıra temel kurumların işleyişi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyaset biliminin temel kavramları,Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler,Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,Demokratik Sistemler,Siyasi Partiler,Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu,Siyasal İletişim,Menfaat Grupları ve STK'lar,Siyasi Partiler ve Seçimler,Anayasal Sistem: Parlamentolar,Yürütme Erki ve Bürokrasiler,Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,Politik Ekonomi,Siyasal Şİddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Siyaset biliminin kapsamını tartışır.10, 16, 19, 9A
1.1. Siyaset kavramını tanımlar.10, 16, 19, 9A
1.2. Siyaset bilimi disiplinin gelişimini özetler.10, 16, 19, 9A
2.1. Devletin rolünü açıklayan kuramları karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
2.2. Yapılanma ve örgütlenme biçimlerine göre devletleri sınıflandırır.10, 16, 19, 9A
3.2. Siyasal kuramları tanımlar.10, 16, 19, 9A
3.3. Demokrasi kuramlarını karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
4.1. Meclislerin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 4, 9A
4.2. Hükümet sistemlerinin özelliklerini karşılaştırır.10, 16, 19, 4, 9A
2. Devletin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 9A
3. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları tartışır.10, 16, 23, 9A
3.1. Siyasal ideolojilerin dayandıkları ilkelere eleştirel bir yaklaşım geliştirir.10, 16, 19, 9A
4. Devletin yasama- yürütme fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 19, 4, 9A
5. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
5.1. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tanımlar. 10, 16, 19, 9A
5.2. Siyasal parti sistemlerini karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
6. Siyasetin kültürel boyutlarını ve siyaseti etkileyen grupları tartışır.10, 16, 19, 9A
6.1. Siyasal katılım biçimlerini örnekler. 10, 16, 19, 9A
6.2. Kamuoyunu etkileyen faktörleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
6.3. Baskı gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının siyasete etkisini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyaset biliminin temel kavramları
2Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler
3Devletin Yapısı ve Rejim Türleri
4Demokratik Sistemler
5Siyasi Partiler
6Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu
7Siyasal İletişim
8Menfaat Grupları ve STK'lar
9Siyasi Partiler ve Seçimler
10Anayasal Sistem: Parlamentolar
11Yürütme Erki ve Bürokrasiler
12Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü
13Politik Ekonomi
14Siyasal Şİddet
Kaynak
Heywood, A. (2022) Siyaset, Ankara: Adres Yayınları. Kapani, M. (2017) Politika Bilimine Giriş, Ankara: BB101 Yayınları. Kışlalı, Ahmet T. (2018) Siyaset Bilimi, Ankara: İmge Kitabevi. Roskin, Michael vd. (2022) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları. Yayla, A. (2021) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları.
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı13838
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞRTS1138090Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyaset bilimine dair temel kavram ve kuramların yanı sıra temel kurumların işleyişi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyaset biliminin temel kavramları,Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler,Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,Demokratik Sistemler,Siyasi Partiler,Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu,Siyasal İletişim,Menfaat Grupları ve STK'lar,Siyasi Partiler ve Seçimler,Anayasal Sistem: Parlamentolar,Yürütme Erki ve Bürokrasiler,Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,Politik Ekonomi,Siyasal Şİddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Siyaset biliminin kapsamını tartışır.10, 16, 19, 9A
1.1. Siyaset kavramını tanımlar.10, 16, 19, 9A
1.2. Siyaset bilimi disiplinin gelişimini özetler.10, 16, 19, 9A
2.1. Devletin rolünü açıklayan kuramları karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
2.2. Yapılanma ve örgütlenme biçimlerine göre devletleri sınıflandırır.10, 16, 19, 9A
3.2. Siyasal kuramları tanımlar.10, 16, 19, 9A
3.3. Demokrasi kuramlarını karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
4.1. Meclislerin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 4, 9A
4.2. Hükümet sistemlerinin özelliklerini karşılaştırır.10, 16, 19, 4, 9A
2. Devletin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 9A
3. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları tartışır.10, 16, 23, 9A
3.1. Siyasal ideolojilerin dayandıkları ilkelere eleştirel bir yaklaşım geliştirir.10, 16, 19, 9A
4. Devletin yasama- yürütme fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 19, 4, 9A
5. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
5.1. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tanımlar. 10, 16, 19, 9A
5.2. Siyasal parti sistemlerini karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
6. Siyasetin kültürel boyutlarını ve siyaseti etkileyen grupları tartışır.10, 16, 19, 9A
6.1. Siyasal katılım biçimlerini örnekler. 10, 16, 19, 9A
6.2. Kamuoyunu etkileyen faktörleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
6.3. Baskı gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının siyasete etkisini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyaset biliminin temel kavramları
2Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler
3Devletin Yapısı ve Rejim Türleri
4Demokratik Sistemler
5Siyasi Partiler
6Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu
7Siyasal İletişim
8Menfaat Grupları ve STK'lar
9Siyasi Partiler ve Seçimler
10Anayasal Sistem: Parlamentolar
11Yürütme Erki ve Bürokrasiler
12Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü
13Politik Ekonomi
14Siyasal Şİddet
Kaynak
Heywood, A. (2022) Siyaset, Ankara: Adres Yayınları. Kapani, M. (2017) Politika Bilimine Giriş, Ankara: BB101 Yayınları. Kışlalı, Ahmet T. (2018) Siyaset Bilimi, Ankara: İmge Kitabevi. Roskin, Michael vd. (2022) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları. Yayla, A. (2021) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları.
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16